Rómska Samária 2/2018

R ómska SAMÁRIA občasník o rómskej misii 2. ročník, 2. číslo, august 2018, nepredajné Je potrebné zaviesť povinné stredné školy Počas vojny bolo zavraždených 300 tisíc Rómov Božia inovácia pre rómsku mládež rozhovor s P. Krajňákom téma: rómsky holokaust projekt Bararas 2 a mentoring s. 12 s. 20 s. 24