SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat - Page 3

1. Sisällys 2. Johdanto 4 3. Hyvinvoivan oppimisympäristön malli 5 4. Johtaminen 6 4.1 Hyvinvointijohtamisen teesit 4.2 Asiakaspalaute ja vaikuttavuus johtamisen arjessa 6 7 5. Opetuksen toteuttaminen 8 5.1 Henkilöstön hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen 8 5.2 Hyvinvointia edistävät työ- ja toimintatavat 8 5.3 Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt 8 6. Opetuksen sisällöt 9 7. Opiskelun tuki 10 7.1 Opinto- ja uraohjaus 7.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen 7.3 Oppilaitosruokailu 7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen 7.5 Asuntolatoiminta 7.6 Opiskeluhuolto 10 10 10 11 11 11 8. Tukea hyvinvoinnin edistämiseen 12 9. Kirjallisuusviitteet 14 3