Rómska Samária 1/2018

R ómska SAMÁRIA občasník o rómskej misii 2. ročník, 1. číslo, apríl 2018, nepredajné Vzniklo SAVORE: platforma angažovanosti v rómskych komunitách s. 4 Do Lomničky chodia len tí najodolnejší Tu som, Pane! Bičhav man! Chcem slúžiť medzi Rómami rozhovor s o. Hrbčekom téma: Rómovia a duchovné povolania s. 12 s. 18