Revista Orizonturi Literare MAI 2015

aprilie 2015

Revista Orizonturi Literare

Aidan Andon, între alb şi negru

“Pictura este un joc de opacităţi şi de transparenţe”. (Pierre Soulages)

Pictorul este artistul care dezveleşte culoarea imaginaţiei având imaginaţia culorii. Penelul artei este unul incolor, doar viziunea interioară a artistului este cea care aduce o pată de culoare, muzică şi poezie operei sale. Fiecare artist trăieşte prin opera sa o poveste care nu cunoaşte sfârşit.

Zugrăvind prin umbre lumini şi din lumini şlefuind umbre, artistul Aidan Andon reuşeşte prin picturile sale să pună în valoare albul şi negru într-o manieră deosebită. Creează un joc de contraste prin care arta se expune în forma ei cea mai senină. Lucrările sale ascund un joc de limpezime unde albul se îmbracă doar în întuneric, iar negrul se dezbracă de asprime, conturând frumuseţi şi forme ale profunzimii.

Un artist îşi trăieşte opera într-un mod aparte pentru că fiecare artist trebuie să fie unic şi să se identifice cu un stil propriu. Fiecare artist se semnează cu sufletul. Deşi fiecare lucrare are un model, ea ascunde de fapt simţirea artistului. Lucrarea trăieşte prin migala unui artist şi prinde viaţă prin amprenta pe care el o lasă acolo. Acesta este sufletul unei opere. (Continuarea la pag.