SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 2

1. Sisällys 1. Sisällys 2. Johdanto 3. Hyvinvoivan oppimisympäristön malli 4. Johtaminen Hyvinvointijohtamisen teesit 5. Opetuksen toteuttaminen 5.1 Henkilöstön hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen 2 3 3 4 5 6 6 5.2 Hyvinvointia edistävät työ- ja toimintatavat 6 5.3 Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt 6 2 6. Opetuksen sisällöt 7 7. Opetuksen tuki 8 7.1 Opinto- ja uraohjaus 8 7.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen 7.3 Oppilaitosruokailu 7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen 7.5 Asuntolatoiminta 7.6 Opiskeluhuolto 8 8 8 8 8 8. Tukimateriaalia verkossa 9 9. Kirjallisuusviitteet 10 Toimittajat: Ville Virtanen ja Susanna Ågren Julkaisija: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Julkaistu Arjen arkki -julkaisusarjassa huhtikuussa 2016. ISBN 978-952-7186-04-6 (painettu julkaisu) ISBN 978-952-7186-05-3 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-7186-06-0 (pdf-julkaisu)