SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 5

Suomi 100, SAJO ry 50 Vuosi 2017 on ollut Suomelle hyvin merkityksellinen, kun olemme viettäneet itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlavuo- den teemana on ollut Yhdessä. Koko vuosi on ollut täynnä mittavia tapahtumia, joihin myös ammatillinen koulutus on innolla osallistunut. Itsenäisyys on mahdollistanut myös ammatillisen koulutuksen kehittymisen ja kehittämisen. SAJO ry:n ja sen edeltäjien tehtävä on ollut saattaa yh- teen ammatillisen koulutuksen johtajia, vastuutoimijoita ja kehittäjiä. Yhteistyö on avainsana myös ammatillisen koulutuksen johtajien kesken, ja SAJO ry ja sen alueryhmät ovat tarjonneet ja tarjoavat myös tulevaisuudessa tälle yhteistyölle toimivan ja tavoitteellisen verkoston. Vuosi 2017 jää historiaan myös ammatillisen koulutuksen reformin vuotena. Tämä on mittavin ammatillisen koulu- tuksen uudistus monen sajolaisenkin työhistoriassa. Siinä- kin korostuu Suomi 100:n teema, "yhdessä tehden". Koulu- tuksen aiemmat kaksi lainsäädäntöä muodostavat jatkossa yhden ja uuden ammatillisen koulutuksen lain, jossa kaikki opiskelijat osoittavat osaamisensa yhteneväisellä näyttöön perustuvalla mallilla. Uudet toiminta- ja rahoituslainsää- dännöt tulevat voimaan 1.1.2018. Ne muokkaavat amma- tillista koulutusta seuraavina vuosina entistäkin asiakas- ja työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Lähtökohtana kaikessa toiminnassa on osaamisperusteisuus. SAJO ry:n hallitus päätti vuonna 2016 esittää vuosikokouk- selle, että juhlavuonna on hyvä toteuttaa Suomen Ammat- tikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n ja sen edeltäjien 50-vuo- tisjuhlajulkaisu. Varsinainen juhlavuosi on vuosi 2018. Tämä juhlajulkaisu muistelee kuluneita vuosikymmeniä, luotaa ammatillisen koulutuksen nykypäivää ja kurkkaa kenties hieman tulevaankin. Julkaisun osat ovatkin Eilen, Tänään ja Huomenna. Toivotamme hyviä lukuhetkiä julkaisun parissa! Ammatillisen koulutuksen merkittäviä tavoitteita ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen s