Rómska Samária 2/2018 - Page 8

� Malé SAVORE v oblasti vzdelávania
Sociálna práca
V oblasti sociálnej práce prítomným sociálnym pracovníkom sr . Silvia Zábavová CJ , ktorá sa dlhodobo venuje komunitnej a sociálnej práci v obci Jarovnice predstavila systém ich fungovania od počiatkov ich misijnosociálnej práce po dnešok . Predstavila výzvy a úskalia , ktorými prechádzali najmä z pohľadu získania si dôvery u miestnej komunity a podelila sa aj s radosťami z ich činnosti , medzi ktoré patrí viacero ľudí z komunity , ktorí zažili sociálnu zmenu , vzdelávajú sa a stali sa angažovanými v rôznych oblastiach miestnej komunity .
Malé Savore poskytli tiež priestor na zdieľanie v malých skupinách , ako aj na výmenu podnetov v rámci informačného bloku . V ňom Ján Hero , poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva predstavil programy , ktoré ponúka ministerstvo v oblasti podpory vzdelávania detí zo sociálne málo podnetného prostredia . Roman Eštočák pozval prítomných na každoročný Prešovský rómsky festival , ktorý budú organizovať 11.8.2018 . Koordinátor SAVORE Róbert Neupauer zase pozval všetkých členov na stretnutie veľkého SAVORE , ktoré sa uskutoční 16 . -17.11.2018 v Drienici pri Sabinove . Stretnutie vyvrcholilo svätou liturgiou a modlitbami príhovoru za jednotlivé oblasti angažovanosti v rómskych komunitách .
Igor André , Renáta Ocilková , Róbert Neupauer
Snímka o . Martin Mekel
Na P18 sme predstavili rómsku misiu a kapela F6 viedla chvály
Prešov - Boli sme aktívne prítomní na P18 v Prešove , kde sa zišlo vyše 4000 mladých ľudí z celého Slovenska . V piatok 27 . júla dopoludnia kapela F6 viedla chvály a počas popoludnia angažovanosti sme prezentovali Gréckokatolícku rómsku misiu . Zjednotili sme sa z viacerých okresov východného Slovenska , aby sme asi 50 mladým ľuďom svedčili o našej práci a angažovanosti .
Duchovnú službu pre Rómov v rámci Gréckokatolíckej cirkvi predstavil o . Igor Čikoš . Nechýbali osobné svedectvá Rómov , video z divadelných vystúpení , prezentácie z táborov ako aj modlitby spevom , ktoré doprevádzali naše kapely . Nakoniec sa mladí z P18 mohli s našimi Rómami osobne porozprávať a hlavne sa povzbudiť vo viere . o . Michal Fedin Snímka facebook GRM udalosť
Rómska Samária 5
Boh sa dotýkal stoviek rómskych sŕdc Na návšteve u farára Maroša Kuffu v Žakovciach Krížová Ves - Minulý školský rok sme v Cirkevnom centre voľného času v Krížovej Vsi realizovali pravidelnú záujmovú činnosť v šiestich krúžkoch pre 110 detí žijúcich v Krížovej Vsi. S najmenšími deťmi sme začali vytvárať vzájomné vzťahy, budovať základy kresťanského života, hovorili o misiách a prežívali spoločne jednotlivé obdobia liturgického roka. Počas celého školského roka sme sa učili spolu hrať bez toho, aby sme sa hádali a ukazovali na seba prstom, učili sme sa pochváliť iných za dobré dielko či súťažiť bez kriku. Deti v tanečnom krúžku a hudobno- speváckom krúžku rozvíjali svoje talenty a pravidelne pripravovali pekné vystúpenia na podujatia organizované CCVČ pre verejnosť. Na spoločenských hrách sa zasa chlapci učili zmysluplne využívať voľný čas, okresávali svoje charaktery a budovali vzájomné vzťahy. Naše centrum má aj svoj kalendár tradičných príležitostných podujatí určených pre mladších i starších ako misijná nedeľa, Mikuláš alebo karneval pre deti. Tohtoročný Deň matiek sme oslávili slávnostnou akadémiou, na ktorú si deti z jednotlivých krúžkov pripravili so svojimi vedúcimi kultúrny program pre mamy, staré mamy, krstné mamy. Druhým podujatím bola súťaž Miss bábika 2018. Počas letných prázdnin sme sa stretávali v detskom klube každý utorok popoludní a pripravili sme denný detský tábor s bohatým programom zameraným na tému: Radosť rozdávaním rastie. Vyvrcholením denného tábora bola návšteva detí v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach a možnosť pre naše deti zajazdiť si na koňoch. Prijal nás aj farár Maroš Kuffa (na snímke s našimi deťmi). Chcem vysloviť úprimné poďakovanie za spoluprácu všetkým vedúcim krúžkov, dobrovoľníkom i obci Krížová Ves. Ľubomíra Pitoňáková Snímka facebook CCVČ Krížová Ves Jakubany - Dňa 15. júla oficiálne začalo fungovať Spoločenstvo sv. Lukáša v Jakubanoch, ktorého členovia sa chcú stretávať na spoločnom čítaní Božieho slova, modlitbách, Eucharistii a bratskom spoločenstve. 8 Ró ms ka S a m á r i a Prví členovia spoločenstva sľubovali Pánu Ježišovi vernosť, lásku a poslušnosť. Celú túto slávnosť sprevádzala kapela Sára Jarková & band. Bol to nádherný čas plný Božej milosti a Jeho prítomnosti. o. Leontín Lizák Snímka facebook autora V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova pre rómske ženy. Hlavnou prednášajúcou bola americká katolícka evanjelizátorka Gloria Gray, o dôležitosti a mo ѥ)鑕م)ٽɥ));ѡɽ聼);)S)ՍM)ɔѨ+ٽи)A5́+7х Mټ7م) ԁԁ؃5͔+́ )̈́ԁم)QѥٽɥɅ+ٽфѱѽѤ)鑕م鱽+䰁ѭ؁ɽ)5Ѥɕ)Ѥ)ԁѽɕ́ѯ)ل ̈́)ɽه5ѭ)9ɕ԰ѽ)卡م M幄)9ԁɧ)ͤԃ))ѽ占!ذ)ѽɭ5 ɭ+5䰁ѽ)ɑչم)́K͵Ѽ)5ѻ5)ٗ)A5́ͽ)مɽɽ))ٕ䰁)͵կ酱)͵+yMɥ)9)kpѽ)ͱի))ѽ)̈́)ٕɽه)͵ͤ)酵孅)͵)ٕͤɽم)ѽѼ͹)ѽٕ)ɥїل+)酱))Ց)鵕ɅX)مՇ5х)ѭ٥)Փ鍤ɽ)Iф=)MK͉Ё9Օ+dɥɅ5)ͱ؁)Չ)ͱټՍɥѥ)ٗ5ٽф) Ѽͻ5́щ)ɝ )MɥɅ)I)5م٥ɔx)A5́є͵ͭ占)ɽ؃ѥ5)ɽ顽ٽԁ́ɍͭ)( h+di5ѭ鹄)M؁ѥ )ͱٽɥɅ)ͽٽѽ)ՍMɥ))-ɥф=ͽ)ٕٽ́Ց)%ȁQ +ɿ)Yٽɕ5لظ1կ؁)Չ)Xͥ鰀ͳ؁占)͵ͭ占չMٕͭ)ͥɭɥɅUM ̈́ɽɕٽ)ͱ䁑ѽ٥͵ͭ占U)H́ͭLȁ