Rómska Samária 2/2018 - Page 16

Boh sa dotýkal stoviek rómskych sŕdc

V mesiacoch máj až júl 2018 slúžila v rôznych rómskych komunitách na východe Slovenska laická misionárka Gloria Gray z USA . Boh sa prostredníctvom jej služby dotýkal stoviek rómskych sŕdc .
V dňoch 11 . – 13 . júna 2018 sa v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova pre rómske ženy . Hlavnou prednášajúcou bola americká katolícka evanjelizátorka Gloria Gray , o dôležitosti a možnostiach vzdelávania hovorila Jolka Nátherová z o . z . Nádej deťom . Téma obnovy bola : Duch Svätý ako inšpirácia pre môj život .
Počas obnovy ženy čítali Božie Slovo , načúvali Božiemu hlasu v čase úplného stíšenia s Bohom , modlili sa spolu i spievali . Taktiež hovorili o ochrane života , o dôležitosti vzdelávania , o úlohe ženy , matky v rodine , v spoločnosti , o premene zmýšľania , o dokonalosti ,
� Gloria Gray počas služby v Jakubanoch , kde mala slovo o Eucharistii ako chlebe večného života . Bol to úžasný čas modlitby a liturgie .
Služba Glorie Gray na FestRome , kde mala vyučovanie o viere . �
Počas púte rómskych rodín v Ľutine počas rozhovoru s o . arcibiskupom J . Babjakom . �
ku ktorej nás všetkých pozýva Boh . Ženy sa nechali inšpirovať Matkou Najmúdrejšou , ktorá vychovala Božieho Syna ...
Na obnovu prišlo asi 55 žien , medzi nimi aj manželky gréckokatolíckych kňazov , animátorky z GMC Bárka či iné ženy , ktorým leží na srdci spolunažívanie s Rómami . Aj táto kombinácia účastníčok bola veľkým požehnaním . Počas obnovy som ženy vyzvala , aby urobili krok vzájomnej dôvery , aby sme ukázali , že sme nové ženy , „ Samaritánky Nového Zákona “, ktoré nasledujú Ježiša , ktorým sa môže dôverovať : izby sme si nezamykali , vzájomne sme si dôverovali . Aj toto bol krásny zážitok dôvery a priateľstva . Ženy odchádzali domov povzbudené , zmenené , krajšie . V evaluačných dotazníkoch všetky uviedli , že chcú prísť aj budúci rok .
Renáta Ocilková Snímka Róbert Neupauer
� Začiatkom júna Snakov obohatila Božím slovom Gloria Gray s posolstvom o tom , že Duch Svätý nám prináša Ježiša Krista . Osobným svedectvom nás povzbudili aj Igor Turták a Ján Goroľ . správy
Rómska Samária 9
Z pohľadu manželky rómskeho misionára K Čomu ma naučili Rómovia? edávno mi zavolal môj kamarát Marek z jednej rómskej komunity v malej dedinke na východe Slovenska, že čakajú dieťatko a či by sme im nevedeli pomôcť s detskými vecičkami. ale Oslovila som kamarátky, čo mali nedávno malé deti, sami sme dali dokopy všetky detské vecičky, vrátane kočíka, čo ešte máme po našom najmladšom a pri najbližšej príležitosti som ich tomu kamarátovi odviezla na severovýchod Slovenska. Vnímala som to len ako jednu z 16 Ró ms k a S a m á r i a mi vždy pri našom stretnutí niečo dá. Raz ovčí syr, raz bryndzu, raz lesné plody... Vždy sa pýta dopredu, kedy prídem, aby sa mi odvďačil za ten jeden dar. Boh pyšným odporuje, On je ten Samaritán, pokorným dáva milosť... (Jak 4,6) o ktorom Ježiš hovoril, že sa vrátil a poďakoval. Bol dojatý z toho, že ruku, aby niečo dostali. Keď som som merala tú cestu, že mi stál vyložila veci z auta, môj kamarát za to. „Veď on je len Róm a býva nastavil ruku. Ale nie preto, )х=丸p͕)5х̈́=5)ٽK͵٥͕)Lͼͱ酵؁5)ɹٽɥ踸)م锁5͕)Iф=)ͽ̈́䁥齉Ʌ)M)ɍ؁ѽɭ)5ͱѼɥ=ѕ)ѕ؁؁͵ͭͅ)ͽ5ɥͱ)