SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 4

laatujärjestelmään sekä opetussuunnitelman yhteiseen osaan tai opetussuunnitelmien johdantoon. Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutumisen arvioinnin välineeksi laadittu tarkistuslista on ladattavissa sivuilta arjenarkki.fi/hyvinvointia. Hyvinvoivan oppimisympäristön malli on kehitetty SAKU ry:n, THL:n ja OKKA-säätiön yhteistyönä OPH:n rahoittamassa Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -ESR-hankkeessa vuosina 2009–2011. 4 4. Johtaminen Oppilaitosta tulee johtaa sosiaalisena yhteisönä, jonka muodostavat henkilöstö ja opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen johtamisen erityisenä haasteena on työelämäyhteistyö, joka on verkostotyötä ja sopimuksiin perustuvaa toimintaa eri organisaatioissa työskentelevien johtajien, esimiesten ja työpaikkaohjaajien kanssa. Tämä voidaan nähdä myös siten, että koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisten työpaikkojen työhyvinvointiin ja osallistua merkittävällä panoksella Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteiden toteutumiseen. Hyvinvointijohtamisen lähtökohtana on, että hyvinvoinnin edistämistä pidetään koulutuksen järjestäjän toiminnassa yhtä tärkeänä kuin pedagogista tehtävää ja sitä seurataan samalla vakavuudella kuin talouslukuja. Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla näkyvissä kaikissa koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa: strategiassa, opetussuunnitelmassa, laadun mittareissa, henkilöstösuunnitelmissa ja opiskelijaoppaissa. Käytännön näkökulmasta on tärkeää huolehtia ensimmäisenä henkilöstön hyvinvoinnista, sillä henkilöstön hyvinvoinnilla on