SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 14

9. Kirjallisuusviitteet Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta (HE 39/2017) Yksityiskohtaiset perustelut Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ja hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi (HE 67/2013) Yksityiskohtaiset perustelut Aura, O. 2016. Auran Faktat -blogi 22.1.2016: Strategisen hyvinvoinnin perusvalinnat. ossiaura.com/auran-faktat-blogi/-strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat Viitattu 15.9.2018 14 Aura, O. 2018. Auran Faktat -blogi 13.9.2018: Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa. ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-johtaminen-kunnissa Viitattu 15.9.2018 Kotamäki S., Niemi M., Sirkiä H., Virnes E., Räisänen A. & Hietala R. 2010. Hyvää vointia – Opiskeluhuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 49. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto Maunu, A 2016. Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa. EHYT katsauksia 1/2016. Saatavilla www-muodossa: issuu.com/ehyt/docs/yhteisojen_aika Vehviläinen, J. 2016. Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki. Muistikuvia ja hyviä käytäntöjä. Arjen arkki -julkaisu 2016 Saatavilla myös: issuu.com/pivito/docs/lapaisyhist Tampere: SAKU ry Ågren, S. 2013. Sopeutumaton nuori – arvokas kansalainen? Tutkimus nuorten asemasta tämän hetkisessä syrjäytymiskeskustelussa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201311131590 Viitattu 15.9.2018