Rotari Magazin Rotary Magazin - travanj, svibanj i lipanj 2015. | Page 3

DISTRIKT 1913 Iz sadržaja: SAO PAULO, RI KONVENCIJA 2015. NAGRADE I PRIZNANJA BEM VINDO AO BRAZIL, DOBRO DOŠLI U BRAZIL str. 4 DISTRIKTNA KONFERENCIJA, 15. - 17. SVIBNJA 2015. DISTRIKTNA KONFERENCIJA U MALOM LOŠINJU str. 8 KONFERENCIJA »ŽENSKO VODSTVO OSVJETLJAVA ROTARY« ODRŽANA U BUKUREŠTU 25 GODINA ČLANSTVA ŽENA U ROTARY KLUBOVIMA str. 20 25 GODINA OD OBNOVE ROTARYJA U HRVATSKOJ ANIMA UNA ET COR UNUM ILI KAKO JE OBNOVLJEN ROTARY U HRVATSKOJ str. 24 Priznanje DG Tomislavu Maraviću za doprinos razvoju članstva u zoni 19 U ovoj rotarijanskoj godini sve regije u Distriktu su ostvarile rast članstva, tako da trenutno u Distriktu imamo 1.156 članova s porastom od 13.4 % od početka ove rotarijanske godine! Za usporedbu, rast broja članova u cijelom svijetu krajem travnja iznosi 2.21 %. 85. GODINA ROTARY KLUBA OSIJEK OBILJEŽENO 85 GODINA OD INAUGURACIJE str. 29 RAZMJENA MLADIH KANAĐANKA U ZAGREBU str. 32 IZ KLUBSKOG ŽIVOTA AKTIVNOSTI ROTARY KLUBOVI U PROTEKLOM RAZDOBLJU str. 34 - 49 ROTARACT: OSNOVAN ROTARACT KLUB SPLIT NOVI str. 49 Bled: 18.4.2015. Membership & Public Image Seminar naše Rotary Zone 19. Uz sadašnjeg RI Directora Safaka Alpaya (2014-16) i budućeg RI Directora Coreliua Dincu, bilo je stvarno lijepo biti iz Distrikta 1913: svi su nam čestitatli na ovogodišnjim rezultatima – najbolji smo u našoj Rotary Zoni po rastu i dobili smo nekoliko nagrada za razvoj članstva. ROTARY DISTRIKT 1913 | WWW.ROTARY.HR | 3