Rómska Samária 2/2018 - Page 18

správy
Kočovná galéria výtvarných prác talentovaných detí
Bratislava , Košice - V apríli a júni 2018 sa v Bratislave a Košiciach uskutočnila kočovná galéria výtvarných prác rómskych detí . Kočovná galéria , ktorá sa konala v apríli v Bratislave , tak veľmi oslovila jedného z návštevníkov - inak obdarovaného – vozičkára Juraja Zlochu , že chcel tieto nádherné detské práce zviditeľniť trvalejšie . A tak hneď po bratislavskej vernisáži diela graficky spracoval do kalendára , spolu s otcom Petrom Horváthom zabezpečili zdroje i tlač a na vernisáži v Košiciach už boli kalendáre na rok 2019 k
v skratke
✥ Dňa 8 . mája sa uskutočnila Túra otcov so synmi do Zádielskej doliny . Počas túry sa mohli naši otcovia so synmi tešiť nie len z nádhernej prírody , ale aj z toho , že sa ich vzájomné vzťahy viac prehĺbili .
✥ Dňa 19 . júna sa v Kežmarku konalo v poradí tretie školenie pre terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov z regiónu horného Spiša . Asi tridsiatka pracovníkov z radov pomáhajúcich profesií sa prišla vzdelávať na tému Osobné a pracovné spravovanie času . Stretnutie organizovala nezisková organizácia Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie .
10 Rómska Samária dispozícii . Detské výtvarné práce si tak odteraz môžete nielen pozrieť v Košiciach , ale aj zakúpiť
u predsedu Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie otca Petra Horvátha .
Otec Peter Horváth vo svojom otváracom príhovore k asi 50
Košice - Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska , ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia , čo sú najčastejšie Rómovia . Na založení platformy sa zhodli zástupcovia štrnástich , dlhodobo v problematike proaktívnych neziskových organizácií ( na snímke ), vrátane Gréckokatolíckej rómskej misie , a to 27 . júna tohto roku v Košiciach na workshope . prítomným uviedol , že sníva svoj sen zmierenia medzi rómskym a slovenským národom a výstava týchto výtvarných prác , na ktorých pracovali spolu rómske i nerómske deti , je toho dôkazom i potvrdením . Otec arcibiskup Bober tiež hovoril o tom , aby sme sa snažili spolunažívať dobre a aby sme deti k tomu viedli i podporovali ich v tom .
Touto putovnou galériou chceme pripomenúť majoritnej spoločnosti , že Rómovia tu žijú s nami , že sú a majú byť pre našu spoločnosť požehnaním a že sa máme čím navzájom obdarovať . Renáta Ocilková
Snímka facebook autorky
Vznikla platforma organizácií Mosty z chudoby
Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení , že táto novovzniknutá platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú cestu , ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociálnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prospech nielen ich , ale celej spoločnosti . Zároveň má za cieľ presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia , ktoré povedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého obyvateľa tohto štátu .
-etp. sk Snímka facebook ETP Slovensko
Životná cesta Jána Hera Z osady na ministerstvo B ol som najstaršie dieťa, a keď som mal 12 rokov, matka tragicky zahynula pri vlakovej nehode. Keďže otec bol nezodpovedný, všetky deti boli vzaté do detských domovov a neskoršie najmladší súrodenci boli osvojení. Mňa vzala ako najstaršieho do pestúnskej starostlivosti 18 Ró ms k a S a m á r i a nevlastná sestra mojej matky, ktorá bola pracovitá a ambiciózna Rómka. Keďže ona sama nemohla študovať ako malá, chcela dokázať, že aj dieťa z rómskej komunity sa môže vzdelať a niečo v živote dokázať. Mala nádej vo mne, lebo od prvého po piaty ročník som na rozdiel od mnohých rómskych detí neprepadol. Po nastúpení do školy v strediskovej obci, za výdatnej morálnej a osobnej pomoci triedneho učiteľa, ktorý ma neustále povzbudzoval, som už v 6. ročníku na polroku tesne dosiahol celkové hodnotenie výborný, to znamenalo s vyznamenaním. Odvtedy som stále dosahoval výborné výsledky na koncoročných vysvedčeniach na základnej a strednej škole a väčšinou som končil ročník so samými jednotkami. Veľkou autoritou bol pre moju tetu primár a neskoršie riaditeľ nemocnice v Šahách. Moja študijná cesta bola nasmerovaná podľa škôl, ktoré navštevoval syn tohto lekára. Keď on išiel na Strednú odbornú školu strojnícku do Zvolena, aj ja som „musel“ ísť tam (bol o 2 roky starší). Následne on išiel študovať na Technickú univerzitu Keď sa toto udialo po štvrtýkrát, rozhodol som sa, že sa rozvediem a nájdem si inú ženu, s ktorou by som mohol mať deti. Bol to čas, keď som bol presvedčený, že Boh neexistuje, že nie je Láska. Lebo keby existoval, bol by dovolil, aby po takom ťažkom detstve, prežitom v neharmonickej alkoholickej rodine, často vyhladovaný, som si mohol založiť vlastnú usporiadanú rodinu. V tom čase boli katechézy v Stupave, manželka chodila pravidelne, ja som odmietal jej pozvania. Na ôsme stretnutie som horko-ťažko pozvanie prijal. Na tejto katechéze sa ma mocne dotkli slová: „Boh Ťa má rád a má pre Teb &&fV;Ц:FW&;:&RGf[fB:@FV&7FH:V<;2( `&F,:f\KV,:ק:Z[V7GfF&f\K֐F',:7,:fF'&R6֒FH;fRff;G&62L;f\K֐&f H֒6F;L[P7FZRRV26Чg7L;F&W