Recovery Guide Turkish Turkish Recovery Booklet - Page 3

İÇİ NDEK İ LER Tedavi Sonras ı 5 ş iddetli Bozukluklar 7 Fiziksel De ğ i ş iklikler 9 12 Bellek 13 Sosyal-Duygusal De ğ i ş iklikler 15 Okula / İş e D ö nü ş 17 Hasta Toparlanmas ı i ç in yard ı mlar 18 Hastabak ı c ı lara Not 21 Dikkat ve Yürütücü i ş lev 2