Revista Optimism Revista Optimism nr 34 - Page 7

Noi rezultate ale cercetărilor din teren în sprijinul elaborării strategiei naționale pentru hepatitele virale D e aproape 11 ani, Fundaţia Baylor Marea Neagră oferă dobroge- cei între 50 şi 59 de ani pentru hepatita B şi cei de peste 60 de ani pentru hepa- nilor testări gratuite în trei centre din tita C, deci cel mai probabil persoane Constanţa şi Tulcea. infectate înainte de 1995 la care aceste Experienţa în acest domeniu, infecții au avut timp să progreseze. Ne precum și analiza științifică a rezul- așteptăm astfel ca aceste persoane să tatelor obținute până în prezent, ne aibă nevoie urgentă de tratament, iar îndreptățesc să tragem un semnal acest lucru trebuie luat în considerare de alarmă cu privire la prevalenţa de autorități atunci când fac proiecții infecţiilor cu virus hepatitic B şi C, dar bugetare”, afirmă Mihaela Bogdan, şi a profilului riscurilor care ar trebui luate în considerare de co-autor al cercetării. decidenți, cum ar fi experții care au responsabilitatea de a Este de remarcat faptul că personalul medical s-a pre- iniția și elabora strategia națională pentru eradicarea hepa- zentat la retestare în cea mai mare măsură, dintre toate gru- titelor virale. purile de risc, fapt ce indică insuficientul acces al acestora Un studiu transversal efectuat de echipa Baylor timp de la testarea periodică pentru hepatite. Autorii consideră că cinci ani, pe o populație de 36 de mii de persoane şi publi- această situație nu este specifică doar regiunii Dobrogea, cat în Balkan Medical Journal în martie 2018 arată faptul că iar acestă deficiență ar trebui soluționată prin testarea peri- cetățenii din zona Dobrogei sunt foarte interesați să își veri- odică a cadrelor medicale. Aceste lucruri ar trebui incluse fice starea de sănătate, 77% din populația inclusă în studiul în strategiile de medicina muncii pentru personalul sanitar, Baylor prezentându-se pentru testare din proprie inițiativă, mai ales în condițiile în care pacienții români au cele mai ci nu la recomandarea cadrelor medicale. mari rate de hepatite virale din Europa. „Cunoașterea stării „Există o explicație a acestui fenomen: în condițiile în care de sănătate a personalului medical combinată cu aplicarea testarea este oferită gratuit, modul de testare este rapid, iar permanentă a precauțiunilor universale sunt vitale atât pentru serviciile oferite sunt accesibile, fiind ușor de obținut, oamenii angajații din sistemul medical, cât și pentru pacienții pe care îi fac ceea ce este necesar pentru sănătatea lor. Experiența noas- au în îngrijire”, subliniază autorii . tră demonstrează o dată în plus, dacă mai era nevoie, că dacă Studiul Fundaţiei Baylor Marea Neagră a arătat că în infrastructura de sănătate este realizată ținând cont de crite- România, ca şi în alte ţări cu un trecut epidemiologic similar rii de accesibilitate și acceptabilitate, programele de sănătate din regiunea balcanică, există o nevoie importantă în comu- publică vor avea succes”, comentează Ana-Maria Schweitzer, nitate pentru servicii integrate de sănătate. Dovezile fur- unul dintre autori. „Mult prea des, oamenii sunt catalogați nizate din experiența reală din teren de studii precum acesta, ca fiind dezinteresați în legătură cu sănătatea, deși mediul în pot ajuta în stabilirea liniilor directoare ale unui program care aceștia trebuie să ia decizii privind sănătatea nu îi încura- național potrivit contextului din țara noastră. jează deloc în acest sens. Sperăm ca autoritățile să ia în con- Constatăm că, în ciuda diverselor studii care raportează siderare aceste aspecte în planurile de acțiune de care sunt rezultate îngrijorătoare și urgența elaborării unor planuri responsabile și să folosească auto-referirea drept o modalitate integrate de acțiune, specialiştii din domeniu comunică fap- de screening la nivelul populației generale, pentru că noi am tul că ţara noastră „nu are încă un plan naţional implementat demonstrat că funcționează”. pentru prevenirea hepatitelor virale, pentru creşterea ratelor Studiul citat a evidențiat, de asemenea, și faptul că reco- generale de screening şi a accesului la tratament, deşi în cazul mandările de testare din partea medicilor de familie repre- infecţiei cu virusul hepatitic C înregistrăm cea mai ridicată rată zintă aproximativ o treime din total, cu referiri semnificativ de prevalenţă din Europa”. Citiți mai multe detalii despre factorii de risc și profilul mai scăzute din mediul rural, comparativ cu cel urban, deși prevalența medie înregistrată în populația studiată arată că populației incluse în acest studiu în Balkan Medical Journal, 8 persoane din 100 suferă de hepatită virală de tip B sau C. „Are HIV, HBV and HCV Voluntary Counseling and Testing Programs Needed in Balkans?”. „Majoritatea celor afectați de hepatite sunt persoane vârstnice, 7