SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 7

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä ammattiosaajan työkykypassin käyttöönotossa otetaan iso askel syksyllä , kun 300 uudelle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus passin toteuttamiseen . Hankevastaava Airi Levonen kertoo työtä riittävän työkykypassin tunnettuuden lisäämisessä oppilaitoksessa . Ison plussan puolelle menee se , että käyttöönoton edistämiseen on löytynyt useita innokkaita toimijoita .
Teksti : Sari Mantila-Savolainen
Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönotto käynnistyi Raision seudun koulutuskuntayhtymässä pilotissa , jossa mukana olivat terveys- ja hyvinvointialan opiskelijat . Kevään aikana Rasekossa siirryttiin työkykypassin juurruttamisvaiheeseen , johon mukaan on saatu useampia aloja .
-Meillä on tavoitteena , että syksyllä 300 uutta opiskelijaa lähtisi mukaan työkykypassin käyttöönottoon . Mukaan on tulossa terveys- ja hyvinvointi- , ravintola- ja catering- , liiketoiminta- ja matkailuala sekä VALMA . Tavoitteena on laajentaa käyttöönottoa myös muille koulutusaloille , kertoo hankevastaava ja työkykypassimentori Airi Levonen .
Työkykypassista tarvitaan lisää tietoa Rasekon kampuksella alat jakautuvat neljään eri koulurakennukseen . Syksyllä työkykypassimentoreita löytyy jokaisesta talosta ja useammalta alalta .
-Olin kyllä iloisesti yllättynyt , että saimme työkykypassin käyttöönottoon hyvin tiimin kasaan , kun muitakin hankkeita on paljon menossa . Ammattiaineiden puolella on vielä vähän huonosti tiedossa , mitä se työkykypassi oikein on .
-Tärkeintä on saada viestiä eteenpäin siitä , mistä työkykypassissa on kysymys . Sen jälkeen voidaan lähteä miettimään , missä kohtaa opintoja kullakin koulutusalalla asioita opetetaan ja mihin moduuleihin kokonaisuus eri aloilla parhaiten istuu .
Rasekon työkykypassimentorit kokoontuivat heti syyslukukauden alussa . Kuvassa tiimistä Irma Laurila ( vas . alhaalla ), Taneli Hautamäki , Anette Hankomäki ( vas . ylhäällä ) ja Airi Levonen . Mentoritiimiin kuuluvat myös Salla Sippola , Annukka Toivonen , Sirpa Vainio ja Piia Vuorio .
Mentorit tärkeitä viestinviejiä Airi Levonen uskoo , että tavoitteisiin päästään , kunhan asioita ja käytänteitä saadaan yhdessä jumpattua eteenpäin . Ammattiosaajan työkykypassin verkkosivustolta ja mobiilista löytyy valmiina tehtäviä . Rasekossa on tuotettu myös omia sisältöjä työkykypassin toteuttamiseen .
-Syksyllä on tarkoitus järjestää työpajoja mentorien vetäminä ammattialojen opettajille . On tärkeää , että päästään keskenään vaihtamaan mielipiteitä , miten moduuleissa työkykypassiasioita viedään Rasekossa eteenpäin . Lisäksi käytössä on monta väylää ; Instagram , Facebook-sivut , julisteet ja info- TV-materiaalit , joilla työkykypassista opiskelijoille kerrotaan .
Rasekoon on syksylle tilauksessa SAKU ry : n tarjoama motivointipuheenvuoro työkykypassin käyttöönoton tueksi . Henkilöstön sitoutuminen on onnistumisessa pääosassa . Paras väylä saavuttaa opiskelijoita on vastuuopettajien kautta .
-Olen itse vahvasti asian takana , koska koen asian tärkeäksi . Työssäjaksaminen on nykyään heikentynyt . Työkykypassi on hyvä väline innostaa liikkumaan ja nostaa muita jaksamiseen vaikuttavia asioita esille . Näitä asioita on jo opinnoissa , mutta työkykypassin kautta niitä voi tulla paremmin otettua esille , arvioi Airi Levonen .
7