Rómska Samária 2/2018 - Page 2

vydáva

slovo na úvod

Kristus medzi nami ! Pred štrnástimi rokmi v kňazskom seminári v Prešove sa zmenil môj život . Stretol som živého Krista , lepšie povedané , On stretol mňa . Stretol ma tak , ako učeníkov na ceste do Emauzy po svojom ukrižovaní . Boli plný strachu , obáv , svojich predstáv o živote svojom i živote Mesiáša . Hovorili : „ a my sme si mysleli ,“ tak , ako ja pred štrnástimi rokmi „ som si myslel ...“ Keď sa ma predtým niekto pýtal , alebo mi aj povedal , že ty budeš slúžiť Rómom , moja odpoveď bola jednoznačná : Prečo ja ?

No dnes som šťastný , že môžem slúžiť Rómom . Som Róm , som ženatý a spolu s manželkou máme jednu dcéru . Momentálne bývame v Malcove , kde pred dvoma rokmi
o . arcibiskup Ján Babjak zriadil centrum pre Rómov v bardejovskom okrese .
Pred mojím obrátením si nepamätám , že by som sa Boha pýtal : Čo je tvoja vôľa ? Bral som život ako šiel . Niekoľkokrát som zažil Boží dotyk , no nemenil som sa . Po mojom osobnom stretnutí s Ježišom v seminári sa čosi zmenilo . Jednou z vecí bolo , že som mal potrebu a chuť byť s ľuďmi , ktorí boli Bohom dotknutí tak , ako ja . Boh mi dal spoločenstvo už v seminári , za čo mu veľmi ďakujem . Zrazu mi prišlo normálne pýtať sa Boha : „ Čo chceš ?" a videl som , že Boh mi odpovedá , že ho počujem . Priviedol ma k dobrým vodám . Bože , ďakujem ti . Odovzdal som svoj život do jeho rúk , vediac , že ma miluje a že chce pre mňa to najlepšie .
Teraz viem , že potrebujeme Boha . Potrebujeme byť s ním . Ak si už raz zakúsil jeho lásku , nič ju nenahradí . No potrebuješ kráčať ako Abrahám do zasľúbenej zeme . Nemôžeš poľaviť , lebo keď poľavíš a budeš milovať svet viac ako Boha , zostaneš stáť . A to je jedno z klamstiev nepriateľa . Nepovie ti , aby si odišiel od Boha , ale aby si zostal stáť . A dostal ťa . Už nečítaš Bibliu , nechodíš na liturgiu , nevyhľadávaš spoločenstvo s bratmi a sestrami . Zrazu máš veľa práce , nepostíš sa . Zostal si stáť . Ale to nie je život pre nás – pre učeníkov . Keď sa to stane , potrebuješ sa nanovo vrátiť ku Kristovi , vzdať sa svojich plánov a začať sa pýtať : Pane , čo je tvoja vôľa ? Potom čakaj a pohni sa .
Začal sa nový školský rok a aj pre učeníka Ježiš Krista je tu nová milosť . Veľa síl a verím , že sa niekedy stretneme kráčajúc do Božieho kráľovstva . o . Igor Čikoš

obsah

VÝZVA
3 Prečo Rómska Samária ? Aký duch zo mňa hovorí ?
UDALOSŤ
4 SAVORE - stretnutia podpornej platformy podľa oblastí angažovanosti
5 Na P18 sme predstavili rómsku misiu a kapela F6 viedla chvály
SPRÁVY
6 Správy z rómskej Samárie
ROZHOVOR
12 Je potrebné zaviesť povinné stredné školy
MOJA MISIA
16 Čomu ma naučili Rómovia ?
ŽENSKÁ RUBRIKA
17 Z pohľadu manželky rómskeho misionára
SVEDECTVO
18 Z osady na ministerstvo
RÓMSKY HOLOKAUST
20 Denné stretnutia so smrťou a utrpením
21 Počas vojny bolo zavraždených 300 tisíc Rómov
MÔJ NÁZOR
22 Gréckokatolícki misionári na Slovensku
UMELECKÉ CENTRUM F6
24 Poklad od kapely Fil3
24 Novinky UCF6
25 Božia inovácia pre rómsku mládež
PODPORA
26 Staň sa misijným partnerom Gréckokatolíckej rómskej misie
28 Podporujem misionára

vydáva

Gréckokatolícka rómska misia ( IČO : 51030365 ) v spolu prá ci s Rómskym duchovno-spoločenským strediskom v Krížovej Vsi ( Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ). Kontakt : Gréckokatolícka rómska misia , Hlavná 1 , 080 01 Prešov .
☎ 0917 350 165 ; ✉ redakcia @ romskamisia . sk ; web : romskamisia . sk Zodpovední redaktori a grafická úprava : Róbert Neupauer , Martin Mekel . Redakčná rada : Igor Čikoš , Leontín Lizák , Miroslav Baník , Lukáš Bužo . Jazyková úprava : Veronika Gavalová , Tadeáš Gavala . Tlač : Varínska tlačiareň . Číslo účtu : SK42 0900 0000 0051 3363 5686 . Evidenčné číslo : EV 5556 / 17 . Ročník 2 . Číslo 2 . Vychádza štvrťročne . Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky !
Obrázok na titulnej strane : Modlitba za zmierenie medzi Slovákmi a Rómami , Snímka facebook spoločenstva Marana tha
K 3 Prečo Rómska Samária? Aký ristus medzi nami! Pred štrnástimi rokmi v kňazskom seminári v Prešove sa zmenil môj život. Stretol som živého Krista, lepšie povedané, On stretol mňa. Stretol ma tak, ako učeníkov na ceste do Emauzy po svojom ukrižovaní. Boli plný strachu, obáv, svojich predstáv o živote svojom i živote Mesiáša. Hovorili: „a my sme si mysleli,“ tak, ako ja pred štrnástimi rokmi „som si myslel...“ Keď sa ma predtým niekto pýtal, alebo mi aj povedal, že ty budeš slúžiť Rómom, moja odpoveď bola jednoznačná: Prečo ja? No dnes som šťastný, že môžem slúžiť Rómom. Som Róm, som ženatý a spolu s manželkou máme jednu dcéru. Momentálne bývame v Malcove, kde pred dvoma rokmi VÝZVA duch zo mňa hovorí? UDALOSŤ 4 SAVORE - stretnutia podpornej platformy podľa oblastí angažovanosti 5 Na P18 sme predstavili MOJA MISIA 16 Čomu ma naučili Rómovia? ŽENSKÁ RUBRIKA 17 Z pohľadu manželky rómskeho misionára SVEDECTVO 18 Z osady na ministerstvo Teraz viem, že potrebujeme Boha. Potrebujeme byť s ním. Ak si už raz zakúsil jeho lásku, nič ju nenahradí. No potrebuješ kráčať ako Abrahám do zasľúbenej zeme. Nemôžeš poľaviť, lebo keď poľavíš a budeš milovať svet viac ako Boha, zostaneš stáť. A to je jedno z klamstiev nepriateľa. Nepovie ti, aby si odišiel od Boha, ale aby si zostal stáť. A dostal ťa. Už nečítaš Bibliu, nechodíš na liturgiu, nevyhľadávaš spoločenstvo s bratmi a sestrami. Zrazu máš veľa práce, nepostíš sa. Zostal si stáť. Ale to nie je život pre nás – pre učeníkov. Keď sa to stane, potrebuješ sa nanovo vrátiť ku Kristovi, vzdať sa svojich plánov a začať sa pýtať: Pane, čo je tvoja vôľa? Potom čakaj a pohni sa. Začal sa nový školský rok a aj pre učeníka Ježiš Krista je tu nová milosť. Veľa síl a verím, že sa niekedy stretneme kráčajúc do Božieho kráľovstva. o. Igor Čikoš MÔJ NÁZOR 22 Gréckokatolícki misionári na Slovensku UMELECKÉ CENTRUM F6 24 Poklad od kapely Fil3 24 Novinky UCF6 25 Božia inovácia pre rómsku mládež rómsku misiu a kapela F6 viedla chvály SPRÁVY RÓMSKY HOLOKAUST 6 Správy z rómskej Samárie 20 Denné stretnutia so smrťou a utrpením 26 Staň sa misijným partnerom Gréckokatolíckej rómskej misie 21 Počas vojny bolo zavraždených 28 Podporujem misionára ROZHOVOR 12 Je potrebné zaviesť povinné stredné školy 300 tisíc Rómov PODPORA Gréckokatolícka rómska misia (IČO: 51030365) v spolu­prá­ci s Rómskym duchovno-spoločenským strediskom v Krížovej Vsi (Komisia pre mládež v Spišskej diecéze). Kontakt: Gréckokatolícka rómska misia, Hlavná 1, 080 01 Prešov. ☎ 0917 350 165; ✉ redakcia@romskamisia.sk; web: romskamisia.sk Zodpovední redaktori a grafická úprava: Róbert Neupauer, Martin Mekel. Redakčná rada: Igor Čikoš, Leontín Lizák, Miroslav Baník, Lukáš Bužo. Jazyková úprava: Veronika Gavalová, Tadeáš Gavala. Tlač: Varínska tlačiareň. Číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 3363 5686. Evidenčné číslo: EV 5556/17. Ročník 2. Číslo 2. Vychádza štvrťročne. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky! Obrázok na titulnej strane: Modlitba za zmierenie medzi Slovákmi a Rómami, Snímka facebook spoločenstva Marana tha Prečo Rómska Samária? N Aký duch zo mňa hovorí? Preto jedna z vecí, ktorá je na vojny. Každoročne si tieto tragické iekedy nás vedia prekvapiť Božom srdci, je zmierenie. Boh nás udalosti známe aj ako rómsky svojimi reakciami ľudia, od zmieril v Kristovi so sebou, keď holokaust pripomíname 2. augusta ktorých by sme to najmenej čakali, sme boli ďaleko od neho, keď sme (v tomto čísle môžete nájsť najmä keď nastane kritická boli jeho nepriateľmi. Zmierenie svedectvo a rozhovor o týchto situácia. Niečo podobné sa stalo aj vychádza z pokánia, čo je uznania udalostiach na str. 20 - 22). v prípade Ježišovho milovaného a odvrátenia sa od učeníka Jána. vlastných chýb. Vieme, že pre Židov Boh pracuje na premene zvnútra von. Svet pracuje na Zmierenie je boli Samaritáni premene zvonku dovnútra. Svet chce vyvádzať ľudí z ich pokoj – obnovenie jedni z najväčších špinavých brlohov. Kristus vyberá špinavé brlohy z ľudí a harmónie a nepriateľov. Ale čo oni sami potom vychádzajú z brlohov. Svet chce formovať poriadku vo postoj Ježišových ľudí tým, že mení ich prostredie. Kristus mení ľudí, ktorí vzťahu. Zároveň učeníkov voči nim? potom sami menia svoje prostredie. Svet chce tvarovať má ešte jednu Oni predsa na správanie ľudí, ale Kristus dokáže zmeniť povahu ľudí. vlastnosť: kto ho Ježišovi videli iné zažil vo vzťahu správanie voči s Bohom, je Samaritánom. vedený k tomu, Rozprával sa so aby sa zmieril ženou- s druhým Samaritánkou, človekom, hoc nevyhýbal sa aj s vlastným prechádzať cez ich nepriateľom. územie, Toto napokon uzdravoval aj prežil aj Ján. Samaritánov a Videl, ako Ježiš dokonca jedného odpúšťa na z nich dal za vzor kríži svojim milosrdenstva. nepriateľom. Raz však Videl, ako po Samaritáni zmŕtvychvstaní nechceli prijať ako prvý dar Ježiša a jeho priniesol pokoj učeníkov na noc a do vzťahu vyhnali ich preč so svoj )鼁ٽ)5ѽ)Qԁ)ѥ)ɥѥͥ)ɕ٥)ѽ))+)Q鹅K͵٥)ٽՍͱ)魽ٽ)ɕիɕԸ))ɥͽټѕ)Mɥ؁ٽه 聹)ѱͽ̈́Ѽ)鵥ɕѯɽ)䁥鹧5)̈́)ɕՑMѕٔ ٕ) ٳѹ͕ɔ)ѥ͹հ)ٽ胊y )յȸ9؁5++y9٥Սѕٽp)ɅթɕٻɄٽ)Mɥ؁ٽه ɕԁ(ɽظ1䰀ȴԤ)MٕЁɅթɕٽ)鑕ɥ)9Ʌ̈́ɕم)ٻɄMٕЁՓ)ѽ+ѽ􁹄)婅ɕ占Փ)聥ɱظ-ɥ)խ䁄ٽل)ѥذK͵؁թ)剕ɱՓ)􁉧4ѭ䁑ٽȸ)􁽡 Սͭ䁄鵥ɕ)ͅѽ卣酫聉ɱظ)Սѕ聹ٽ5(ɽظMдܤՍ)MٕЁɵهՓ)ѼٕMٕͭͤ)ɥ䁑ٽ)ɽɕ-ɥ́)хѼypɥ)ذ͵ͭMɥ+Փѽѽͅٽ)䃊yͭ占Ʌѽۊp)Mٕͭ)ɽɕMٕЁمɽه)ѽ٥饍٥)K͉Ё9Օ)مՓ-ɥ́)ѥ؁K͵؁5̀ȸٕѽٕ)%ɇ5ͻ5ɕ5)鵕مԃՓt)ɍͭ+ ɥմ)ɔK͵؁؁ɑͭɕ͔)Aɕѕͤ)ͽ̈́ х+1ٽ Ʌͽ+ٽЁ9)ͽ 嬰)ͽ̈́A)ͽɕѹ) )؁͕ɤ̈́+5ͤ鵕)ԁ ٕ)ͽɕ) ̃=ѽ) ѭх) )5ټ ͕ɤ)鄃5ԁٗ=թ)iɅԁɧɷч)͇ 胊{1 ٥ͽ) ٕ5թ)Aɥ٥ ٽ +=թѤ=鑅ͽٽٽ)鬰ٕթ )ɔ!Ѽ)H́ͭLȁ