SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 22

Tampere
Hyvinvointivirtaa-viikolla palkitaan vuosittain ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentaja . Viime syksynä palkittiin ensimmäistä kertaa työtiimi , kun nimitys myönnettiin Sataedun opinto-ohjaajien tiimille . Tiimissä on mukana kahdeksan opinto-ohjaajaa , jotka kehittävät ja koordinoivat Sataedussa toteutettavaa hyvinvointityötä .
22
Hyvinvoinnin rakentamisessa tiimi tekee yhteistyötä Sataedun toimipaikoilla opiskeluhuollon henkilöstön ja opettajien kanssa . Opinto-ohjaajien rooli oppilaitosten hyvinvointityön koordinoijina ja kehittäjinä on keskeinen . Yhteiset kehittämissuunnitelmat sekä toisten ideat ja kokemukset hyödynnetään jokaisen toimipisteen oppilaitosarjessa .
Korona-aika siirsi palkitsemistilaisuutta , mutta kesäkuussa päästiin viimein juhlistamaan Hyvinvoinnin rakentajaksi 2020 valittua opotiimiä . Palkittuun opinto-ohjaajien tiimiin kuuluvat Piia Lahti , Neene Honkavaara , Suvi Hyyrykoski , Johanna Rantalainen , Kaisa Kallio , Minna Takkunen , Anne Puutio ja Jukka Vierimaa . Koko opotiimi pääsi myös vastaamaan kahteen oppilaitoksen hyvinvointiin liittyvään kysymykseen .
� �
Minkä asian koet erityisen tärkeäksi hyvinvoinnin tukemisessa alkavana lukuvuonna ?
Mikä on teillä paras käytäntö , tapahtuma tai toiminto , joka edistää opiskelijoiden ja koko oppilaitoksen hyvinvointia ?
SAKU ry valitsee vuosittain ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentajan , joka on oppilaitoksessaan innokas hyvinvoinnin puolestapuhuja , hyvinvointia lisänneen hankkeen toteuttaja tai muut huomioiva ja toiminnallaan mukaansa tempaava henkilö . Hyvinvoinnin rakentaja voi löytyä niin henkilöstöstä kuin opiskelijoista . Laita viestiä tulemaan , kenet teidän yhteisöstänne tulisi nimityksellä palkita osoitteella lyhin . fi / hyvrak2021 . Ehdotusten tulee olla perillä 22.9.2021 mennessä .
Neene Honkavaara
Piia Lahti ( ei kuvassa ) �
Minulle on tärkeää olla opiskelijoiden oppilaitosarjessa läsnä ja erityisesti kuunnella heitä , olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan . Tärkeää on auttaa , tukea ja kannustaa heitä opinnoissa ja myös sitä kautta elämässä eteenpäin .
Minun mielestäni oppilaitoksen , yhteisön tai opiskelijoiden hyvinvointi ja sen rakentaminen ei koostu yksittäisistä tapahtumista vaan sen rakentaminen on kokonaisvaltaista . Tärkeää on muistaa toisen ihmisen kohtaaminen arjessa , hymy , positiivinen ele , kommentti , rakentava palaute ja kannustus . Nämä elementit on oltava kaikessa toiminnassa mukana ja niiden oltava aidosti arjessa läsnä . Opiskelijat vaistoavat kyllä , jos yhteisönä ei rakenneta hyvinvointia yhdessä tai siinä ei ole kaikki mukana .
Myös kehittämistyötä tehdään yhdessä ja tästä esim . Aktiivinen opiskelijakuntatoiminta on äärimmäisen hyvä esimerkki .
Kun pääsee itse vaikuttamaan niin myös sillä on erittäin suuri merkitys