Rómska Samária 2/2018 - Page 14

Na návšteve u farára Maroša Kuffu v Žakovciach
Krížová Ves - Minulý školský rok sme v Cirkevnom centre voľného času v Krížovej Vsi realizovali pravidelnú záujmovú činnosť v šiestich krúžkoch pre 110 detí žijúcich v Krížovej Vsi . S najmenšími deťmi sme začali vytvárať vzájomné vzťahy , budovať základy kresťanského života , hovorili o misiách a prežívali spoločne jednotlivé obdobia liturgického roka . Počas celého školského roka sme sa učili spolu hrať bez toho , aby sme sa hádali a ukazovali na seba prstom , učili sme sa pochváliť iných za dobré dielko či súťažiť bez kriku . Deti v tanečnom krúžku a hudobnospeváckom krúžku rozvíjali svoje talenty a pravidelne pripravovali pekné vystúpenia na podujatia organizované CCVČ pre verejnosť .
Na spoločenských hrách sa zasa chlapci učili zmysluplne využívať voľný čas , okresávali svoje charaktery a budovali vzájomné vzťahy .
Naše centrum má aj svoj kalendár tradičných príležitostných podujatí
určených pre mladších i starších ako misijná nedeľa , Mikuláš alebo karneval pre deti . Tohtoročný Deň matiek sme oslávili slávnostnou akadémiou , na ktorú si deti z jednotlivých krúžkov pripravili so
Vytvorenie spoločenstva sv . Lukáša v Jakubanoch
svojimi vedúcimi kultúrny program pre mamy , staré mamy , krstné mamy . Druhým podujatím bola súťaž Miss bábika 2018 .
Počas letných prázdnin sme sa stretávali v detskom klube každý utorok popoludní a pripravili sme denný detský tábor s bohatým programom zameraným na tému : Radosť rozdávaním rastie . Vyvrcholením denného tábora bola návšteva detí v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach a možnosť pre naše deti zajazdiť si na koňoch . Prijal nás aj farár Maroš Kuffa ( na snímke s našimi deťmi ). Chcem vysloviť úprimné poďakovanie za spoluprácu všetkým vedúcim krúžkov , dobrovoľníkom i obci Krížová Ves .
Ľubomíra Pitoňáková Snímka facebook CCVČ Krížová Ves správy / komentár
Jakubany - Dňa 15 . júla oficiálne začalo fungovať Spoločenstvo sv . Lukáša v Jakubanoch , ktorého členovia sa chcú stretávať na spoločnom čítaní Božieho slova , modlitbách , Eucharistii a bratskom spoločenstve .
Prví členovia spoločenstva sľubovali Pánu Ježišovi vernosť , lásku a poslušnosť . Celú túto slávnosť sprevádzala kapela Sára Jarková & band . Bol to nádherný čas plný Božej milosti a Jeho prítomnosti . o . Leontín Lizák Snímka facebook autora
8 Rómska Samária
➔ dokončenie z predchádzajúcej strany obce. Rovnako rozhoduje kvalita života v komunite a vyspelosť rodičov, ktorí posielajú svoje deti do školy. Záškoláctvo je totiž veľkým nepriateľom žiakov a ich úspešnej budúcnosti. Zaujímavým príkladom je aj Babington academy v Leicestri vo Veľkej Británii, prostredníctvom ktorej sa mnohé   P. Krajňák (druhý zľava) na stretnutí SAVORE v januári 2018 Na ministerstve školstva máš na starosti oblasť národnostného a inkluzívneho školstva. Podľa údajov z roku 2010 bolo takmer 40% rómskych detí, ktoré si nedokončili základné vzdelanie a takmer 20% všetkých rómskych žiakov navštevovalo ŠZŠ alebo špeciálnu triedu v ZŠ. Vláda Slovenskej republiky si dala ambiciózne ciele, aby do roku 2020 všetky rómske deti ukončili základné vzdelanie a aby sa výrazne znížil počet rómskych detí v ŠZŠ. Aká je realita v roku 2018? 14 Ró ms k a S a m á r i a Len menej ako 20% mladých Rómov ide študovať na stredné školy, nieto na vysoké školy. Môže si Slovensko dovoliť luxus, že pri takej nízkej nezamestnanosti a starnutí majoritnej populácie nám tu vyrastajú generácie mladých ľudí, ktorí nemajú v ruke nijaké remeslo? Čo s tým? Aké projekty chystáte? Bez zavedenia povinného absolvovania minimálne dvojročného učebného odboru na strednej škole to nepôjde podľa našich predstáv. Treba zaviesť povinné stredné školy. Reagujeme však na potreby jednotlivých regiónov a zaradzujeme do siete atraktívne učebné a študijné odbory, ktoré sú k dispozícii absolventom základných škôl. Aktuálne implementujeme výzvu „V základnej škole úspešnejší“, ktorá práve reaguje na potreb )ٹխ5م٥+ͭ丁)ѱ)ɕٕ5Փͭ)ɕͱ!ͥɕѰ)Mٕͭԁյ!թ鑕م)ɔK͵؁)ɕ͔QɕѼɕ͹酑ه5)yѽpɔ)͵ͭѤٹ)ѹ崁Ցѽ)ѽԁٹԁٽԁ)Ѥل)ٻ鹥ͥєMY=I)ѽɕͤ̈́ٹ3)؁Ѥ+لټ͵ͭ)ɽѥ1хїɅ٥+7х[5ͽ́ѭ5)ٕ̈́ɥ=ټٽ)Ʌ٥ͭԁٽ)崸XѽѼ)ٕєɕ7чՑ)ٹ丁I5)䁑ٕم)ٽԁɹ5􁩕) م)5԰٥)ٕԁ5ԁ̈́)܁Ʌ٥ͯ)Ը[ѯ5хї)Cє)MY=Iٕͭɽаѽ)٥Ʉ؁ ͥم)مՓ؁占)ٽ9ѽѼչє)̈́)5A) ѽټY ɥͳȁɤمՑهظyѽ)ɽ鉕ԁѕѼ+pMٕͭԸ)Ѽٻ鑕مѽ􁩔хٕ))ɕԁѕթѽԁхիͅٿ5ɽ5)ٕ)9ͻ٭鑕م٥٤́Ցمɻ)5ѥ5)؁ɻ酵ѹ؁́مѻѕɧ崁長)I9ՕɄ+䁄剅ٕ5!<хѤ胊ypɽٹ)=͵)iɅ!թٗɥѻɅ٥ѽͥɗѽه)ɕٽ)Qɕ)7̈́+ͽѻ)5)ɔ)ɽم鍔)Ց)Ѥ)Ʌم占ɥ) ԁѼɽ5ɻ)ٕɕټ)؁̈́鄁ɥ͇)ɽ؁͙ɵم)ɽɔ鑕مѼ)IѭɕѼ䁹х)ͅ鵕䁄鵕͵)͵ɽم)-<Mٕͭ԰ѽ+䁉ͤ٥ɽ)Ѥ饔͵ͭ占5)ѥѽ䰃̈́؁ѕѼѤ)))ͥѽѰѽ)ͽԁ٥Ѽѹ)䰁ѽѕի)5͵ͭѤɥ)ѽԁɽٕͭԸh)хѽ؁ͼ٥)̈́ѕɽɕٹ)ٕ䁄嵉鄁ͼ)ɥ=مї7хɽѽ+1ٕͤȁ+5хїK͵ͭMɥ)͵ͭ崁ɽ5ѽ聑+٥Ѥ)iɅ̈́K͉Ё9Օ)M䁅ɍ؁)@-Ʌ#5ɕ5)͵ͭѤ鼁MٕͭՍѥ)ɕɥͯ鑕م) єхٹ)Ʌٹѕٔ̈́)ѕɽه͵ͭѤѽ̈́)́ԁɽ؁)䁹Ʌ饱))Ѽɽѽͳ)ȁɤمՑه)ɽظyѽp)MٕͭԸ)Ѽ)ٻ鑕مѽ)хٕ􁹄ɕ+ԁѕթ)ѽԁхիͅ)ٿ5ɽ59ͻ٭)鑕م٥)٤́Ցم)ɻ؁)ɻ酵ѹ؁)́مѻѕɧ崁長+䁄剅ٕ5!)<хѤ胊yp)ɽٹ)iɅ!թٗ+o$);ѕل͵ͭ占5́؁ Ʌѥͱٔԃѹх@-Ʌ#+԰Ѱ5ɹ)؁хѼ̈́)٥ه7ه)գԸ,ѽԃٽԁѥ)ɥѽٽѻ)Ѽٱѻ􁑽؀́)ٽ] ؁饵)酉5ѕɅ٥)Ʌل͵ͭɽѼ)́聄ԁ٥)я酉5ѥѼ+хɑ丁ѽ؁Ʌɍ)ɥթ鑕م)ձɄٿ5ͽѥ٥)ɥфͱ)хىٕ鍕)ԃٽԸ)ɥѻɅ٥ѽͥ)ɗѽه)H́ͭLȁ