SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 6

Teksti : Maria Käkelä Kuva : Bettina Haavisto / Raseko
Hyvinvointi puhuttaa ammatillisen koulutuksen kentällä korona-aikaan paljon . Oppilaitokset tekevät järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin rakentamiseksi . Siitä yhtenä osoituksena on , että runsas joukko koulutuksen järjestäjiä on ottanut ammattiosaajan työkykypassin hyvinvointityössä yhdeksi menetelmäksi ja työkaluksi . Nekin oppilaitokset , joissa työkykypassin käyttö on hiipunut , ovat herättäneet passin uuteen nousuun .
Henkilöstöä on valmennettu työkykypassin käyttöön , ja passi on kiinnitetty osaksi oppilaitoksen arkea ja normaalia toimintaa . Parhaimmillaan työkykypassin suorittamista tarjotaan kaikille opiskelijoille . Työkykypassin avulla nostetaan esiin hyvinvoinnin ja työkykyisyyden merkitys osana tutkinnon suorittamista .
Mentorit käyttöönoton tukena Tänä syksynä valmistuu 25 työkykypassimentoria . Mentorien ensimmäinen valmennusryhmä on kohdannut kolmesti ja tuloksena on syntynyt rohkeita mentoreita , jotka tuntevat työkykypassin ja osaavat auttaa henkilöstöä sen käytössä . Mentorien myötä työkykypassin perehdytysosaaminen on saatu oppilaitoksille itselleen . SAKU ry jatkaa edelleen käyttöönoton tukea järjestämällä valtakunnallisia työkykypassin orientaatioita ja käyttöönottopajoja verkossa . Käyttöönoton tueksi on tulossa myös videoita ja uutta sähköistä materiaalia .
Seuraava työkykypassimentorien valmennusryhmä aloittaa marraskuussa . Mukaan mahtuu kaksikymmentä tulevaa mentoria . Kolmen valmennuskerran aikana tutustutaan työkykypassiin ja sen käyttöönoton tukeen sekä tehdään oma mentorointisuunnitelma .
6
Mobiilisovelluksella opitaan yhdessä Mobiilisovellukseen saatiin syksyllä uusi ominaisuus – ryhmätehtävä . Syyslukukauden aikana ryhmätehtäviä kootaan yhteistyössä hyvinvointiverkoston kanssa , jotta tehtävätyyppi saadaan käyttöön . Uutena ominaisuutena on , että ryhmä pääsee oppimaan yhdessä ja toinen toisiltaan . Ensin opiskelija tekee tehtävän itse , jonka jälkeen ryhmän opiskelijat kommentoivat toistensa tehtäviä ja keskustelevat yhdessä . Näin mahdollistuu yhteisöllinen oppiminen . Opettajan tehtävänä on osallistua keskusteluun ja antaa lopuksi koko ryhmälle palautetta . Mobiililaitteilla toimiva sovellus toimii myös oivana etäoppimisen välineenä .
SAKU ry : n koordinoimassa Hyvinvoiva amis -hankkeessa mukana olevat 13 oppilaitoskumppania ovat asettaneet tavoitteekseen , että 4200 opiskelijaa aloittaa työkykypassin suorittamisen ja 1800 opiskelijaa saa työkykypassitodistuksen hankkeen toiminta-aikana . Sen lisäksi SAKU ry tekee useiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä tavoitteenaan työkykypassin käyttöönotto koko oppilaitoksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemisen menetelmänä ja työkaluna .
Opiskelijoiden suorittamien työkykypassitodistuksien määrä on kovassa kasvussa . Oletettavasti sillä on vaikutus myös opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääntymiseen . Jotta voimme osoittaa ammatillisten koulutuksen järjestäjien tekemän työn hyvinvoinnin tukemiseksi , tarvitsemme mittareita , jolla saamme selkeää tietoa hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä .
Työkykypassin päivittelypäivä 10.11.2021 Työkykypassiverkoston yhteinen kohtaaminen , jossa jaetaan kokemuksia , ideoita , kysymyksiä ja saadaan uusia ajatuksia .