Rómska Samária 2/2018 - Page 24

Si aktívnym politikom na miestnej , regionálnej a celoštátnej úrovni . Z čoho si sa najviac tešil od svojho vstupu do politiky ?
Každá dobrá vec , ktorá sa podarí , poteší . Naposledy možno zvýšenie normatívu pre školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín , čím napr . rómska a rusínska menšina môže začať plniť efektívne kroky pre vyučovanie svojho jazyka na základných školách minimálne jednou hodinou týždenne . Najviac ma však napĺňa práca poslanca mestského zastupiteľstva v Prešove a konkrétna pomoc pre ľudí v mestských častiach Solivar a Šváby .
Čo je pre teba najväčšou bolesťou či sklamaním v politike ?
Zložitosť procesného postupu presadzovania návrhov , ktoré sú prospešné , ale v spleti iných prospešných vecí a finančných nárokov ich nedokáže navrhovateľ presadiť . Rovnako platí , že pre každého je tá jeho vec tá najdôležitejšia . A niekedy potom subjektívny záujem je povýšený na celospoločenský záujem . A to tak v skutočnosti nie je .
Zaujímavý je aj tvoj súkromný príbeh . Ako sa rusínsky mladík dal dokopy s mladou Rómkou , že z toho vzišlo manželstvo ?
Náš príbeh nie je ničím výnimočný a národnostný moment nebol vôbec rozhodujúci . Manželku som stretol na jednom z jej vystúpení , keď spolu s Divadlom Romathan , kde tancovala , navštívila obec Svinia . Potom som je napísal ,
� Manželka Lucia a syn Peter
stretli sme sa , až kým z toho nebola svadba . ( úsmev )
Pochádzate z iných prostredí . Ako sa vám darí zlaďovať v rôznych oblastiach vzájomného spolužitia ?
Je to o tolerancii a vzájomnom rešpekte . Nedá sa to bez kompromisov a akceptovania toho druhého a tiež našich rodín . Myslím , že sa nám to darí , aj keď nie každý deň je „ nedeľa “. Sú dni , keď na seba „ vrčíme “. ( smiech ) Ale keď sme
Začína sa chápať , že osobitným prístupom či liekom pre neprospievajúce chudobné deti nie je ich zaradzovanie do špeciálnych tried . Chápu to rodičia detí a aj odborná verejnosť . Robíme všetko preto , aby nastali zásadné zmeny a zmenili sme smerovanie .
od seba vzdialení , už si voláme a potrebujeme sa počuť . Je dôležité vedieť , že máme v živote oporný bod , a to svoju rodinu .
Na víkendy chodíš do rómskej komunity v Krížovej Vsi . Ako vnímaš situáciu Rómov na Slovensku a ich spolužitie s majoritou cez tú prizmu , že si s nimi v priamom , rodinnom kontakte ?
Spoločenstvo Rómov na Slovensku je strašne diverzifikované – od vyspelých rodín podnikateľov , hudobníkov či učiteľov , cez rodiny žijúce v mestách alebo dedinách spolu s majoritou , po segregované chudobné komunity na okraji záujmu svojej obce ba dokonca aj vlastného starostu . Záleží , o ktorej skupine sa rozprávame . Krížová Ves patrí k vyspelým osadám , kde sa premieta pozitívny vývoj v celom 20 . storočí a teraz tam pôsobí cirkevné komunitné centrum a slúžia sa sv . omše . Je to pekný príklad , ako by to mohlo fungovať aj inde . A takýchto lokalít je niekoľko desiatok . Nemožno ale tolerovať kriminalitu či zlé správanie na verejnosti alebo v mieste bydliska . Každý porušovateľ pravidiel , obecných nariadení a najmä zákonov musí byť dostupnými právnymi prostriedkami sankcionovaný . Tam nehrá rolu národnostná príslušnosť . Trecie plochy vidím práve tam , kde sa porušujú pravidlá .
Kde vidíš , že sa naša spoločnosť posúva vo vzájomných vzťahoch a kde ešte máme v tejto oblasti medzery ?
Najnebezpečnejšie sú rasové predsudky a extrémne postoje k ľuďom inej farby pleti . Tieto postoje sú prítomné v každej spoločnosti vrátane najvyspelejších európskych krajín . Je však dôležité , aby polícia , prokuratúra a súdnictvo vedeli priebežne tieto prejavy eliminovať a efektívne potlačiť . Ak toto bude mať krajina pod kontrolou , je priestor rozvíjať vzájomné vzťahy v oblasti kultúry ,
pokračovanie na nasledujúcej strane ➔ rozhovor
Rómska Samária 13
Božia inovácia pre rómsku mládež Rozhovor s Petrom Gomolákom o projekte Bararas 2 a mentoringu Projekt BARARAS 2 sa zameriava na opätovné posilnenie, sieťovanie komunít a hlavne na podporu detí a mládeže nadobudnúť duchovné, umelecké, hudobné, tanečné zručnosti. Cieľom projektu je zrealizovať s amatérskymi rómskymi kapelami a spevákmi z približne 10 komunít Prešovského kraja spoločnú duchovnú formáciu a koncertné vystúpenia, počas ktorých program predstavia verejnosti. Vďaka projektu BARARAS 1 sa mnoho kapiel ustálilo a slúžia vo svojich komunitách. Dôsledkom toho je, že skoro každá z nich už tvorí vlastné autorské piesne, ktoré chceme do projektu zahrnúť. Ak niektoré z kapiel ešte vlastnú tvorbu nemajú, toto bude príležitosť na to, ako ich to naučiť. Ďalším cieľom je zlepšiť̌ kvalitu umeleckého prejavu kapiel, poukázať na ich talent a nadanie získaný od Boha, vytvoriť scenár a dramaturgiu a realizovať s kapelami hudobné a spevácke nácviky, spoločné zhrávky, verejné vystúpenia. Výstupom, podobne ako pri BARARAS 1 by malo byť vydanie CD s autorskými piesňami. Názov projekt BARARAS 2 evokuje nejaký EU projekt. Ako to je? BARARAS je vskutku Božia inovácia, ktorá pomáha deťom a mládeži z rómskych osád nájsť si priateľov z iných komunít a 24 Róms k a S a m á r i a vďaka týmto novým priateľstvám a podporným vzťahom sa prirodzeným spôsobom veľmi obohacujú, duchovne sprevádzajú, umelecky podporujú a sociálne začleňujú. Svojou podstatou BARARAS pomáha búrať predsudky a stereotypy tým, že spája ľudí aj z majority s deťmi a mládežou zo segregovaných osád. Tieto deti majú minimum príležitostí spoznávať svet mimo školy, centra alebo osady, v ktorej žijú. Aj toto môže byť vďaka projektu obrovským prínosom pre spoločnosť - dať im nové príležitosti, uplatniť sa v umeleckom svete, duchovnom napredovaní, kde môžu preukázať svoje nadanie a talenty a preraziť do sveta, kde budú prijímaní a prínosní pre spoločnosť. Veď prepojenie duchovnej formácie a umenia je pre nich šanca objaviť seba a toto môže mať aj hlboký dopad na prehlbenie vzťahu s Bohom. Kto sa do tohto projektu môže zapojiť? Primárne deti a mládež, s ktorými Gréckokatolícka rómska misia už dlhodobejšie spolupracuje v komunitách východného Slovenska. Deti a mládež z prostredia vylúčených komunít by bez pomoci zvonka mali len veľmi obmedzené možnosti získať tieto kvalitné umelecké zručnosti a hlavne byť vnímaví na Božiu prítomnosť, ktorou sa chceme neustále unášať. Veríme, že vďaka projektu budú lepšie pripravení a odhodlanejší vytrvať a prekonávať prekážky na ceste, ktorá je častokrát veľmi tŕnistá k duchovným, umeleckým ale aj akademickým úspechom a štartu do plnohodnotného života. Dnes vieme, že projekt BARARAS inšpiruje, posmeľuje, motivuje k lepším výsledkom a často aj k veľkým vnútorným rozhodnutiam. V mnohom pomáha plniť sny, je veľkým zážitkom a približuje nás to k nášmu Ockovi, ktorého oslavujeme aj cez tento Boží projekt. Často sa hľadajú rôzne systematické opatrenia, aby sa pomohlo rómskym deťom a mladým dokončiť štúdium a neskôr sa uplatniť v živote. Ty si mal skúsenosť s mentoringom. Bol si pri zrode projektu schopnedeti.sk. Ako vôbec funguje mentoring? Mentoring je v prvom rade dar, ktorý spája, obohacuje a prináša krok k životnému smerovaniu a rastu. Je to proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie a podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a jeho profesionálneho rastu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný mentor. Mentor by mal byť taký človek, ktorý je ochotný obetova 5ٽ5)ɝ)؁ѽ)͵ͭͥUɄ)؁̈́թɽѕѼɽ))ɕѹѥɅɽ) ٗթ))̈́5ї)YمѕɅѯ)ѽ ͕٥5+ɕկ酱ٽ+o$)Aѕȁ́)A؁ɕ͵ؤ) ٽɧ)ɽЁѽɥԀ؁є)ټ=)ѽԁѤ)酫调5ѽЁͅ䁄)ԸAɽЁՑ)ɕ嵤酵L)مذѽɽذ)ٽɕݕٕ)ٽ䁽ͽɕͯ)ٕфѕلջаͽ)iɅ̈́5ѥ5)M䁅ɍ؁U )Aɥєͤɽ䁹)Mɕٽ)5ͽ酩)9ԁɥɥѽԁمф)ɕ͕Ʌم)Yٹ䁻ѽ)ѽ􁩔յ)͍Ѥ̈́ѽѼ)ɻ ٹՍٻ)ɽɅԸO ̈́䁽)5 ه鹅)͵)AɽЁ ɅɅ́ٗ)̸K͵ͭջ)̈́ɕم٭)Ʌ̈́ )丁9ѽ͹م)م͵ͭͱٕͯ)595̈́酵ɥل)5ɽԁ IIL) ͵ͭ占)هٽЁ )ѤٹՍٹ)kɽя)ͤ͹䁿 ٽՓ鍹Ѥ+5䰁 )԰̈́؃ٽєɽ)ѹYхѼ)ԁͤ٥ѽȁٔ)؁ٕє)Ѥ͕ͯѤ)ٔ̈́لɔ)ٗԁԸ5䁵)Ʌ聄ɥїͯم԰)ɕՑ؁ٽ)٤ɥه)ɽյ5ѽȁՑթ)́ل̈́)ѽ)԰)͵թѥթ)ͱ5Ѽ)ٗɽA)ԁͤٽ͕5ѽ)5Ѽ͕ͯѤ؁Ѥ)ѽɕͻلх)ͽ͹ɽٗ )ԁɽɕهɅ䁄ٽ)̈́ԁ͹Ʌه)䁵ѽɥٹ)չه)Qѽɥ)Ցمم鍕)مѻͭ԰)ѽ􁹕5ͽɅ5)H́ͭLȁ