Recovery Guide Turkish Turkish Recovery Booklet - Page 14

BELLEK Beyin anevrizması patlamasına veya tedaviye bağlı olarak beyninizdeki bellek alanlarından herhangi biri zarar görürse hafızanız etkilenecektir. Sağ kalanların çoğu, iyileşme sürecinde hatırlama kabiliyetini yeniden kazanırken, bazıları ise kısa süreli bellek veya işler bellek ile ilgili yıllarca sorun yaşayabilirler. Patlamış anevrizmalardan kurtulanlar, genellikle olayı veya hastanede olanların çoğunu gelecekte bile hatırlamazlar ve bu size endişe verebilir ancak normaldır. Bu kişiler, yıllar önceki olayları hatırlayabilir olsalar bile kimin aradığı veya anahtarlarını nereye koydukları gibi az önce yaptıklarını hatırlayamazlar. Bilgiyi yakalamak, depolamak ve gerektiğinde geri çağırmak, hayatta kalanların, beyin anevrizması patlamasından veya tedavisinden sonra karşılaştıkları zorluklardan bazılarıdır. Genel olarak yeni bir şey öğrenmek zor olabilir. Bazı hastalar ise gelecek planları ve niyetleri hatırlama görevi olan ileriye dönük bellek ile zorluk yaşarlar. İşte bu sorunla başa çıkmak için çeşitli yöntemler. Bilgiyi yakalamanıza yardımcı yöntemler: • İlişkilendir — yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirin  • Basitleştir — lafınızı duygusal ve mecazi manalardan uzak seçin, daha kolay  anlaşılması için cümleleri kısaltın ve daha iyi odaklanmak için büyük bilgileri parçalara ayırın • Belleğinizi canlandırmak ve hatırlamanızı sağlamak için deftere ya da telefonunuza not  alın. Bilgiyi depolamanıza yardımcı yöntemler: • Tekrar et ve prova yap — Birisi yeni bir şey söyledikten veya yeni bir şey  öğrenmenizden hemen sonra, içinizden tekrarlayın ve birkaç dakika sonra hatırlayıp hatırlamadığınızı anlamak için tekrar edin. 13