Rómska Samária 2/2018 - Page 6

udalosť

SAVORE

Stretnutia podpornej platformy podľa oblastí anganžovanosti
V sobotu 9 . júna sa v Prešove konalo prvé stretnutie malých skupín platformy SAVORE v oblasti vzdelávania , sociálnej práce a lokálnej politiky . SAVORE vzniklo ako podporná platforma pre ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach .
Vzdelávanie
V poradí prvé „ malé SAVORE “ v oblasti vzdelávania bolo zamerané na tému kognitívneho posunu u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia . Zhruba dvadsiatka účastníkov z oblasti základného vzdelávania ( učitelia a riaditelia ) venovali v prvej časti pozornosť prednáške psychológa Mariána Zimmermanna z Centra špeciálno-pegagogického poradenstva v Gelnici . Vo svojej prednáške sa zameral práve na prezentáciu stimulačného programu , ktorý aplikoval na vzorke približne tridsiatich žiakov vo viacerých školách ( ZŠ aj
Gaboltov - Dňa 5 . augusta sa v Gaboltove stretlo niekoľko tisíc Rómov a tých , ktorí s Rómami pracujú . Po 26-krát tu spoločne chválili Boha , zúčastnili sa divadelného pásma , modlitieb , sviatosti zmierenia či slávnostnej svätej omše . Tohtoročné stretnutie sa nieslo v znamení príprav na blahorečenie Anny Kolesárovej . Rómovia z farnosti Jarovnice si pripravili divadelné
4 Rómska Samária
SZŠ ) Gelnického okresu . Zaujímavosťou celého stimulačného programu je fakt , že u všetkých žiakov bežných ZŠ , s ktorými Zimmermann pracoval , sa ich IQ po absolvovaní programu oproti vstupným hodnotám zvýšilo .
Poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva Ján Hero v diskusii nabádal prítomných učiteľov a riaditeľov , aby pomenovali , kde sú ich najväčšie potreby . Ako obvykle sa to skončilo pri peniazoch – vyššie platy pre demotivovaných učiteľov , povinná predškolská príprava od troch rokov a financie na podporný odborný personál v školách .
pásmo zo života tejto mučeníčky čistoty ( na
Psychológ Zimmermann to však na konci mierne skomplikoval , keď predložil tézu , že aj s týmito opatreniami bude vzdelávací systém iba hasiť to , čo sa zanedbalo do troch rokov . Tam je celý kľúč k odstraňovaniu tých obrovských rozdielov vo vzdelávacích dráhach detí z majoritného a rómskeho sociálne znevýhodneného prostredia . Tým sa však otvára téma prepojenia rezortu sociálnych vecí a zdravotníctva s rezortom školstva . A to je nemenej zložitá výzva . Ide napríklad o zavedenie povinnej predškolskej prípravy od troch rokov . Malý príspevok SAVORE k zmene môže byť v tom , že na tieto skutočnosti budeme dlhodobo vytrvalo poukazovať .
Lokálna politika
Na stretnutie zamerané na lokálnu politiku prišlo
snímke ). Túto myšlienku následne rozvinul desať rómskych mužov so záujmom o angažovanie sa v spoločnosti . Najprv sa prítomným prihovoril starosta Raslavíc Marek Rakoš , ktorý hovoril o tom , ako sa dá cez skutočný vzťah a záujem o Rómov prostredníctvom obecných sociálnych podnikov prispieť k rozvoju nových zručností a vedomostí , k obnoveniu a budovaniu pracovných návykov a k zvýšeniu životnej úrovne i k zmene spoločenského statusu . Renáta Ocilková hovorila o tom , že najdôležitejšia vec v živote kresťanského politika je motivácia , pretože Boh vidí do nášho srdca a pozná naše myšlienky . „ Naše angažovanie sa v politike má byť o službe ľuďom a hlavne , aby to malo zmysel pre večnosť . Pretože odpočet budeme určite raz odovzdávať : pred ľuďmi i pred Bohom ,” uviedla .
Rómska púť v Gaboltove v znamení blahorečenia A . Kolesárovej
ďalší hosť púte , rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák , ktorý poukázal na to , aké krásne a dôležité je zachovať si čistotu vo vzťahoch a akú obrovskú hodnotu predstavuje panenstvo . Vrcholom púte Rómov bolo liturgické slávenie . Príhovor na tému spravodlivosť mal riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie o . Martin Mekel .
-tk kbs Snímka tkkbs
Boh je našou silou – 12. ročník festivalu FestRom Raslavice - Dňa 26. mája sa v nádhernom areáli amfiteátra v Raslaviciach konal 12. ročník rómsko- slovenského hudobného prišiel ten najvzácnejší hosť - Ježiš Kristus. Popoludňajší hudobno- duchovný program otvoril uvítací príhovor starostu P rvé kvety  oto je moje svedectvo o tom, ako Boh mení Rómov a čoho je schopný cez nás urobiť, ak mu dôverujeme. Tento rok 8. marca ráno, keď som sa modlil ruženec, sa vo mne niečo pohlo. Pýtal som sa nášho nebeského Otca: „Čo odo mňa chceš?“ Vnímal som, ako mi hovorí: „Dušan, veď dnes dostávaš dôchodok a ty si ešte ani raz ženám nekúpil kvety.“ Hneď ako prišla poštárka, som sadol s mojím vnukom do auta. Cestou som počúval evanjelizačné CD Šun 3 a krátko na to ma zastavili policajti. Bola to bežná prehliadka, kde mi chceli dať aj fúkať, ale policajt, ktorý prišiel ku mne a počul piesne, ktoré počúvam, mi povedal, že nie je potrebné fúkať. Po príchode do kvetinárstva som kúpil kvety pre štyri ženy - moju manželku, nevesty a dcéru. Keď som zaplatil, tak mi predavačka hovorí: „Veď Rómovia nekupujú ženám kvety.“ V tom som si uvedomil, že má pravdu, lebo ani ja som nekupoval kvety. Nevesta a dcéra dostali ako prvé kvety a poslednou bola moja manželka Mária. Keď som jej daroval kvety, povedala mi: „Za 40 rokov manželstva si mi kupoval rôzne veci, ale kvety ani raz.“ A smiala sa od radosti. Dušan Snakov 57 rokov 6 Ró ms ka S a m á r i a slovenského a rómskeho národa. Program začal dopoludnia svätou liturgiou za účasti gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov pod vedením o. Martina Mekela, kedy na podujatie obce Mareka Rakoša a raslavický rómsky kostolný zbor Kali Sára. Na programe vystúpili gospelové kapely F6, Fil3, Sára Jarková, Lond, Dominika Gurbáľová, Av manca a duchovno hudobné popoludnie vyvrcholilo chválami v podaní hudobnej skupiny Lámačské chvály. Jednotlivé vstupy medzi kapelami vyplnili rôzne svedectvá a príhovory. Podujatia sa zúčastnilo okolo 600 ľudí a po rozhovore s niektorými z nich, ktorí na podujatí boli, môžeme povedať, že FestRom mal u ľudí veľmi dobrý ohlas a podobné podujatie by s radosťou uvítali aj častejšie. Podujatie organizovalo Umelecké centrum F6 v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou a obcou Raslavice s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Maroš Petrík Snímka Ľubomír Kroka V Hlinnom rastie nové pastoračné centrum Hlinné - S prácami v pastoračnom centre v Hlinnom sme sa posunuli o ďalší veľký krok vpred. Hneď z jari sa založili p ѽɽ̈́)ɥɽٽ䁄5̈́)ۊѕɧɤѽɇ5Ʉ)AٽɅԃ鱽ԁѕ)ɕ䁥齱5ԁمѽԁ<Ѽ)̈́ɽɽ)ͅɽ͹)ͥ5)թ)ѭ)͵5)Ը)ٽɕɑ)饍)Ʌه)яɤՑم)C١԰ͤ)孿ٕɑ5)х)5ɽͱ؁ )Mѽ)Aɗ؀XͽԀظ鹄̈́ͯ)؁AɗٔѥՓ)م5͕ɤ= Aѽ)占ѽ؁Mٕͭܰ)7ه)̈́ɕѽɕͽ)Uم􁱕ѹ5ѽȁ+ͭѽ؁ɽԀЁ)-ѽɭ٤Q̈́ɥ)!ٕՑ)ͱ5ل5ɅQ)IٽфAɥѥɅɗ)э5́ѥٽԸ))ԁ聽鄁ѽ̈́Ԁ)ѽ鵥ɕ)餁MK͵iM)ɽͥѕ鵥ɕ)+ Ռ)镘5鄁K͵)ͱٕAѕȁɕͻ)Yɍ=!ѽɕ)ٻɅѽ+ Ռ)ѽمѽɥͱ) Սٽٽظ)=ɝѽɽ=!ѽ)5ټ5ɅQAɗل)́ɥم5)I݅5ɥ̸()M5ɅQ)OɄ)ɭՑ55)5؀!Ը)鹄̈́؁ɔɔ)K͵؁؁5ٔ))ٕMɄ))ɭѽ)ɧՑѽ԰+ ٕɻ􁄁)驅ٽهٽԁͭԁ)Ʌٽهɽ)5Ց)!ѽOɄ))ɭ鱿)ٕٽ )ٕɹѤ)%ȃ1)؁ͭɅѭ+r%!̈́)Mٕٔɕѱͤ(Փ)5ͳ٥ )SѼՑ̈́)Ʌ٥ɕم)5)占)؁5ٔ)؁ɔɔK͵ظ)9ѕѼ5́ )Ѽ5́Ȱ5)5щ+r%Aͱ)ɕѹ酵Ʌ))ɽѽٽ)є)ٕ5ɧ) Ʉ聹ٕͭ)ɝ-Ё̈́)٥ͭ5)Mɑɷ)ɔͱԁ؁͵ͭ占)չ Ѽ)ɿ5+5̰͵̈́)ѧ)ѵՑه)+r%XM̈́؁)ͭѿ5=)ɕѹѥѽ٭)͵ͭ占ظ)+ͻ٥͵ͭ占)ͱٕͯذ)ԁ)ٽͯ=э+r%!ӥ́)؁ɔɔK͵)؁5ٔ)ɕѹѥɔ)!ٹԁԁL+y .tMɕѹѥ)̈́ͭѿ5)ٕ7ɥ)5ٕѽ)5لɧ)聽)YɅلQԸ)P)ѥمԁɽѽ)ѽѽɿ5Ѽ鹕+y ԁͥ׊p) թѥ̈́ͱ)؁鹅鵥ɕ)9=щ鄁鵥ɕK͵؁M)H́ͭLȁ