Rotari Magazin Rotary magazin - veljača, ožujak 2017 | Page 3

DISTRIKT 1913

Završna edukacija u San Diegu

Edukacija u San Diegu je završetak trogodišnje pripreme guvernera . U Berlinu sam kao DGN bio na jednodnevnoj izobrazbi , potom godinu kasnije kao DGE u Milanu na dvodnevnoj pripremi , te konačno početkom 2016 . godine odlazimo u San Diego . Svi sudionici bili su smješteni u hotelu Manchester Grand Hyatt San Diego , koji je kongresnog kapaciteta više od deset tisuća sudionika . Hotel je sa svoja dva tornja od po 40 katova , smješten na samoj obali-šetnici , s prekrasnim pogledom na marine i Coronado .

Boravak u Americi je predvidjen za guvernere / ice i njihovu pratnju . Partneri / ice imaju svoju edukaciju , dok guverneri odnosno guvernerice svoju . Program je bio u potpunosti ispunjen od devet sati ujutro do 17.30 poslije podne . Prisutnost obavezna i kontrolirana . I tako pet dana , osim srijede poslije podne kada smo imali slobodno . U prvoj polovini jutra i poslije podneva bile su plenarne sjednice , a u drugoj polovini dana radionice s manjim brojem sudionika . Prvog radnog dana bilo je organizirano fotografiranje 540 guvernera s PE John F . Germom . To je bilo fotografiranje na traci , i sve je završilo za nekoliko sati .
Premda je bilo više od 1500 sudionika , od toga 540 guvernera elekta , sve je se savršeno odvijalo . Dok je trajala edukacija nije bilo preporučljivo šetati se van prostora određenih za nastavu , jer bi odmah prišli „ The Sergeant at arms “ i uljudno vas zamolili da vratite . Sve prezentacije , inspiracijska predavanja , ozvučenje , vizualni efekti , tempiranje vre-
mena , bilo je bezprijekorno izvedeno . Tada sam shvatio zašto svi bivši guverneri pričaju s oduševljenjem o boravku u San Diegu . Spomenuo bih tri večeri , koje sam posebno zapamtio . To su „ Festival Night “, „ Grand March “ i na kraju
„ Closing Session Banquet “. Tijekom festivalske večeri , sudionici iz predhodno prijavljenih zemalja izvodili su plesove u nošnjama zemlje iz koje dolaze . Sve su to bili rotarijanke i rotarijanci sa svojim pratiteljima . Vrlo šaroliko i veselo .
Večer velike smotre izvedena je tako da su svi učesnici u nošnjama , s natpisom zemlje odakle dolaze , prošetali kroz cijelu dvoranu i konačno ispred mjesta gdje su sjedili PRI K . R . „ Ravi “ Ravindran i PERI John F . Germ . Završna večer je bila svečano , vesela ali malko emotivna . PRI na odlasku bio je mnogo veseliji , nego PERI kojeg je za nekoliko mjeseci čekala velika obaveza voditi RI godinu dana .
Nataša Bakotić
Dragi prijatelji !

Izuzetna mi je čast što sam dobila priliku biti izvršna urednica našeg magazina u kojemu se na pedesetak stranica sabere ogromna količina dobrote i plemenitih akcija naših klubova . Posebno me veseli vaš ogroman odaziv , tekstovima i fotografijama kao da nije bilo kraja , što je dokaz da svi zajedno dobro radimo .

U ovaj broj unijela sam svoje dugogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo , ali ne bih ja bila ja da nisam poželjela , a i realizirala barem jednu inovaciju . Naravno , zahvaljujući tome što se moja ideja svidjela glavnom uredniku , mome i našem dragom prijatelju Damiru Skelinu . Zato je pred vama prvi broj magazina tiskan na recikliranom papiru kako bismo i mi , rotarijanci , slijedili svjetski trend očuvanja okoliša .
Naš je klub već lani , organizacijom sjajne modne revije pod sloganom „ donesi staro , odnesi novo “, pokazao kako je podrška cirkularnoj ekonomiji i očuvanju okoliša naše određenje , a akcija sa sličnom porukom bit će i u godinama koje dolaze .
Vjerujem da će vam se ova promjena svidjeti i kako ćemo svi zajedno nastaviti tim putem .
ROTARY DISTRIKT 1913 | WWW . ROTARY . HR | 3