SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 24

KOORDINAATIO

- TUKEA , TIEDOTTAMISTA , YHTEISTYÖTÄ

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Zoomi ja Galaksi koordinoivat hankkeita ammatillisen koulutuksen kentällä . Zoomi- sujuvia siirtymiä edistämässä on valtakunnallinen ESR-koordinaatiohanke opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista- toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät- osiossa . Hanketta toteuttavat yhteistyössä Opetushallitus ja SAKU ry , hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ( ESR ). Zoomissa kehitetään koulutuspolkuja sujuvoittavia toimintamalleja .
Teksti : Mari Korpela ja Essi Hirvikoski , SAKU ry
Kuva : Mari Korpela
24
Galaksi on SAKU ry : n hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama Oikeus osata -ohjelman valtakunnallinen koordinaatiohanke , joka kohdentuu hyvinvoinnin , yhteisöllisyyden , osallisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa . Tässä tekstissä kerromme koordinaatiohankkeiden tehtävistä sekä mistä onnistunut koordinaatio muodostuu .
Tukea Koordinaatio tukee kehittämishankkeita saavuttamaan laadukkaita ja vaikuttavia tuloksia
, jotka juurtuvat eli vakiintuvat kehittämisorganisaatioon ja leviävät muidenkin tietoisuuteen . Hankkeiden mahdollisuus vertaisoppimiseen , ideoiden jakamiseen ja saamiseen mahdollistuu koordinaatiohankkeiden luomien kohtaamisten avulla , esimerkiksi näin etäaikana virtuaalitapaamisten merkeissä . Kohtaamisissa on mahdollisuus verkostoitua samoja tavoitteita kohti kulkevien hankkeiden kanssa tai saada tietoa eri hankkeissa tuotetusta toiminnasta . Lisäksi kohtaamisista saa tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja ajankohtaisista hanketyön toimintamalleista .
Esimerkiksi Zoomissa järjestetään levittämisseminaareja , koulutuspäiviä sekä verkostolle säännöllisiä virtuaalitapaamisia . Galaksissa verkosto kohtaa hanketoimijoiden tapaamisissa , teemakohtaisissa , avoimissa verkoston virtuaalikohtaamisissa sekä yhteisissä verkostopäivissä . Hankkeemme tarjoavat tukea verkostohankkeilleen pilotointiin , mallintamiseen , juurruttamiseen ja levittämiseen . Hanketyön laatua parannetaan mahdollisilla itse – ja vertaisarvioinneilla , jotka eivät tarkoita hanketyön arvostelua vaan työn jatkokehittämisen mahdollisuuksia . Zoomissa