S-COOL-ročník 3 číslo 2 - Slavíme Scool-r03c02-slavime - Page 4

Ilustrace : Hana Selzerová , 7 . A
Ohlédnutí za zimou
Mezi Novým rokem a druhým lednovým týdnem školy se žáci sedmých ročníků účastnili lyžařského kurzu ve Skiparku Gruň v Beskydech . Před odjezdem to vypadalo bídně , málo sněhu a ani předpověď počasí dětem nepřála . Avšak nálada sklíčená nebyla , sedmáci byli z odjezdu nadšení a paní učitelky řešily ty „ důležitější “ věci , jako léky apod . Po příjezdu na místo , uložení věcí do lyžárny a vynesení zavazadel do pokojů se „ stádo vřískajících opic “, jak by lyžaře a snowboardisty z Hlučína pravděpodobně nazvali obyvatelé komplexu , naobědvalo . Na povyku měl jistou vinu i pan ředitel , jenž prohlásil , že se jde na svah . Někdo měl radost , někdo naopak ne . „ Snowboarďáci tady ! … Lyžaři zde ! … Pokročilí lyžaři sem !“ ozývali se vedoucí svolávající svou skupinku podobným stylem , jako když samec láká svou samičku . Když se žáci po perném dni a po večeři vrátili zpět na pokoje , měli jen trochu času připravit se na program , který každý den zajistila „ úřadující “ třída , která měla zároveň i službu v jídelně . Začínala 7 . A . Dalšího dne po snídani , ranním lyžování a obědu rozdal pan ředitel všem žákům skipasy se slovy , že je připraven si při špatném chování vzít skipas nazpět . Nebyla to planá výhružka – nejeden chlapec zlepšil svou kondici výšlapem
Scool magazín 2 / 2018
na vrchol sjezdovky . Jak jinak než v plné polní . Následovalo odpolední lyžování , večeře a pak opět program , tentokráte si ho přichystala 7 . B . Ráno už byl sníh mnohem lepší a spousta žáků už měla jízdu z velkého kopce zdárně za sebou . Nálada a atmosféra se pořád lepšila a „ stádo “ už se trochu tišilo . Večer měla program poslední třída , 7 . C . Děti zažily po ránu velké zklamání , sněhu bylo málo , nemohla jet rolba a velmi zle se jezdilo . Ovšem nálada se změnila posledním programem , kterým byla diskotéka , již si připravili sami žáci , což je velký pokrok , co se týče samostatnosti . Poslední den , který tito už skvělí lyžaři strávili bez lyžování z důvodu špatné kvality sněhu . Při příjezdu do Hlučína už na žáky čekali rodiče či jiní rodinní příslušníci , aby si ty své „ křiklouny “ odvezli domů , kde si asi o všech těchto nových zážitcích a zkušenostech pořádně popovídali …
Martin Tégláš , 7 . A
Lyžák pátých tříd
Lyžák pátých tříd odstartoval odjezdem před devátou hodinou na penzion RS Pekárny Rališka . Ubytovali jsme se a šli na oběd . Po obědě byl odpolední klid . Následovaly přípravy na první lyžování . Začátečníci se s lyžemi seznamovali a zjišťovali , co to vlastně lyže jsou . Mírně pokročilí jezdili na pomě ( na vleku ) a docela jim to šlo . Pokročilí už jezdili téměř profesionálně . V podvečer bylo osobní volno , při kterém bylo OBROVSKÉÉÉ hlučno a legrace … Potom večeře a třídní program , který
měla 5 . A . Následovala hygiena a ukládání . V úterý ráno si skoro všichni říkali : „ Jaké to dnes bude ?“ Po budíčku a snídani bylo chystání na lyže a půlkilometrová cesta v lyžácích na sjezdovku . Začátečníci jezdili na mini kopečku , mírně pokročilí opět na pomě a pokročilí měli volné lyžování . Poté následovala ( v lyžácích ne zrovna zábavná ) cesta na penzion . Někteří dokonce jeli na lyžích . Po obědě byl podobný program jako dopoledne . Následovalo osobní volno a večeře . Třídní program měla 5 . B . Ráno bylo rušné - někteří vstávali o hodinu dřív , než byl budíček . Po snídani ve stylu švédského stolu opět následovalo lyžování . Odpoledne bylo zpestřeno odpolední procházkou . Po dobu procházky jsme měli štěstí , protože nám padal sníh ve tvaru kuliček . Ale jak přesných ! Dělali jsme si z toho srandu , že si anděl nahoře koupil televizi a že ji rozbaluje . Ty kuličky vypadaly jako polystyren . Vrátili jsme se na penzion a měli osobní volno . Hluk to byl … neuvěřitelný . Následovala večeře , třídní program 5 . C . Čtvrtek . Tak to byl předposlední den . Odpoledne probíhaly lyžařské závody ( ve skupinách ). Večer těm ostatním podobný nebyl . Místo třídního programu bylo obecné zhodnocení lyžařského kurzu 5 . tříd . Předání všech diplomů ( za závody a za nejlepší úklid pokoje ). S prázdnou ale nikdo neodešel . Proběhla totiž i poloviční tombola , ve které všichni dostali něco . A potom to nejlepší - DISKOTÉKA ��� ! Pátek už byl jen z poloviny , protože byl dnem , kdy už se odjíždělo . Ráno , dopolední lyžování , oběd … Poobědním programem bylo balení . Všechno proběhlo dobře a kolem 15 . hodiny jsme byli doma .
Z lyžáku plyne pár věcí : Začátečníkům to šlo . Mírně pokročilí byli na konci profesionály . Profesionálové si zalyžovali a zasportovali si . Myslím , že se lyžák skoro všem líbil .
Jakub Hampel 5 . A
Scool magazín 2/2018 Selzerová, Ohlédnutí za zimou Mezi Novým rokem a druhým lednovým týdnem školy se žáci sedmých ročníků účastnili lyžařského kurzu ve Skiparku Gruň v Beskydech. Před odjezdem to vypadalo bídně, málo sněhu a ani předpověď počasí dětem nepřála. Avšak nálada sklíčená nebyla, sedmáci byli z odjezdu nadšení a paní učitelky řešily ty „důležitější“ věci, jako léky apod. Po příjezdu na místo, uložení věcí do lyžárny a vynesení zavazadel do pokojů se „stádo vřískajících opic“, jak by lyžaře a snowboardisty z Hlučína pravděpodobně nazvali obyvatelé komplexu, naobědvalo. Na povyku měl jistou vinu i pan ředitel, jenž prohlásil, že se jde na svah. Někdo měl radost, někdo naopak ne. „Snowboarďáci tady! … Lyžaři zde! … Pokročilí lyžaři sem!“ ozývali se vedoucí svolávající svou skupinku podobným stylem, jako když samec láká svou samičku. Když se žáci po perném dni a po večeři vrátili zpět na pokoje, měli jen trochu času připravit se na program, který každý den zajistila „úřadující“ třída, která měla zároveň i službu v jídelně. Začínala 7. A. Dalšího dne po snídani, ranním lyžování a obědu rozdal pan ředitel všem žákům skipasy se slovy, že je připraven si při špatném chování vzít skipas nazpět. Nebyla to planá výhružka – nejeden chlapec zlepšil svou kondici výšlapem na vrchol sjezdovky. Jak jinak než v plné polní. Následovalo odpolední lyžování, večeře a pak opět program, tentokráte si ho přichystala 7. B. Ráno už byl sníh mnohem lepší a spousta žáků už měla jízdu z velkého kopce zdárně za sebou. Nálada a atmosféra se pořád lepšila a „stádo“ už se trochu tišilo. Večer měla program poslední třída, 7. C. Děti zažily po ránu velké zklamání, sněhu bylo málo, nemohla jet rolba a velmi zle se jezdilo. Ovšem nálada se změnila posledním programem, kterým byla diskotéka, již si připravili sami žáci, což je velký pokrok, co se týče samostatnosti. Poslední den, který tito už skvělí lyžaři strávili bez lyžování z důvodu špatné kvality sněhu. Při příjezdu do Hlučína už na žáky čekali rodiče či jiní rodinní příslušníci, aby si ty své „křiklouny“ odvezli domů, kde si asi o všech těchto nových zážitcích a zkušeno- stech pořádně popovídali… měla 5. A. Následovala hygiena a ukládání. V úter H[HܛhZXH1fpZ[N'ZH\YO'˜Y0q#ZHH۰Y[H[\0[BHqoHH1k[Y]ݰH\BqoXXBڙ^ݚKq#p]q#[XB^[BBZ[Bq#ZKp\&ܛ#Z[0H1&Bq&Hܛ#Z[0Hq&HBqoݰ[K0H\Yݘ[H qoXXHݛHX]JB\BB[[ۋ&qfpBۘH[HHqoX ر&1&˜[؛Hܘ[HZ™YK\Yݘ[؛BHq#YqfYK1fpYHܘ[Bq&H K[[qh[H H&qfpH0][B[H1fp]qo[Y0q#YZ˂۰Y[HH[H1h]YZœH1&\Yݘ[qoݰ[KYB[ž\1fY[›YH0^K؝B0^HYBq&Bh]1&0KoHY[۰ZH\B[q#YZˈ[HZ1fY\۰XH1&[BYHHܘ[K1oHH[1&ZfYH\[[]^HH1oHBޘ[ZKH[q#ZH\Y[BZ\\[][HYHHB[[ۈHq&H؛HˈZ[8)]]&fZ][K\YݘKBHq#YqfYK1fpYHܘ[H K˂#ZˈZ[1fYYYB[YBذZ[Bqoqf\H]H H\[X Kq#Y\1&H]؛BX[ p\1fpYZܘ[]B[›ؙX۰Bqoqf\Z\H K1fpY 1fYY0[BhYX\qk H]HHBZ\1hpH0YڙJK^B[HZ[qhY[ ر&BqoHݚq#[HXKH\BhZXH[H&ˈHH›Z\1hpH HT0RH;bbbB0]Zqo[[ݚ[KoH[HqoBqo1&˂[YBqoݰ[Kر&8)ر&ܘ[Y[H[[[KhYXœر&™رfYBB[BMK[HYH[HXKX\[0Y0qhK ˈBqoZ0]0X1fpYqoZ0]0X1fpY\ݘ[^[H1fYY]]H[BH[[ۈZ\H[qhZKX]ݘ[HYHHH1h[HHر& ر&1&[YHY \Yݘ[H1fp\]HHBqoݰ[Kq#p]q#[XHHqo[ZB^[[ݘ[HHqhqi[ݘ[K\&qoHKp\&ܛ#Z[0B^[HHq& HZJBH[H[H1h[ˈܛ#Z[0Hqo^[H0[q&fHٙ\[۰[&˂q#Y\[؛H1fZH\[H[ДՔppBq#[HYܘXx)Bq#YqfYHH1fpYHܘ[K\BqoZH[H0\&Nq#p]q#[ZkH1h[˂p\&ܛ#Z[0H[HHۘBٙ\[۰[Kٙ\[۰[ݰBB[qoݘ[BH\ܝݘ[HK^\0[K1oHHqoZܛhY[B0X[ ZX[\[ K