SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 5

3. Hyvinvoivan Oppimis- ympäristön malli Hyvinvoivan oppimisympäristön malli ohjaa ammatil- lisen koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutuksen järjestämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuk- sen sisältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. Malli tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon käytäntöjen juurtumista koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten arkeen. Koulutuksen järjestäjän on suositeltavaa kirjata omat hy- vinvoinnin edistämisen toimintaperiaatteensa strategiaan, laatujärjestelmään sekä toimintasuunnitelmiin. Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutumisen itsearvioinnin välineeksi laaditun tarkistuslistan voi ladata arjenarkki.fi/hyvinvointia -sivuilta. Hyvinvoivan oppimisympäristön malli on kehitetty SAKU ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja OKKA-säätiön yhteistyönä Opetushallituksen rahoittamassa Ammatil- lisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -ESR-hankkeessa 2009–2011. Ammatillisen koulutuksen Läpäisyn tehostami- sen ohjelman 2011–2015 seurantatutkimusten perusteella hyvinvoivan oppimisympäristön mallia hyödyntämällä voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä.