Revista Optimism Revista Optimism nr 34 - Page 3

Noi suntem Baylor! #17AniDeBaylorRO C entrul de Excelenţă Baylor a împlinit pe 6 aprilie 17 ani de la inaugurare. Din 2001, de la deschi- dere, şi până în prezent, Centrul s-a dezvoltat odată cu nevoile beneficiarilor săi, s-a maturizat odată cu ei şi oferă comunităţii şi pacienţilor infectaţi cu HIV sau cu virusurile hepatitice B şi C servicii din ce în ce mai diversificate. În cele aproape două decenii de activitate, echipa Baylor România a asistat la transformarea infecţiei cu HIV dintr-o sentinţă la moarte într-un diagnostic de boală cronică, pacienţii având speranţa că pot duce o viaţă normală alături de familiile lor. Munca echipei noastre şi-a demonstrat eficienţa în viaţa comunităţii, iar serviciile gratuite oferite persoanelor infectate cu HIV sau celor cu hepatite virale B şi C au devenit cunoscute în întreaga ţară şi foarte apreciate de partene- rii noştri din străinătate. Aşadar, ne bucurăm că activita- tea pe care o depunem are efecte vizibile, îmbunătăţeşte vieţile celor aflaţi în dificultate şi are un impact pozitiv în comunitatea în care activăm. an de an!”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundaţiei Baylor Marea Neagră. La rândul său, Ştefania Mihale, directorul de dez- voltare programe medicale al Fundaţiei, a spus: „17 ani de la deschiderea centrului Baylor… Timpul a tre- cut atât de repede. Important este că trecerea timpului a adus şi multe schimbări în bine pentru persoanele care trăiesc cu HIV, în special în ceea ce priveşte tra- tamentul. Sper ca Baylor să facă parte şi în continuare din această categorie: un lucru bun din viaţa unei per- soane cu HIV.” Aproximativ 1.600 de pacienţi cu HIV au primit În prezent, Fundația Baylor are o misiune extinsă în domeniul prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infec- ţioase şi cronice grave. Baylor își desfășoară activitatea la Centrul de Excelență în Constanța, susține trei cen- tre de testare și consiliere rapidă în regiunea Dobrogea (primele din țară) şi un laborator mobil pentru testare. Fundația Baylor Marea Neagră contribuie la micșorarea impactului bolilor infecţioase şi cronice grave precum: infecția cu HIV, hepatitele virale, tuberculoza, bolile cu transmitere sexuală. Cei care doresc să ne susţină activitatea pot dona în contul Fundației Bay lor Marea Neagră (Cod Fiscal: 16810410) deschis la Garanti Bank Constanta: IBAN: RO34 UGBI 0000 0320 1470 2RON Clienţii Garanti Bank pot dona direct prin interme- diul contului Garanti Online (Plăţi/Donaţii ONG-uri). îngrijiri la Centrul de Excelenţă Baylor în ultimii 17 ani. Aceştia beneficiază de servicii medicale multidis- ciplinare gratuite care îi ajută să-şi menţină starea de sănătate în parametri optimi, să devină părinţi şi să se bucure de o viaţă normală. Mai mult decât atât, în cei zece ani de când acti- vitatea Baylor s-a îmbogăţit cu serviciul de testare gratuită, peste 65.000 de dobrogeni au aflat dacă sunt infectaţi cu HIV sau cu virusurile hepatitice B sau C. „Lucrez la Centrul de Excelenţă Clinică Baylor de când şi-a deschis porţile şi am avut privilegiul să văd puterea transformativă a unui program de sănătate dedicat comunităţii. La mulţi ani Centrului de Excelenţă Clinică Baylor, pacienţilor, echipei, celor are ne sprijină 3