Sampler Series a L'Auditori - Page 2

Sampler Sèries és l’aposta de L’Auditori per les noves músiques a través d’un recorregut amb propostes que incorporen elements d’R+D en l’àmbit de la música. La sèrie s’articula des de L’Auditori, a través dels principals espais dedicats a l’art contemporani de la ciutat de Barcelona, i també es vincula a festivals i programacions internacionals de nova creació sonora. De la música escrita a la improvisació lliure, dels instruments acústics als dispositius electrònics, de la música performàtica a la instal·lació sonora o a la videocreació; Sampler Sèries ofereix una visió heterogènia de la producció musical d’avui. Sampler Sèries is an initiative by L’Auditori to promote new music genres with a journey filled with offerings that incorporate elements of R&D in the field of music. The series is centred around L’Auditori and the spaces in Barcelona dedicated to contemporary art, with links also to international festivals and programmes on new music genres. Ranging from written music to free improvisation, from acoustic instruments to electronic devices, from live music performances to sound installations and video creations, Sampler Sèries is a highly diverse view of today’s musical output. 2