SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 23

Anne Puutio �
Opiskelijoihin entistä paremmin tutustuminen . Yhteistyön lisääminen peruskoulun opojen kanssa . Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi opiskelijat ” saattaen vaihdetaan ” nivelvaiheessa .
Yleisesti hyvä tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden niin ulkopuolisten kuin oppilaitoksen väen kanssa , oppilaitoksessa kaikkien tervehtiminen ja huomioiminen .
Suvi Hyyrykoski �
Aloitamme toteuttamaan jatkuvaa ryhmäyttämistä aloilla niin , että matkan varrella mukaan tulevat uudet opiskelijatkin pääsevät kiinnittymään uuteen opiskeluporukkaansa .
Hyvä yhteishenki , joka edesauttaa yhteistyön tekemistä opiskelijoiden eduksi .
Kaisa Kallio �
Koko lukuvuoden ajan pieniä tekoja , joissa huomioidaan opiskelijat ja henkilökunta . Tällaisia ovat esim . kahvilipuilla palkitseminen , yllätysjuttuja ruokalassa , toimintapäiviä . Toiveissa saada olla lähiopetuksessa koko lukuvuosi ja tuoda iloa ja hyvää mieltä arkeen .
Erilaisia pelejä taukotiloissa , jotka lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä . Silloin kun sai , oli tempauspäivä , jossa jokaisella alalla oli oma tehtävärasti ja tutustuttiin sitä kautta toisten opiskeluympäristöihin ja alaan .
Minna Takkunen �
Opiskelijoiden ryhmäyttäminen on aina ensiarvoisen tärkeää . Kun ryhmässä on kiva ja turvallinen olo , opinnotkin yleensä sujuvat ! Jatkuvalla haulla kesken lukuvuoden tulevien opiskelijoiden vastaanottamiseen ja ryhmäytymiseen pitää vielä kiinnittää erityistä huomiota .
Kun koko henkilöstö vetää yhtä köyttä , saadaan oppilaitoksen toimintaan ryhtiä ja puhtia . Syksyllä toimipaikkapalaverissa sovimme henkilöstön kanssa yhdessä , millaisia arjen sääntöjä meillä on ja mihin kaikki yhdessä puutumme tarvittaessa .
Jukka Vierimaa �
Jokaisen opiskelijan huomioimisen , näiden outojen aikojen jälkeen . Josko olisimme syksyllä takaisin uudessa normaalissa , ilman etäilyjä .
" Moi ! Mitä kuuluu ?" Aidosti ja kiinnostuneesti kysyen ja myös vastaus antennit auki kuunnellen . Eli moikkailukulttuurin edelleen vahvistaminen ja sitä kautta yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen .
Johanna Rantalainen �
Pitkään jatkuneesta koronatilanteesta johtuen erityisen tärkeää on tuoda nyt esille , että opiskelijat uskaltaisivat puhua . Nyt on tärkeää tuoda esille , että oppilaitoksessa on monia eri henkilöitä , joille voi puhua niin iloistaan kuin murheistaan ( omalle vastuuopettajalle , opettajille , opinto-ohjaajalle , kuraattorille , terveydenhoitajalle ja erityisopettajalle jne .).
Morjestelukulttuuri . Jo ensimmäisenä opiskelupäivänä kerromme , että meillä nähdessä ja kohdatessa morjestellaan . Nähdyksi tuleminen on meidän jokaisen ihmisen perustarve . Morjestelukulttuurilla luomme ympärillemme hyvää mieltä ja me-henkeä .
23