Recovery Guide Turkish Turkish Recovery Booklet - Page 9

Bazı hastalar aşağıdaki sorunları yaşayabilirler : • Fiziksel ve zihinsel yorgunluk • Kronik baş ağrısı veya ani baş ağrısı (Esas olarak patlamış anevrizmalarda görülür) • Odaklanma sırasında oluşan baş ağrıları •  Görme kusurları: Kısmi, tam körlük veya periferik görme bozukluğu • Bilişsel sorunlar (Örneğin; kısa süreli hafıza güçlükleri, azalmış konsantrasyon, algı sorunları) • Konuşma bozuklukları • Davranışsal değişiklikler • Denge ve kordinasyon kaybı • Kol veya bacak güçsüzlüğü 8