Rómska Samária 2/2017 - Page 4

Prečo Rómska Samária ?

Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný ?

Pre Židov a dokonca pre

Ježišových učeníkov bola pred 2 000 rokmi Samária – ten kúsok zeme medzi Judeou a Galileou – tým posledným miestom , kam by chceli ísť , nieto ešte tam svedčiť o Bohu . Avšak Pán Ježiš mal iný postoj k Samaritánom než jeho súčasníci . Miestom , ktoré Židia zďaleka obchádzali , Ježiš spokojne prechádzal . Tam , kde sa Židia nestýkali , Ježiš viedol rozhovor , dokonca so ženou , Samaritánkou . Tam , kde Židia videli problém , Ježiš videl žatvu sŕdc pripravených pre Božie kráľovstvo . Tam , kde Ježišovi učeníci chceli zvolávať oheň trestu , Ježiš priniesol oheň Ducha .
V roku 1965 na prvom stretnutí pápeža s Rómami adresoval bl . Pavol VI . Rómom toto posolstvo : „ Vy ste v srdci Cirkvi .“ Ako to pápež myslel ? Osobne som našiel minimum pozitívnych historických zmienok o úspešnej misii medzi Rómami v minulosti , aj keď žijú na území strednej a západnej Európy vyše 700 rokov . Rómovia boli skôr po stáročia na okraji spoločnosti a na okraji záujmu Cirkvi – braní ako problémoví , ako tí , ktorých je potrebné obchádzať , nestýkať sa s nimi a skôr ich trestať . Ako teda môžu byť v srdci Cirkvi ? Práve preto ! Lebo Pavol VI . dodal : „ Ste v srdci Cirkvi , pretože ste chudobní a v núdzi o starostlivosť , vzdelanie a pomoc . Cirkev miluje chudobných , trpiacich , malých , vydedených a
opustených .“
V roku 2015 sa uskutočnilo v Ríme stretnutie Sv . Otca Františka , na ktoré pozval Rómov z celého sveta , aby si spolu s nimi pripomenul historické stretnutie Pavla VI . s Rómami , pričom znovu opakoval posolstvo svojho predchodcu : „ Ste v srdci Cirkvi .“ Keď som sa následne pozrel do zaplnenej auly Pavla VI ., kde boli zhromaždení Rómovia z celej Európy ako prvotiny svojich komunít , ktoré žijú v Cirkvi a s Cirkvou , napadlo mi , že žijeme v historickej dobe , čo sa týka rómskej misie . Slová Pavla VI . pred 50 rokmi spustili v Cirkvi misijnú lavínu . Za predchádzajúcich 700 rokov nebolo možno toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za posledných 50 rokov odkedy z úst najvyššej autority Cirkvi zazneli tie pamätné slová voči Rómom . Ja vidím , že pohár v oblasti rómskej misie sa napĺňa , hoci sa zdá byť prádzny . Je to niečo úžasné , čo Duch Svätý začal konať v Cirkvi .
A preto mám vieru pre rómsku misiu , aj keď vidím a vnímam jej ťažkosti . Uvedomujem si , že Duch Svätý začal robiť dielo , ktoré aj dokončí . Lebo aj rómske osady túžobne očakávajú , že sa zjavia Boží synovia , lebo ony boli podrobené márnosti hriechu , ale Boh svojím konaním aj Rómom dáva nádej , že aj rómske komunity budú vyslobodené , aby mali účasť na slobode a sláve Božích detí ( porov . Rim 8 , 19-21 ).
Róbert Neupauer Snímka archív autora
Žijeme v historickej dobe misijnej lavíny medzi Rómami . Za predchádzajúcich 700 rokov nebolo možno toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za posledných 50 rokov odkedy Pavol VI . povedal pamätné slová voči nim , že sú v srdci Cirkvi . výzva
Rómska Samária 3
Matka - mučeníčka Prvá rómska žena Emília Fernandéz bola vyhlásená za blahoslavenú očí niekoľko kvapiek modrej skalice, ktoré ho mali oslepiť na niekoľko dní. Keď vojenská stráž odhalila tento ich podvod, oboch uväznili: manžela do väzenia „Ingenio“ v Almérii a Emíliu do inej väznice „Cachias Colorás“ v tom istom meste, 8. júla 1938 odsúdil na šesť rokov odňatia slobody. Jedna spoluväzenkyňa spomína: „Večer sme sa schádzali po skupinách. Spolu sme spievali, tancovali, modlili sa a plakali. Koľko sĺz sme vyronili! Boli sme dozvedela, že Rómka Emília sa naučila modliť sa. A tým sa pre ňu začala „kalvária“. Mučenícka smrť Riaditeľka väzenia sa pod vyhrážkami i sľubmi chcela dozvedieť, kto ju naučil modliť sa. Keď Emília nikoho neprezradila, dala ju riaditeľka zatvoriť do samotky. Bola studená zima a jej situácia sa zhoršovala. Štyridsať dní pred pôrodom odoslala prosbu na Rómska košikárka úrad guvernéra, aby Emília sa narodila zobral do úvahy jej 13. apríla 1914 v Tíjole, tehotenstvo i nalomené v provincii Alméria, v zdravie. Bohužiaľ, žiadna Španielsku. V ten istý deň odpoveď neprišla. ju aj pokrstili. Jej rodina Dňa 13. januára 1939 žila v príbytku vytesanom o druhej ráno Emília do skaly tak, ako to bolo porodila dcérku Angelu. zvykom pre tamojších Matka sotva prežila, Rómov. Hovorila mala silné krvácanie. jazykom svojich rodičov Ležala na matraci na - andalúzskou rómčinou. podlahe bez lekárskej Dostala typickú rómsku pomoci. O piatej rodinnú výchovu. popoludní katechétka Odmalička sa učila pliesť pokrstila jej dievčatko. prútené košíky, ktoré jej V tú noc Emíliu s MODLITBA NA PRÍHOVOR BLAHOSLAVENEJ EMÍLIE rodina predávala, aby dcérkou urýchlene mala na živobytie. Od Bože, milosrdný Otče, silou Ducha Svätého si udelil svojej vernej previezli do nemocnice. pletenia mala Emília Bez akéhokoľvek služobníci Emílii, milosť svedčiť o Kristovi až do jej smrti. na rukách jazvy, o Na príhovor tejto blahoslavenej dcéry rómskeho národa, ktorá sa vysvetlenia ju však po ktorých rozprávali aj štyroch dňoch opäť utiekala k nebeskej matke Márii, aby dokázala prekonať skúšku jej spoluväzenkyne. vrátili do väzenia. mučeníctva, vypočuj aj naše prosby, nás, ktorí sa ako ona utie- V roku 1938 sa Emília 25. januára 1939 o kame pod Máriinu ochranu modlitbou svätého ruženca. vydala za Róma Juana deviatej ráno Emília Pomôž nám, aj na jej príhovor odovzdávať vieru novým Cortés podľa starobylej ukončila svoju generáciám. Skrze Krista nášho Pána. Amen. rómskej tradície. „kalváriu“ - zomiera opustená v samote. Nevyzradila svoju pretože v tom čase už zvyknuté modliť sa každý Spoznanie Krista učiteľku modlitieb bola tehotná. večer ruženec. Emília V roku 1936 v Lolu, ktorá nebola Emíliu uväznili 21. sa ho nevedela modliť. Španielsku vzrástlo Rómka. Nezaprela svoju júna 1938, spolu so Prosila nás, aby sme ju náboženské jednoduchú, ale za to živú skupinou štyridsiatich to naučili.“ Lola, mladé prenasledovanie. Róm vieru, ktorú nadobudla vo žien z Katolíckej akcie. dievča, ju s radosťou Juan nechcel nastúpiť väzení. Ich skupina postupne učila Otče náš, Zdravas na front. Aby sa vyhol o. Peter Bešenyei narástla až na tristo Mária a Sláva Otcu. Lenže vojenskej povinnosti, uväznených. Súd Emíliu riaditeľka väznice sa Emília mu naliala do 4 Ró ms ka S a m á r i a Zázrak zmierenia sa už začal V nedeľu 24. septembra 2017 sa v Soli zišli Rómovia a Slováci z viacerých regiónov Slovenska, aby spoločnou modlitbou prosili o zmierenie svojich národov. Celé podujatie sa začalo slávením sv. liturgie, ktorej slávnostným kazateľom bol o. Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie a bolo sprevádzané kapelami F6 a Lámačské chvály (na snímke), ktoré spolupracujú v rámci projektu ZMIERENIE TOUR. Po sv. liturgii nasledovali chvály, počas ktorých sa všetci prítomní zriekali predsudkov voči druhým, odprosovali za urážky, ktoré si navzájom spô ͽɽͥɑ)ͭ=эѽ􁩔)ͥ)ɑK͵؁)Mذ̈́ͱ)щ)M幄))-ɥф胊y=5э)pɽظ)ܰĤ+y5٥)̈́ɽԀ)i5ѭɽԀ܁͵)5ٻ)ɇ5ه؁)ɥ)55ԁ́ )ɕїلLɕѼ͵)Ʌ饱5ɻ)́ٽi5%I9%Q=UH)MȰ͵̈́ѥ)ѕɷ)ѥѥ)͵ѽѼ)ɻͥ+YѼ)ѽȁՑ)хMٕͭԁٽ+ٽѵխهѼ+鵥ɕɅٕ)ͱٕͯ)͵ͭɽ)Ѽɕфѽ)=)ѽѼԁ镵)ɽٹ؁p٥)ȁ؁1կ )YѼՑ)хͅ)؁ɑѽɧ)ѽѼѼ)ɕѿэ酱)ɽͯՑ)ɽ顽5ɕ)ԁ́-ɥѽɥ)鵥ɕѽѼٕф)Aщ)؁iɕѽȁ̈́)ͭѿ5؁Mٔ+ɧͭ)Ʌ))5)MIф=)!Ըɍ)؃ͭԁɗ5)ɕЁ-ɕɔ)ɑ)Ѽԁ)ɕͱمɕ̴+؁5̃ͭ)5ͭٽ؀)占ɽճ)ѽɿ55餁)ɻ)IՕ谁͵ͭ5)5Aɥ)ѭٽѽ́)щԁٽȸ)Sѽ)鵥ɕѽم)䰁م=)MK͵٥AɕѼ)͵5ѥ٤)5٤ɥї٤)ѽ͵ͭ)ͥȁ齬)ѱѽѤѕ)鵥ɕ)9Ʌ5ѹ)թ Ёє)͑԰<ɕٽ)ѽ鹕)ɽ͉K͵؁M)䁥ѥͭѭ丁Ѽ))A!͵ɽ)Aɽͧѕթ)٭ԁم䁄ٻѽɹͥ丁=)Ʌ䰁ͱٕͯ͵ͭɕի)ɇمԁٻѽɻͥ԰)ٕٽɥ)ѽԁѼа)ͯȁЁ齑ٕѤɽɽ)ѽ􁩔塹ѻM=5 )鄁͵ͭ占Ʌѽ؁ɥїذ+ѽԁɥم踁I顽Ѽ)͵ɹѱɔՓԁم+ٽфٹMٕͭԸ)X5Ѥ͵ͤ酉Ց)ɽͧѕAɥթ)ɽ顽թѕ)-ٕхѼф)95yp ԁё)AɕѼ5) Ցͯɥ)Mѽɕٕ5)ٽٱѻ٥ͳɕٕ5)M<є鄁Ʌّ԰ɤхѼ)ͽɽ5Ѥ)ԁ鵥ɕ䁹ѩ)=ѕՍ5ѽ)͕ɧ鹕Սٹ丁O٥)Ѽɕ͹х́ɽ͉ԁѕ)́ѕѽم)-Ѽɕթѕ)ɽͧ-Ѽɕթ)ѧѧѼ)ɕ M)䁻ѼɥمՑ)ɑՑяͥ)ɑټ9աɅ ̈́)ɽѥɻل)=ѕɅ聍) ԁԸ)H́ͭLȁ