Rotari Magazin Rotary magazin lipanj, srpanj 2017. | Page 2

GUVERNERSKO PISMO U Splitu, lipanj 2017. godine Drage prijateljice i prijatelji, klupski predsjednici i tajnici! R otary godina 2016./2017. pribli- žila se svome kraju. Za mene je to bila izvanredna godina jer sam imao čast i zadovoljstvo biti guverner našeg Distrikta 1913. Jasna i ja imali smo priliku upoznati mnogo dragih prijatelja iz svih naših klubova i biti pozvani na različita događanja. Na neke od tih poziva uspjeli smo se i odazvati. Obilazeći klubove, velike i male, imali smo priliku vidjeti kako Rotary djeluje u službi čovječanstva. Premda sam bio pripremljen za ovu dužnost, mnogo toga sam naučio obi- lazeći klubove, slušajući o načinu ra- da, uspjesima, neuspjesima te o pro- blemima klubova. Tako sam još više upoznao Rotary. Svaki klub je jedi- nica za sebe, sa svojim manama i vr- linama, vibrantan na sebi svojstven način i to je dobro. Isto tako, svaki bi se klub trebao pridržavati pravila koja su određena zakonima Udruge i RI-ja, ali svi nisu takvi. To nije dobro. Zahvaljujući trajnoj edukaciji takvih je klu- bova sve manje. Imao sam drukčiji pristup obilazeći klubove, služeći se prezentacijom prilagođenom svakom klubu, nastojao sam potaknuti klubove na još šire uključivanje u rad Ro- tary zajednice. Jesam li u tome uspio? Djelomično jesam. Tri četvrtine klubova unijelo je ciljeve na RCC. Već sada su predsjednici elekti to trebali obaviti za sljedeću godinu!? Više od trećine članova je logirano na My Rotary i prati događanja u Rotary svijetu. Iako nije osnovan ni jedan novi klub, uspjeli smo dosegnuti porast članstva u visini minimalnog postotka koji je preporučio predsjednik RI-ja John Germ. Bilo bi bolje da je taj postotak veći. Uplaćeno je u AF i PolioPlus više nego prošle rotarijanske godine, što govori o porastu interesa za TRF. To je rezultiralo velikim brojem GG. Danas je potvrđen šesti GG. To su re- zultati za pamćenje. Odbor za PR vo- di sve više brigu o tome da zajednici pokaže što Rotary radi služeći se ra- znim društvenim medijima, a rad s mladima je sve prepoznatljiviji. Jasno da svega ovog napretka ne bi bilo da nemamo izvanredno organiziranu edukaciju koja plijeni interes među članstvom, što se očituje porastom sudionika na edukacijama. Jednom riječju idemo naprijed, ali mogućno- sti da budemo bolji, ima još mnogo. Bih li danas drukčije radio? Za- sigurno bih, ali to ostavljam novom guverneru ili guvernerima. Da budu bolji, efikasniji, kreativniji negoli sam ja bio. Prostora za to ima. Na kraju bih zahvalio svom klubu, RC-u Split koji me je predložio za guvernera, onima koji su me izabrali te svim rotarijancima u Distriktu 1913. Zahvalio bih svim voditelji- ma odbora koji su radili i AG-u bez čije pomoći guverner ne može djelovati. Zahvalio bih i svima koji su predano služili u klupskim ulogama, posebno klupskim predsjed- nicima i tajnicima jer su klubovi jezgro našeg djelovanja. Svima onima koji su bili aktivni djelom i savjetom, te ta- ko neposredno pridonijeli ovako dobrim rezultatima. Veselim se našim budućim susretima u nekim dru- gim ulogama, Vaš Goran Račić, Distrikt guverner D – 1913 2016./2017. I M P R E S S U M Izdavač: Hrvatski Rotary savez – Distrikt 1913 Glavni urednik: Damir Skelin • Izvršna urednica: Nataša Bakotić • Uredništvo: dr. Goran Račić, Ljiljana Trstenjak, Dijana Najjar, Tina Smilović Peruza, Frano Ridjan, Darko Junačko, Darko Rudan, Maja Šarac • Dizajn i priprema: Prographics.hr Zahvaljujemo svim asistentima guvernera i voditeljima odbora na potpori kod prikupljanja sadržaja za ovaj broj magazina. Zahvaljujemo se i svim klubovima koji su s nama podijelili detalje svojih vrijednih akcija i socijalnih programa. Pozivamo sve rotarijance, klubove i odbore da svojim prilozima obogate i buduća izdanja našeg rotary magazina. 2 | ROTARY MAGAZIN | DISTRIKT 1913 | LIPANJ - SRPANJ 2017.