SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 11

7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen Aktiivinen harrastustoiminta ja mielekkäät vapaa-ajanvietto- mahdollisuudet edistävät terveyttä ja lisäävät viihtyvyyttä niin opiskelussa kuin työelämässä. Oppilaitosten tulee huomioida erityisesti opiskelupaikkakunnalle muuttaneet opiskelijat, joille paikkakunnan harrastusmahdollisuudet eivät ole ennestään tuttuja. Vapaa-ajan toiminnassa on oleellista opiskelijoista itses- tään liikkeelle lähtevä toiminta, tilojen käyttömahdollisuus ja oppilaitosten yhteistyö oman paikkakunnan nuoriso- ja vapaa-ajan toimen sekä liikunta- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Harrastustoiminta sisältyy myös yhtenä osana työkykypassin opintokokonaisuuteen. 7.5 Asuntolatoiminta Osa koulutuksen järjestäjistä tarjoaa opiskelijoille myös asuntolatoimintaa oppilaitosten tai koulutusyksiköiden sijaintipaikkakunnilla. Opiskelija-asuntolassa asuminen on koulutuksen järjestäjän tarjoama opintososiaalinen etu, joten asuminen ja asuntolassa järjestettävä toiminta on osa koulutuksen järjestäjän yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Ohjattu asuntolatoiminta edistää opiskelijoiden arjen tai- toja, kiinnittymistä opintoihin, opintojen läpäisyä ja henkilö- kohtaista hyvinvointia. Asuntolatoiminta on parhaimmillaan opetuksen toimintasuunnitelmiin kirjattua toimintaa, jota voidaan kuvata arjen taitojen valmentamisena ja perus- tella ammatillisen koulutuksen lain (2§, toinen momentti) mukaisen tehtävän toteuttamisella. Asuntolatoiminnan vai- kuttavuuden keskiössä ovat asuntolaohjaajat, sillä pelkillä seinillä ja katolla eivät opiskelijoiden arjen taidot kehity. Asuntolatoimintaan on laadittu erillinen käsikirja, jonka voi ladata osoitteesta arjenarkki.fi/hyvinvointia. 7.6 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollon palveluja ovat koulutuksen järjestäjän toi- mintasuunnitelman mukaiset opiskeluhuollon palvelut sekä kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuollon palveluissa toiminnan tulee painottua ongelmia ennalta ehkäisevään toimintaan. Tämä onnistuu parhaiten tehostamalla yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, jossa koko henkilöstön tehtävä on edistää opiskelijoiden oppi- mista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Opiskeluhuollon käsikirja ammatilliseen koulutukseen on ladattavissa osoitteessa arjenarkki.fi/hyvinvointia. Käsikirja sisältää opiskeluhuollon omavalvontamallin.