Rómska Samária 2/2018 - Page 26

➔ dokončenie z predchádzajúcej strany obce . Rovnako rozhoduje kvalita života v komunite a vyspelosť rodičov , ktorí posielajú svoje deti do školy . Záškoláctvo je totiž veľkým nepriateľom žiakov a ich úspešnej budúcnosti . rozhovor
� P . Krajňák ( druhý zľava ) na stretnutí SAVORE v januári 2018
športu , spolupráce škôl či farností , a v takomto pokojnom ovzduší sa viac spoznávať a načúvať jeden druhému . K dôstojnému životu tiež patria dôstojné životné podmienky , a to práca , vlastný domov ( a s tým spojený prístup k vode a WC , v zime zabezpečené teplo ) a pravidelná strava . Žiaľ , mnohé rómske rodiny to dnes nemajú a je našou povinnosťou im pomôcť zabezpečiť tieto štandardy . Až potom v hierarchii potrieb nastupuje vzdelávanie , kultúra alebo voľno-časové aktivity ako pridaná hodnota a výsledok cielenej nadstavby vedúcej k lepšiemu životu .
Na ministerstve školstva máš na starosti oblasť národnostného a inkluzívneho školstva . Podľa údajov z roku 2010 bolo takmer 40 % rómskych detí , ktoré si nedokončili základné vzdelanie a takmer 20 % všetkých rómskych žiakov navštevovalo ŠZŠ alebo špeciálnu triedu v ZŠ . Vláda Slovenskej republiky si dala ambiciózne ciele , aby do roku 2020 všetky rómske deti ukončili základné vzdelanie a aby sa výrazne znížil počet rómskych detí v ŠZŠ . Aká je realita v roku 2018 ?
14 Rómska Samária
Trend je dobrý a začína sa chápať , že osobitným prístupom či liekom pre neprospievajúce chudobné deti nie je ich zaradzovanie do špeciálnych tried . Chápu to rodičia detí a aj odborná verejnosť . Špeciálne školstvo , najmä v menších sídlach , sa za vyše tridsať rokov sformovalo ako pedagogický nástroj pre vzdelávanie týchto detí . Robíme všetko preto , aby nastali zásadné zmeny a zmenili sme smerovanie .
Keď chodíš po Slovensku , ktoré školy by si uviedol ako vzorové v oblasti inklúzie rómskych detí a čo sú tie faktory , že sa im v tejto oblasti darí ?
Je niekoľko desiatok škôl , ktoré by som tu mohol uviesť . A to aj etnicky homogénne , školy , ktoré navštevujú výlučne rómske deti a napriek tomu robia skvelú prácu . Z našich kontaktov so školami vieme , že darí sa tej škole , kde je progresívne vedenie školy a symbióza so zriaďovateľom , poväčšine starostom
Zaujímavým príkladom je aj Babington academy v Leicestri vo Veľkej Británii , prostredníctvom ktorej sa mnohé
Babington academy vo Veľkej Británii nám slúži a školy “ na Slovensku . Je to dokonalý systém ink na predpoklade , že dieťa školu navštevuje . Ak to Nosným prvkom vzdelávania je však individuáln systémom v podobe odborných zamestnanco školy a vybavenými učebňami . Aj keď sú tam
Zdôrazňujem však , že má aj veľmi striktn
rómske deti zo Slovenska uchytia a prejdú úspešne britským vzdelávacím systémom . Boli ste tam nedávno na pracovnej návšteve . Ako sa im darí integrovať rómske deti , ktoré sa u nás chápu ako problémové a v našom systéme by narazili ?
Je to vzorová škola , ktorá slúži aj nám ako vzor pri úvahách vybudovať vzorové tzv . „ magnetové školy “ na Slovensku . Je to dokonalý systém inkluzívného vzdelávania , ktorý je ale postavený na predpoklade , že dieťa školu navštevuje . Ak tomu tak nie je , nastupujú sankcie voči rodičom . Nosným prvkom vzdelávania je však individuálny prístup k žiakovi s vybudovaným podporným systémom v podobe odborných zamestnancov spojený s kvalitným materiálnym zázemím školy a vybavenými učebňami . Aj keď sú tam deti z „ lepších “ rodín , ich systém je efektívny . Zdôrazňujem však , že má aj veľmi
Choď a rob aj ty podobne! ola pekná májová sobota. Do Raslavíc sa hrnuli davy Rómov. Chystal sa tam rómsko-slovenský hudobný festival FestRom, ktorého hlavným cieľom je spájať slovenský a rómsky národ. Tentokrát sa tam podarilo dostať aj mne. V Raslaviciach „ma privítal“ veľký amfiteáter, kde sa na pódiu striedali rómske i nerómske formácie, piesne chvál i svedectvá. V publiku bolo asi 600 ľudí, prevažne Rómov. Znova sa tu po roku stretli priatelia, ktorí sa videli naposledy na FestRome, ale aj takí, čo sa vídavajú pravidelne pri bohoslužbe. Atmosféra bola skutočne festivalová: priatelia sa objímali, rozprávali, spievali, modlili sa, ale aj občerstvovali dobrotami z bufetu. Kde-tu teda bolo vidno na zemi pohár či tácku. V istej chvíli otec Martin Mekel vyzval účastníkov, aby každý pri odchode zobral so sebou tri odpadky. Bolo to veľmi milé a sama som bola zvedavá, ako to dopadne. Vzápätí mi však zavolala kamarátka z Raslavíc, že sa dozvedela, že som tam, ihneď prišla za mnou a presvedčila ma ísť k nim na kávu. Vrátila som sa teda až počas posledného vystúpenia, keď spievali Lámačské chvály. Obzrela som sa po areáli a nikde som nevidela ani smietku. Dojalo ma to. O dva týždne som stretla raslavického starostu, ktorý sa venuje Rómom so srdcom na dlani. A ten mi povedal: keď máme v dedine v piatok zábavu, vždy je tam v sobotu neporiadok, vždy je niečo rozbité. Keď bola rómska akcia v amfiteátri, po podujatí nebolo čo upratovať. Renáta Ocilková 26 Róms k a S a m á r i a Misijným partnerom Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii. (pápež František) Sledujte, čo nové sa deje v rómskej misii na Slovensku na našich stránkach : M  isijný partner GRM je nástroj, ktorým pozývame ľudí dobrej vôle k priamej alebo sprostredkovanej angažovanosti v misijnej službe Gréckokatolíckej cirkvi v rómskych komunitách. Nie každý môže ísť na misie, ale každý má mať na misiách účasť. Najbližšia a zo strany cirkvi dlhodobo najzanedbávanejšia misia je rómska misia. Boh v tejto veci začal konať. Prostredníctvom o. arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, SJ nám v tomto čase ponúka túto aktuálnu výzvu. Bude pre nás cťou, ak svoju sympatiu k rómskej misii vyjadríte aj praktickým krokom podpory. romskamisia.sk TU SÚ MOŽNOSTI PODPORY MISIJNÉHO PARTNERA: M odlitebná podpora : (kontakt: ✉ michal.fedin@romskamisia.sk, ☎ 0910 842 408) ✥ pravidelná modlitebná podpora F inančná podpora a darcovstvo : (kontakt: ✉ martin.mekel@romskamisia.sk, ☎ 0915 951 081) ✥ pravidelné finančné dary cez trvalý príkaz; jednorázový dar; 2% z dane; pravidelná podpora konkrétneho misijného pracovníka GRM (bližšie informácie na podporujemmisionara.sk) ✥ darovanie nehnuteľností prípadne dlhodobý prenájom domu alebo bytu pre kňaza, pozemku alebo priestory pre aktivity a kanceláriu; darovanie hnuteľných vecí; fundraising M ediálna a reklamná podpora : (kontakt: HYX\˙][P\[Z\XK8# M   MB)H1hp\[YH[ܛpXpHZ]]0XԓH YpKXXNœYݘ[YHZ[^HHqhHK\HXN]]YBY\ܝHHZ[]H HK[H]K[HJNYYp[B\\ ]Y[H[0XXHpY]JB؜ݛ/XHqoH\[H۝Z8"HZ\˘^\[Z\XK8# LLH  B)HZ\ZH\XݛZ$؜ݛ/ZHZ]]0X Yݘ]q/][[^q#[XX]\p[݈  1#X\\]0ZJBXٍZp]H]Z[HؚYqiBH1#[1hZ]H[ZۚX[Xœ[ݰ\]Hر#X\۰ZB\H[p\XBZHݙ[XH N B[XZp]HZZB]H1#ZH\]K\0qh]HBYZXP\[Z\XK•1#p\ر#X\۰ZHqh[›Zp#ZHܙNqaB0o[YH ݋]\YB/X[݋ZX[JBHZ\ZX\\݂H؜[݈qo0YYHY\XXK0HHHH0HXH