SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 2

Kirjoittaja: Ville Virtanen Kannen maalaus: Susanna Ågren Kuvat: SAKU ry:n arkisto Julkaisija: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Julkaisu on toteutettu osana EHYT ry:n ja SAKU ry:n Ryhmäilmiö ja Päihdeilmiö ammatilliseen koulutukseen -hanketta (2017–2018), jonka rahoittajana on sosiaali- ja terveysministeriö. 2 Alkuperäisteos on Hyvinvoiva oppimisympäristö – Näkökulmia hyvinvoinnin edis- tämiseen ammatillisessa koulutuksessa (Arjen arkki -julkaisuja, 2016). Tämä julkaisu on alkuperäisteoksen pohjalta päivitetty tukemaan koulutuksen jär- jestäjien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanovaiheessa. Julkaisu on myös tulevaisuuteen katsova yhteenveto kirjoittajan 10 vuoden työurasta hyvinvoinnin edistäjänä SAKU ry:ssä. Sisältöön ovat julkaisun lopussa mainittujen kirjallisuusviitteiden lisäksi vaikuttaneet lukuisat ihmiset, joita kir- joittaja on kohdannut oppilaitosvierailuilla, suunnittelu- ja koulutustilaisuuksissa, hankeseminaareissa ja verkostotapahtumissa. Julkaisu on tarkoitettu tukemaan kaikkia lukijoita hyvinvoinnin edistämistyössä. Se on tarkoitettu majakaksi, jonka valo antaa vahvistusta hyvinvoinnin edistämisen väylällä, ja se sisältää lukuisia reimareita, jotka ohjaavat syvemmän tiedon satamiin. ISBN 978-952-7186-09-1 (painettu julkaisu) ISBN 978-952-7186-10-7 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-7186-11-4 (pdf-julkaisu)