SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 20

Päivän päätteeksi kerättiin kaikki tutorkoulutuksen osallistujat yhteiseen ryhmäkuvaan IDEA-kampuksella .
Millainen tutor sinä olisit ? Saskyn IDEA-kampuksella Ikaalisissa taitojaan hioneet tulevat tutorit kuvailivat itseään muun muassa sosiaalisiksi , äänekkäiksi , höveleiksi ja reippaiksi . Vahvuuksina nähtiin myös kuuntelemisen taito , empaattisuus ja helposti lähestyttävyys . Tutoreiksi kaivataan monenlaisia toimijoita , joiden vahvuutena on oma tapa lähestyä monenlaisia opiskelijoita .
Teksti ja kuvat : Sari Mantila-Savolainen
20
Kevätlukukautena 2021 saatiin etäkoulutuksien lisäksi järjestettyä kolme livenä toteutettua tutorkoulutusta . Toukokuussa Saskyn Ikaalisten IDEA-kampuksella järjestettiin harrastetutorkoulutus , jossa mukana oli viisitoista opiskelijaa . Taitojaan tutoreina oli hiomassa sekä amiksia että lukiolaisia . Yhteisessä koulutuksessa haettiin myös yhteistyön mahdollisuuksia tapahtumien järjestämisessä , kun amikset ja lukiolaiset opiskelevat Ikaalisissa samalla kampuksella .
Tärkeänä osana koulutuspäivän ohjelmassa on tutorien tutustuminen . Suunnittelu , tapahtumien järjestely ja yhteydenpito yksinkertaistuvat , kun tietää , kenen kanssa yhteistyötä tekee . Samalla tulee testattua leikkejä myös omaan ideapankkiin talletettavaksi .
Lännen nopein
Osallistujat seisovat piirissä . Piirin keskellä oleva pyörii silmät kiinni ja osoittaa sormella yhtä leikkijöistä huutaen ” pam ”. Ammuttu menee kyykkyyn . Hänen vierustoverinsa yrittävät muistaa ja huutaa toisella puolella olevan nimen . Hitaampi tai väärän nimen muistanut joutuu keskelle lännen nopeimmaksi .
Ilman sanoja jako ryhmiin
Osallistujien tehtävänä on asettua janalle oikeaan järjestykseen esimerkiksi syntymäkuukauden tai kengän koon mukaisesti puhumatta sanaakaan .
Tutortoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä Koulutuksessa uudet tutorit pääsevät miettimään omaa rooliaan ja tapaansa toimia tutorina . Tutorit ovat tukena esimerkiksi uuteen oppimisympäristöön , sen toimintatapoihin ja opiskelijoihin tutustumisessa , hyvän opiskeluilmapiirin luomisessa ja oppilaitoksen markkinoinnissa . Tapahtumissa tutorit innostavat , aktivoivat ja toimivat muiden mukana .
-Tutoreilla on iso merkitys yhteisöllisyyden rakentamisessa . Opiskelijoiden ryhmäytyminen auttaa opiskelijoita kokemaan ryhmäänsä ja opiskeluympäristöänsä turvalliseksi . Ja tietysti tutorit tuovat myös vaihtelua arjen opiskeluun , kuvailee toiminnan tarpeellisuutta koulutuskoordinaattori Elisa Brusila .
Jotta tutortoiminta oppilaitoksessa voisi onnistua , niin tutorit tarvitsevat tutortoiminnan ohjaajia tuekseen . Etenkin isompiin oppilaitoksiin Brusila toivoo henkilöstöstä vetovastuuseen ainakin työparia , jotta työ ei kaatuisi vain yhden henkilön harteille .
-Ohjaajat mahdollistavat tekemisen . Ja tähänkin tehtävään kaivataan resurssia . Tär-