SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 28

Meistä jokainen on liikkuja , mutta liikunta ei tarkoita samaa kaikille . Kun yksi innostuu pisteiden laskusta ja tarkoista päämääristä , niin toinen innostuu kokemuksista tai kuin varkain tapahtuvasta liikkumisesta . Kun liikuntatoiveita kuunnellaan mahdollisuuksien mukaan , kannustetaan ja annetaan positiivista palautetta , niin silloin liikkumiseen motivoinnissa ollaan jo pitkällä .
Teksti : Sari Mantila-Savolainen Kuvat : Jaakko Kopra / Saimaan ammattiopisto Sampo ja Sari Mantila-Savolainen Lainaukset : Webinaarin osallistujien kommenteista
28
SAKU ry : n keväällä järjestämässä Motivoi liikkumaan ! -hyvinvointiwebinaarissa haettiin motivointikeinoja liikunnan lisäämiseen jokaisen arjessa ja etenkin opiskeluarjessa . Liikunta on jollain tavalla osa jokaisen arkea . Jo olemassa olevan rinnalle on helpompi lähteä rakentamaan liikunnan lisäämisen keinoja .
-Me kaikki liikumme jo osana arkeamme . Myös kaikki liike on hyvästä . Nostetaan niitä ajatuksia esille . Liikunta saa myös tuntua hyvältä ja olla hauskaa . Ilon kautta on mahdollista luoda paras ja kestävin motivaatio liikkumiseen , kuvaa motivaatiotutkija Johanna Nurmi Helsingin yliopistosta .
Omista koulumuistoistaan Nurmi nosti esille lukion liikunnanopettajan , joka onnistui purkamaan hänelle jo muodostuneen huonon käsityksen liikunnasta . Nurmi korostaa , että yksittäisetkin positiiviset tai negatiiviset kokemukset voivat merkitä paljon koko elämän kannalta .
-Liikunnanopettaja lähti opetuksessaan ehdottomasta pakottomuudesta . Joka viikko saatiin joko osallistua tunnin aktiviteettiin tai kiertää kävellen Töölönlahden ympäri . Sai turvallisesti valita , missä uskaltaa olla mukana . Se toimi ja palautti luottamuksen , että liikunta voikin olla ihan mukavaa . Kokemuksista syntyi ajatus , että liikuntaa voisi toteuttaa myös ihan vapaaehtoisesti .
-Uskaltaisinkin tällä kokemuksella sanoa , että nuori ei mene pysyvästi pilalle , vaikka hän ei kokeilisi ihan kaikkia lajeja ja vaikka hän ei aina innostuisi mukaan . Jos hän kokee , että opettaja ei painosta , vaan ennen kaikkea ajattelee hänen parastaan , niin se voi kantaa pitkälle aikuisuuteen .
Etäopetuksen aikaan Johanna Nurmi vinkkaa tarttumaan mahdollisuuteen keskustella yksittäisten opiskelijoiden tai pienryhmien kanssa . Keskusteluissa voidaan saada opiskelijoiden tavoitteita ja mahdollisia esteitä esiin . Nurmen mukaan pandemia-aikana parasta , mitä liikunnanopettaja voi opiskelijalle tarjota , on kokemus fyysisesti , psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisesta tilasta ja hyväksytyksi tulemisesta .