Rómska Samária 2/2017 - Page 26

Čím sa riadiš ty? ol som ešte mladík, keď sme sa v januári vybrali na Kráľovu Hoľu. Pri zostupe, ponorení v bielom „mlieku“, sme sa stratili. Zrazu sa zotmelo a my sme sa zabárali po pás do kosodreviny ukrytej pod vrstvou snehu. Mal som pocit, že je zle. Psychická pohoda skupiny šla prudko dole. Poznáte to? Čo nám zostávalo? Mobily neboli. Baterku sme nemali. Chlad, vietor a tma. A predsa nám niečo ostalo: viera a modlitba. Boh pomohol. Na túto skúsenosť nezabudnem. Keď prídem na nejednu rómsku osadu, zdá sa mi, že je to zlý sen. Len tie všadeprítomné satelity a mobily v rukách detí ma upokojujú, že sa nemusím poštípať. Znudené tváre žien na tabletkách, málo miesta na lavičkách pred domami, skupinky mužov, ktorí rozmýšľajú, či ich vyplatia, keď znova pôjdu robiť načierno, deti, ktorých životnou víziou je brať aktivačný príspevok a samozrejme čakať na dôležitý dátum. Začarovaný kruh. Mám pocit, že priniesť zmenu je takmer nemožné. Násilie, vojna, zločin, odkrývanie afér zvrátených ľudí, súdne siene, klimatické zmeny... Niekto nás neustále núti zameriavať sa na zlo. Formuje naše hodnoty. Žiaľ. Nechávame sa ovplyvňovať ľuďmi bez morálky a rečníkmi bez zdravého úsudku. Mám pocit, že aj tomu, kto sa snaží o nezávislosť, hrozí, že sa ocitne v pasci mediálnej či sociálnej manipulácie. Máš podobné pocity? Ja som však uveril Bohu a nemienim sa držať pocitov. Ani tých oprávnených. Budem sa držať viery. Mám vieru pre Slovensko. Mám vieru pre Rómov. Mám vieru, že ľudia začnú hľadať Boha. Vierou sa budem držať Božieho slova, nie názorov ľudí. Vierou vidím budúcnosť tam, kde ju iní nevidia. Budem stáť nohami pevne na zemi, ale vierou budem mať pohľad srdca upriamený na nebo. Veď kde je môj poklad, tam bude moje srdce. Pod Kráľovou Hoľou Boh zväčšil moju vieru. A odvtedy už mnohokrát. Modli sa! Aj tvoju vieru Boh posilní. o. Martin Mekel 26 Róms k a S a m á r i a STAŇ SA Misijný m partnerom Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii. (pápež František) Sledujte, čo nové sa deje v rómskej misii na Slovensku na našich stránkach : M  isijný partner GRM je nástroj, ktorým pozývame ľudí dobrej vôle k priamej alebo sprostredkovanej angažovanosti v misijnej službe Gréckokatolíckej cirkvi v rómskych komunitách. Nie každý môže ísť na misie, ale každý má mať na misiách účasť. Najbližšia a zo strany cirkvi dlhodobo najzanedbávanejšia misia je rómska misia. Boh v tejto veci začal konať. Prostredníctvom o. arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, SJ nám v tomto čase ponúka túto aktuálnu výzvu. Bude pre nás cťou, ak svoju sympatiu k rómskej misii vyjadríte aj praktickým krokom podpory. romskamisia.sk TU SÚ MOŽNOSTI PODPORY MISIJNÉHO PARTNERA: M odlitebná podpora : (kontakt: ✉ michal.fedin@romskamisia.sk, ☎ 0910 842 408) ✥ pravidelná modlitebná podpora F inančná podpora a darcovstvo : (kontakt: ✉ martin.mekel@romskamisia.sk, ☎ 0915 951 081) ✥ pravidelné finančné dary cez trvalý príkaz; jednorázový dar; 2% z dane; pravidelná podpora konkrétneho misijného pracovníka GRM (bližšie informácie na podporujemmisionara.sk) ✥ darovanie nehnuteľností prípadne dlhodobý prenájom domu alebo bytu pre kňaza, pozemku alebo priestory pre aktivity a kanceláriu; darovanie hnuteľných vecí; fundraising M ediálna a reklamná podpora : (kontakt: ✉ tadeas.gavala@romskamisia.sk, ☎ 0944 384 697) ✥ šírenie informácií o aktivitách GRM (videá, facebook); sprostredkovanie reklamy na náš e-shop na webe; poskytnutie priestoru na reklamu (na plote, stene domu, iná plocha); mediálny partner (pravidelná relácia v médiu) D obrovoľnícka služba v teréne : (kontakt: ✉ lukas.buzo@romskamisia.sk, ☎ 0911 660 220) ✥ misijný spolupracovník–dobrovoľník pri aktivitách, sprostredkovateľ evanjelizačných materiálov (CD, časopis, letáky) ucf6.sk Ak máte záujem objednať si ďalšiu elektronickú alebo printovú verziu občasníka Rómska Samária (vyjde v marci 2018) alebo ak máte nejaké podnety či príspevky, napíšte na redakcia@romskamisia.sk Toto číslo občasníka vyšlo najmä vďaka podpore: B Slúžime 3 sv. liturgie (Soľ, Malcov, Jakubany) za misijných partnerov a dobrodincov každú poslednú stredu v mesiaci. R ó m ska S a m á r ia 27