S-COOL-ročník 3 číslo 2 - Slavíme Scool-r03c02-slavime - Page 8

Scool magazín 2/2018 Terabithia Práce z hodiny slohu obrázkem starého nože. inspirovaná Byla jednou jedna krásná země. Jmenovala se Terabithia. Tam za hustými lesy a vysokými horami tak, že se člověku točí hlava, kdykoli se jenom podívá směrem k jejich vrcholu, leží velké město. Městu vládne marnivá královna, která ráda zlaté dukáty rozhazuje a své bohatství utrácí za drahé látky na své šaty. Lidé si zde nežijí dobře a modlí se, aby je přišel zachránit před marnivou královnou Bůh z nebes na zlatém oři. Ve vesnici žil mladý chlapec. Byl to sirotek. Královnu nenáviděl více než kdo jiný, neboť mu kvůli své chamtivosti včerejšího dne zabila matku jen proto, že ušila špatně límeček. Chlapec, jmenoval se Reno, se jednoho dne rozhodl, že svou matku pomstí. Zapálil ve své světnici svíce, obrátil oči vzhůru a prosil Boha z nebes, ať mu dá radu a pomůže. Tu světla zhasla a jediné, co bylo slyšet, byl Renův přerývavý dech. A ozval se jemný ženský hlas: „Reno, nezabíjej svou královnu, však se ti zle povede. Královna je mocná bohyně, a když ji usmrtíš svou rukou, sám zemřeš.“ Chlapec již slzí: „Maminko, jsi to ty? Pověz mi, kde tě mám hledat!?“ Ale hlas už se znovu neozývá. Zmatený chlapec nerozumí, co mu maminka poradila. V záchvatu vzteku bere do rukou železný nůž a už se plíží hradními chodbami. Už otevírá těžké zlatem zdobené dveře do královské komnaty. Tam na loži s nebesy leží žena s nádhernými vlasy, olivovou pletí a dlouhými řasami. Spí. Chlapec se ke královně připlíží, nůž křečovitě svíraje ve své pravici. Klekne si nad královnu, napřáhne své dlaně vzhůru a nůž zabodne ženě do srdce až po jílec. Tu ztmavne celá komnata a šílený vichr lomcuje s okenicemi. Královna v ně- mém výkřiku otevře svá ústa a pohlédne na svého vraha. Renovi se z toho pohledu svírá srdce a teprve teď si uvědomu- je význam matčiných slov. Ze smutku se s křikem chytí za hlavu a z úst mu splývají modlitby k Bohu. Ale to už se propast pod ním otvírá a pohlcuje jeho drobné tělo. Už nikdo nikdy neuzřel malého Rena. V propasti zůstal na věky uvězněn. Jediné, co po něm zbylo, je pouhý sen. A železný nůž ukrytý v černé kupce prachu na královském loži. Marie Jirásková, 9. A Uhádni, o jakou jde českou lidovou písničku. Zvládáš přesmyčky? Odpověz. Ez ketéhor tormus es letep lompzáka? Oc es ževá an molzápuk? Ev ketrém sěmicí ojsu levinokoec? Adresa redakce: Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín E-mail redakce: redakce@zsrovniny.cz Redakční rada: Jakub Hampel, Veronika Jiravová, Viktorie Kadlecová, Danny Knap, Kateřina Obdržálková, Michaela Pannová, Martin Tegláš, Mgr. Veronika Kadlecová, Mgr. Andrea Tomečková a Mgr, Lucie Hájková Aktuální číslo naleznete na webových stránkách školy.