Rómska Samária 2/2017 - Page 28

Vy dnes, možno tak ako nikdy predtým, objavujete Cirkev. V Cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre, vy ste v srdci. Ste v srdci Cirkvi, pretože ste sami. V Cirkvi však nikto nie je sám. Ste v srdci Cirkvi, pretože ste chudobní a v núdzi o starostlivosť, vzdelanie a pomoc. A Cirkev miluje chudobných, trpiacich, malých, vydedených a opustených. Z príhovoru blahoslaveného Pavla VI. počas historicky prvého stretnutia pápeža s Rómami v Pomezii pri Ríme v roku 1965.