SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 23

Amis – ja ylpeä siitä

Perusamis saattaa näyttää tänä päivänä ihan miltä tahansa . Koulutus ei näy naamasta . Yli puolet peruskoulun päättävistä nuorista valitsee ammatillisen koulutuksen , eikä amikseen enää jouduta . Sinne päästään . Amis on nimenomaan valinta : AMIS2016-tutkimuksen mukaan 94 prosenttia ammattiin opiskelevista on ylpeitä opiskelemastaan alasta ja yli 90 prosenttia siitä , että opiskelee nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa . Suurin osa valitsee opiskelualan oman kiinnostuksensa perusteella .
Me Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry : ssä olemme aina halunneet puhua siitä hienosta ja upeasta , mitä ammatillinen koulutus tarjoaa . Opiskelu tämän päivän ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijoiden omin sanoin hauskaa , yhteisöllistä , vastuullista , käytännönläheistä , palkitsevaa ja monipuolista . Yksi missiomme on ollut murtaa stereotypioita , jotta bensalenkkari karjala-lippis päässä ei olisi ensimmäinen asia , mikä tästä opiskelijajoukosta tulee mieleen . Teoilla arvostus nousee parhaiten . Amis ei saa olla kenellekään kirosana , vaan jokaisen opiskelijan pitää pystyä sanomaan , että on amis ja ylpeä siitä .
Vuodet amisten opiskelijajärjestössä ovat opettaneet valtavasti tästä joukosta . Tärkeintä on se , että älä ikinä aliarvioi nuorten kykyjä . Nuoret pystyvät uskomattomiin asioihin , kun heille antaa mahdollisuuden . Anna nuorten itse tehdä ,
AMMATILLINEN KOULUTUS TÄNÄÄN myös niitä virheitä . Muuten ei voi ikinä oppia , jollei virheitä saa ensin tehdä turvallisessa ympäristössä .
Toinen tärkeä oppi nuorisotyöstä on , että anna vastuuta – kyllä nuoret sitä kantaa ! Onnistumisen kokemuksilla voi olla ihmeellisiä vaikutuksia : kun ” ongelmanuori ” pääseekin loistamaan jossain opiskelijakunnan projektissa tai näyttämään kykynsä opiskelijajärjestössä , hän voi olla pian entinen ongelmanuori .
Ammatillinen koulutus on suuren muutoksen edessä . Se on ollut edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muille koulutusmuodoille Suomessa . Jos me itse nöyristelemme ja vähättelemme emmekä pidä ammatillista koulutusta tai amiksia niin tärkeinä , muiden on vaikea arvostaa työtämme .
Uskon , että tiiviillä yhteistyöllä meillä on myös tulevaisuudessa maailman parasta ammatillista koulutusta .
Anna nuorten itse tehdä , myös virheitä . Ei voi ikinä oppia , jollei virheitä saa ensin tehdä turvallisessa ympäristössä .
Maiju Korhonen Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry : n pääsihteeri

23

Amis – ja ylpeä siitä myös niitä virheitä. Muuten ei voi ikinä oppia, jollei virheitä saa ensin tehdä turvallisessa ympäristössä. Perusamis saattaa näyttää tänä päivänä ihan miltä tahansa. Koulutus ei näy naamasta. Yli puolet peruskoulun päät- tävistä nuorista valitsee ammatillisen koulutuksen, eikä amikseen enää jouduta. Sinne päästään. Amis on nimen- omaan valinta: AMIS2016-tutkimuksen mukaan 94 pro- senttia ammattiin opiskelevista on ylpeitä opiskelemastaan alasta ja yli 90 prosenttia siitä, että opiskelee nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa. Suurin osa valitsee opiskelualan oman kiinnostuksensa perusteella. Toinen tärkeä oppi nuorisotyöstä on, että anna vastuuta – kyllä nuoret sitä kantaa! Onnistumisen kokemuksilla voi olla ihmeellisiä vaikutuksia: kun ”ongelmanuori” pääseekin loistamaan jossain opiskelijakunnan projektissa tai näyttämään kykynsä opiskelijajärjestössä, hän voi olla pian entinen ongelmanuori. Ammatillinen koulutus on suuren muutoksen edessä. Se on ollut edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muille koulutusmuodoille Suomessa. Jos me itse nöyristelemme ja vähätte- lemme emmekä pidä ammatillista koulutusta tai amiksia niin tärkeinä, muiden on vaikea arvostaa työtämme. Uskon, että tiiviillä yhteistyöllä meillä on myös tulevaisuudessa maailman parasta ammatillista koulutusta. Me Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:ssä olemme aina halunneet puhua siitä hienosta ja upeasta, mitä ammatillinen koulutus tarjoaa. Opiske- lu tämän päivän ammatillisessa koulu- tuksessa on opiskelijoiden omin sanoin hauskaa, yhteisöllistä, vastuullista, käytän- nönläheistä, palkitsevaa ja monipuolista. Yksi missiomme on ollut murtaa stereotypioita, jotta bensalenkkari karjala-lippis päässä ei olisi ensimmäinen asia, mikä tästä opiskelijajoukosta tulee mieleen. Teoilla arvostus nousee parhaiten. Amis ei saa olla kenellekään kirosana, vaan jokaisen opiskelijan pitää pystyä sanomaan, että on amis ja ylpeä siitä. Anna nuorten itse tehdä, myös virheitä. Ei voi ikinä oppia, jollei virheitä saa ensin tehdä turvallisessa ympäristössä. Vuodet amisten opiskelijajärjestössä ovat opettaneet valta- vasti tästä joukosta. Tärkeintä on se, että älä ikinä aliarvioi nuorten kykyjä. Nuoret pystyvät uskomattomiin asioihin, kun heille antaa mahdollisuuden. Anna nuorten itse tehdä, Maiju Korhonen Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n p� �äsihteeri AMMATILLINEN KOULUTUS TÄNÄÄN 23