Recovery Guide Turkish Turkish Recovery Booklet - Page 5

Bir beyin anevrizması için uygulanan tedavi, hastaneden ayrılmanızdan sonra uzun süren hayatınızda büyük ve yeni bir süreçtir. Hayatta kalanlar, küçük ya da büyük, kısa ya da uzun süreli olabilen şiddetli fiziksel, duygusal ve bilişsel değişiklikler ile karşı karşıyadır. Patlamış anevrizma geçiren hastaların iyileşme süreci, anevrizması patlamamış hastalara göre daha uzun ve daha zor olma eğilimindedir. Yaşlılar ve kronik tıbbi problemleri olanlar genç ve sağlıklı bireylerden daha yavaş iyileşebilirler ve bazı hastalar da rehabilitasyon gerektirebilir. Diğerleri ise kısa bir iyileşme döneminden sonra kendileriyle ilgilenebilirler. Bu örneklerin gösterdiği gibi, her birey ve durum benzersizdir ve dolayısıyla iyileşme süreçleri değişebilir. Beyin anevrizmasından kurtulanlar tarafından en sık sorulan sorulardan biri “İyileşmem ne kadar zaman alır?” Ne yazık ki, iyileşmenizin ne kadar süreceği ya da ne kadar iyileşme olacağı tahmin edilememektedir. Uzun bir iyileşme süreci ile karşı karşıya kalsalar bile, hayatta kalanlar ve aileleri umutlu olurlarsa iyileşme şansı daha da artacaktır. Rehabilitasyon önderi George Prigatano,PhD “Beyin canlıysa, öğrenebilir” diye belirtmektedir. Kendinize sık sık şunu hatırlatın: Beyin, yaşam boyu yeni beceriler öğrenebilir. Anevrizma tedavisi ile iyileşen hastalar, birçok değişiklik ve zorluk yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu kitapçığı size ve bakıcılarınıza, en yaygın değişiklikler hakkında bilgi edinmenize ve bunlarla nasıl başa çıkacağınıza yardımcı olmak için öneriler sunarak hazırladık. Ayrıca bu kitapçıktaki pek çok konu hakkında websitemizden ek bilgiler de bulabilirsiniz: bafound.org. 4