Rómska Samária 2/2018 - Page 20

Pietna spomienka spojená s darovaním krvi
Prešov - Dňa 2 . augusta sa na úrade Prešovského samosprávneho kraja ( PSK ) otvorila spomienková výstava PORRAIMOS – Rómsky holokaust . Hlavným organizátorom bolo občianske združenie inCem v spolupráci s PSK . Otvorenie výstavy sa konalo pod záštitou predsedníčky výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny Verešovej , predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a riaditeľa o . z . inCem Petra Polláka ( na snímke ).
Pred samotným otvorením spomienkovej výstavy prebiehala sprievodná akcia - dobrovoľné darovanie krvi . Hlavnou myšlienkou bolo poukázať , že hoci je farba pleti odlišná , stále koluje v ľuďoch rovnaká
IV . púť rómskych rodín s bohatým programom
Ľutina - Bazilika v Ľutine sa stala v sobotu 14 . júla dejiskom IV . ročníka púte rómskych rodín . Vyše 800 pútnikov mohlo prežiť bohatý duchovný program , ktorý začala kapela F6 modlitbami chvál . Po nich nasledovala sv . liturgia vysielaná aj do TV LUX , ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Mons . Ján Babjak , SJ . Vo svojej kázni poukázal na praktickú aplikáciu prikázania lásky k Bohu a blížnemu do života rómskych rodín : „ To , že sa modlíte a chodíte na liturgie , že nekradnete , že ste verní v manželstve , že vychovávate svoje deti k pravým hodnotám , je svedectvom , že červená krv , ktorá je rovnako vzácna u všetkých ľudí . Darovania krvi sa zúčastnili organizátori , pracovníci úradu PSK a aj široká verejnosť . Otvorenie výstavy bolo sprevádzané príhovormi organizátorov a modlitbou zástupcov cirkví – rímskokatolíckeho diakona Michala Horvátha a gréckokatolíckeho kňaza Igora Čikoša , ktorých hudobne sprevádzala kapela F6 . Výstava poukazuje na históriu a osudy Rómov počas vojnového Slovenského štátu a ich deportácie z Česka a Slovenska do koncentračných táborov len kvôli ich národnostnej príslušnosti . Výstavu je možné navštíviť počas celého augusta v priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja . Boris Kočko
Snímka facebook PSK
naozaj milujete Boha a svojho blížneho .“ Mocným momentom celej púte bolo , keď Lukáš Bužo , líder kapely F6 , v mene Rómov prosil o odpustenie Slovákov za krivdy , ktoré sa voči nim dopustili . Otec arcibiskup následne v mene Slovákov prosil o odpustenie Rómov za krivdy a odsúvanie , ktoré zažili zo strany Slovákov , ale aj zo strany autorít štátu i Cirkvi . Popoludní pokračovala púť vystúpením kapiel , modlitbou ruženca , evanjelizačným slovom Glorie Gray , adoráciou a korunkou k Božiemu milosrdenstvu .
Róbert Neupauer
Oslobodená
Patrím do spoločenstva v Čičave , kde som sa venovala deťom a slúžila som aj na bohoslužbách ako kantorka . Stále som sa cítila menejcenná , prežívala som úzkosti a mala som rôzne myšlienky , že nedokážem nič . No potom , keď som pochopila , že je to klamstvo , začala som sa zato modliť a postiť . Boh mi odpovedal tak , že mi poslal do cesty saleziánov z Ostravy , ktorí sa venujú rómskym deťom , a ktorí sa ma spýtali , či nechcem slúžiť v Ostrave . Brala som to ako výzvu , aj keď som mala strach a obavy , či to zvládnem , ale vedela som , že nie som sama , lebo Boh je so mnou . Keď som prišla do Saleziánskeho strediska v Ostrave bolo pre mňa všetko nové . Nové prostredie , noví kolegovia a aj nové spoločenstvo .
Venovala som sa rómskym deťom , s ktorými som mala tábory , rôzne akcie , kurzy a potom sme vytvorili aj spoločenstvo . Počas týchto aktivít sme s kolegami pripravili kurz pre mladých , kde som sa postavila dopredu , zobrala do ruky mikrofón a začala som rozprávať . Už mi bolo jedno , či sa na mňa všetci pozerajú , alebo čo si o mne myslia . Vedela som , že je to pre mňa dobré a že je to na Božiu slávu . Cez túto službu ma Boh oslobodil a som mu za to vďačná . Teraz už môžem odovzdávať ďalej , čo som dostala . Chcem preto povzbudiť mladých , aby sa nebáli načúvať Duchu svätému a vstúpiť do služby .
Stanislava Bartková správy / minisvedectvo
Rómska Samária 11
Denné stretnutia so smrťou a utrpením Počas vojny bolo zavraždených 300 tisíc Rómov nacistického Nemecka. V roku 1940 na základe branného zákona boli Rómovia a Židia zbavení možnosti stať sa vojakmi. Vykonávali náhradnú službu v pracovnom prápore na zemné Rómsky holokaust a pomocné stavebné práce. patrí medzi pomerne V apríli 1941 na základe zabudnuté udalosti II. vyhlášky „o úprave svetovej vojny. Skúste niektorých pome ݈Y[ݸ'[HX0qoqiHZ˜qh\[H[BޜZH1#[ZžZ^[H#[ݘqiHH\Y0B]Hq#Z[O”[ݚXH]\[H[qiBZ]]Zh[BݛڙH؞YXH1h]0]X\]BY\ [ݚXH\Y[BݛذX\ݘqiH\ZH]K\XZ[X[H؛YY[H\BHؙؚYHZZ\ZHZY\HHZY\Bݙ]ݙZڛKؘKܚ[X\B#[1hp[H\Zq#[[BZ۞HZ]0H MK][[HZY[YB\[XH NLHBXݛX0\݂0Z[Hر#ZX[HBH\X]qo݋B[YXZ0B]qo][HHZiXqohZYHXBر#X[݈1hZ\h[BH]XYZY Y\B^\HH\YZBo[^q#[X]0KZ1#qhZYBZ۰]XYHY\BXݛH0\HH؜Zݘ[HZ[YX‘XXHYZK[]KBZ[ؘ0YqiBܘ]HH[qh[ݘXXY8'\ݛ•1/KY[Z[[B]Y\H NM \Z›؞]]q/x' ݙ[H\Hݜ[YKHZYH0X”Zq#Y[HXBZ݈ۛh[˜\pYHh[\\[p[B[0#Y[]H1oZY݂#ZHڙ[[Hذ[KHZ[X\0[ݜ[HH][[]BXZ؞]]q/Kh[Zœ#[KHX[\Yݘ[]H[݋"B^[B[X[ݰB#X\ܛ#[ZY]ZZY[BB\BBZYHHۘ[˜HHZ0]H0ؙ[YB]\[Z\XB[\Yݘ[YKYYH\^[ZK[Hq#Z[›X\XH\ݰB\0[ܰHޛq#Z[HZݛڛݰBZޜ[YH\XK\ܚ[Z[XXHH[YKY]\ݛ][YHH\[Bۘ[HH]HHZY\H[XžZ۞HY][Z^ݘ[HB]\K\ܝ0XYHHX\ݰH]\B[\[Z]X\ڛ݈HZpKܙ[[q#ZK[YXZHYZ[HX0Y[\ݰH[\Yݘ[YHH’ݰq#[ݙZH\#YZB\H]\X\XZZ]\X[݋ܰHBHH1oYݜH[ܰ[[K\ݙZY[0YHHHZZ[B[\Yݘ[HH\Zݛݘ[KZXX\Xؙ]0HؘBHZXHH]Z[HX[^ݘ[YZHK1oH]\H’[ZK1#Y\Z[K\ݘBX\[ZH\ݘ[X0[ZXXB]qo[Xqo  [݋H][KH][]݈X\XZ[YXKHZ0YH[X\ZYH[݈XZBZH][[HڛݰBXZZZYݘXXݛڈݙ[XH NM ݙ[H1h]0]šۘ[q#[X0Xܛ XXHYZHZڛݰHݙ[H1h]0] ܰB[YHH]XH[\BZ\i[ݘXH0X܈HY[݋ZH NLHޜYBH0Z[HY\[[Bܘq#[ݘ[YHB#\ݙ[K\رbݘ[\p[KHHqh]B\YZZ[x"xX^q#[ZhZXH]pXXKZH[X\ܚ[Z[q#[H\ݰHZ۞B^[H[X[ݰHH]q#ZH0ؚXXHر#ZX[Hqo[BSRSԒUKH HYYHڙZX\ZH\B]\Hݙ[KޚݛܙHZ0qo[HY]]0BZ[KܰH[ݚXH^]ZZܜZ[[ Hq#Y[YK\hY[YKYZHܝ[HYB[\ qo\Z[HB[H^\[H؜BڈYHB0q#[Z ڈ\HX\Y1/]HHhZ]]H\B\ؚ[ HHYHX\ޜ]['qhZY[Y\HH[ݙX[Y\ܰH^[Bq#؜][H#ZH[]HBܰ[H]K8'[BHZHX[[oK^H[YܛX[ZKZ[KZYHBH\ݙY[qh[BZZHqh[Hqo[[ZHoHYBY[Hݜ[]Kڂ]ݚHoݚO'8'XB۱#Z[HZ[HܰHHH[ZYqh[K\HXqoYBݛܚ[K1oH\[šXHH]Y[hY]B\XK0]H\^[݈BڛK'8'\[ڛK0qo1bݙY[K1oH0HXKB\[ڛK8'XHq#[H\ۚ[X[^YKZq#X[qhYH\[YKp[YH1hqiX\YHH^\[XB]]HBh[\[HY[[HYHH]0][B\XYHژXKqo0ZH\1h[Hݙ]KKZ1bH\YB\i[HH][[KؚYZHYHHqhZ[K1oBiHH]/ZHHܰHXYZ[YH’q#q#ZX]HYBYH[ZH\K]\[YBڛKhY]Hޛ[K[YqbH[]\HZžq#X[HXݘqiB#ZXX ޜ[B[YqbYKHqbHH0HqoK1oHqo0HqbH[ZY\[YZ/\X]0HqoK[H[b݈q#Y\[XK[Xq#ޛܘݚXHXݘ[HqoqiH1oHqo0HqbB[Yqb\B#Y]b݋ZXY[[HHH\K[ZY\[YZ/›ۈXB\X]b݂Y[›q#Y\[XK]N8'ڙZYoqiH0\Y\XX݋؛HH]˜[Xq#ޛܘݚXB\HY0[H\p›[oZXXHY0[\[HX[KXݘ[HqoqiH#Y]]HoKH]BH\HH^HY[YBۘH[iBb݋ZXY[[BY[Hޜ]qiK'q/H1#X]0\KHܰH\^/KZYBHH\K0X[1#X[ \HH^\B[pqhq/[HHZ[HB0KYqhKXq/B݈\ۙH N BZ][[0H[XZ 0][HZKq#\Y[݋1#[XZH1#[šqo0KHH\0[ #[qo[ 01iHH\[Y^H1bHHHڈ\KHH[KY[ 1oHYHH\iK0[[KZ؞HB؞]1#pXYۛq/ZHH[Hqo[BXݘ[qiHZKYZH^[XKBXoHHZK朞]ZY[ݰZ¸'\1hY\iH]݈B'q#YH[Hqh[KoHHHX[qiBޜ][XHqbH0ZKhY]HYHHY[Hœޚ^ݘqiK[Hڙ[#Z[H]YZ[HK1oH\šܰHH MHY[˜ژHHqhZ\KH\Y[KY[K1oBY1hYZ[H\[qiKqoر#ZX[Hqo[YH[X0[HoHYB]Y\iHZHB\^]\[HڛݘqiKZ[ܚ]H^BYH0o[H\pYK [ZKZ\0[ZB]\[HHXYqiKHZ–\\H1o]HH\BHYHژXH^oX[ZHHڱ#YZZBYHڛݘ[K\]HYB۰[ZH\0]1oTԂ[KX\H[H]Kqo[[H[\XK\HHH0HHB'0HHHH0HXH