Rómska Samária 1/2017

R ómska SAMÁRIA občasník o rómskej misii, 1. číslo, 1. ročník, zima - jar 2017, dobrovoľný príspevok 0,50 EUR Nemôžem ležať na pláži, keď je vo mne Božie kráľovstvo Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty F6 a Lamačské chvály vyrážajú na rozhovor s Gloriou Gray s. 18 bigband Bararas s. 10 Zmierenie tour s. 25