SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 26

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa lain ja ajattelun muutosta

Kaisa Räty
Opetusneuvos Opetushallitus
Kuva : Niina Rodionoff / OPH
Oppivelvollisuuden laajentaminen tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.8.2021 . Uudistuksessa oppivelvollisuusikää jatkettiin 18 ikävuoteen asti , toisen asteen koulutus muuttui oppivelvollisille maksuttomaksi ja ohjausta sekä koulutuksen nivelvaiheita luvattiin kehittää .
Peruskoulun tai nivelvaiheen koulutuksen päättävä oppivelvollisuusikäinen on jatkossa velvollinen hakeutumaan toisen asteen koulutukseen . Häntä koskee oppivelvollisuuden lisäksi hakeutumisvelvollisuus . Meitä koulutusalan ihmisiä koskee ohjausvelvollisuus , vaikka sitä lainsäädännössä kutsutaankin ohjaus- ja valvontavastuuksi . Vastuulla viitataan siihen , että koko ajan joku määritelty taho on tukemassa ja ohjaamassa nuorta , jotta hän saa oppivelvollisuutensa suoritetuksi .
Uudistus lisää koulutuksen järjestäjän velvollisuuksia Nuoret ovat jo aiemminkin hyvin täyttäneet nämä uudet velvollisuudet . Vaikka toisella asteella opiskelu oli aiemmin vapaaehtoista , niin suurin osa nuorista hakeutui toisen asteen koulutukseen ja käytti oikeuttaan opiskella . Pieni joukko jäi toisen asteen opintojen ulkopuolelle , moninaisista syistä . Ehkä perusopetus oli ollut nuorelle haastavaa aikaa , tai nuorella saattoi olla terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyviä haasteita , jotka estivät toisen asteen koulutukseen hakeutumisen . Jotkut siirtyivät suoraan perusopetuksesta töihin tai keskittyivät harrastustoimintaan .
Uuden lainsäädännön perusteella meidän ammattilaisten on velvollisuus saavuttaa tämä joukko nuoria ja tukea hei-
26