Raport anual 2018 Raport Anual 2018 | Page 4

Fundației Baylor Marea Neagră i-a fost recunoscut de către Guvernul României statutul de utilitate publică Fundaţia Baylor Marea Neagră desfăşoară, potrivit comunitate. Utilitatea publică, în sensul OG 26/2000, prevederilor statutare, activităţi de interes public vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii comunitar în sfera de competenţă a Ministerului Sănătăţii. Prin adoptarea Hotărârii 720/2018, Guvernul de interes public general şi/sau al unei colectivităţi. Statutul de instituţie de utilitate publică este pentru României recunoaşte faptul că Fundaţia Baylor Marea Fundaţia Baylor o condiţie indispensabilă pentru Neagră se distinge prin serviciile pe care le oferă în continuarea la nivel superior a acţiunilor programate. 4