Rotari Magazin Rotary Magazin - siječanj, veljača i ožujak 2015.

magazin 25 GODINA ROTARYA U HRVATSKOJ 110 GODINA ROTARYA CT OJ DISTRICT 1913 E : EM JA T RO A K E R S B TA AT JIC RO V N HR IŠ U D GO VELJAČA / OŽUJAK 2015. • BROJ 01/2015