Rómska Samária 2/2017 - Page 25

preto tomu napomáhajme zo všetkých síl
Rómovia už tu žijú stáročia . Čo je dôvodom , že k nim evanjelium nepreniklo a nedotklo sa ich sŕdc a životov v širšom meradle ?
Poviem to veľmi sebakriticky a priamo . Vinu na stave Rómov má aj štát , aj Cirkev . Rómovia boli vnímaní ( a často ešte aj dnes sú mnohými ľuďmi vnímaní ) len kdesi na okraji spoločnosti ako nutné zlo . Ale kresťanský pohľad na nich je iný . Sú to detí Božie , tak ako my ostatní . Sú to naši ľudskí bratia a za bratov predsa máme istú zodpovednosť .
Cirkev na Slovensku je dosť početne zastúpená , teda kňazi by sa mali a majú starať , o tých , ktorí prichádzali a prichádzajú do chrámu . Avšak pre Rómov nezostal čas . Oni sami nežiadali a kňazi im nevedeli vychádzať v ústrety . Teraz sa to , chvála Bohu , mení , aspoň teda v našej Cirkvi .
A štát ? Je ustanovený človek zodpovedný za Rómov , splnomocnenec vlády , ale to vôbec nestačí . V prvom rade by sa mala urobiť akási štúdia , ktorá zmapuje veľmi precízne situáciu Rómov . Štúdia by mala poukázať na to , kto a čo dokáže Rómom skutočne pomôcť . Výsledkom štúdie by bola veľmi pozitívne ukázaná práca Cirkvi , ktorá jediná dokáže pomôcť tomuto etniku . Ďalším krokom by mali byť programy na podporu Cirkvi , farností , centier a všetkých tých , ktorí sa venujú Rómom . Štát by mohol v osadách začať stavať nízko energetické radové domy , na ktoré by mali nárok tí , ktorí by tam vložili svoju prácu a angažovanosť . Rómovia by mali mať prístup k čistej vode , k sprchám a k splachovacím záchodom . Tak by sa aj ich zdravotný stav zlepšil , lebo je dosť kritický . Dreveným chatrčiam by malo odzvoniť . V rómskych osadách by mali fungovať akýsi poriadkoví pracovníci z ich vlastných radov , ktorí by zabraňovali vandalizmu a rozbíjaniu majetku .
� Vladyka Ján Babjak počas posvätenia pastoračného centra pre Rómov v obci Soľ .
Ja osobne Rómov vidím ako potenciálne veľmi šikovných , zručných a tiež horlivých
Práca s Rómami sa rozbieha naplno . Vznikajú rómske centrá , sú vyčlenení kňazi pre Rómov a o niekoľko rokov budete vidieť veľké Božie požehnanie . A veru , budeme sa od Rómov aj učiť , ako sa modliť , ako s celým srdcom slúžiť Pánu Bohu .
veriacich žijúcich v dôstojnejších podmienkach a pracujúcich . Myslím , že najhorší jav je ten , keď si Rómovia odvyknú pracovať . Pracovné návyky sú nutným predpokladom zmeny v ich živote . Som presvedčený o tom , že ich Pán Boh bude veľmi žehnať , ak sa k nemu obrátia , lebo oni sú otvorení pre život , kým majoritná spoločnosť vymiera , lebo sa uzatvára pred životom . V Rómoch vidím aj veľkých misionárov : najprv tu vo vlasti medzi vlastnými komunitami a neskôr možno aj na skutočných misiách vo svete . Ich čas ešte len nastane , ale myslím to v tom najlepšom slova zmysle . Ja im verím a vidím , ako sa Rómovia menia cez vieru , ako sa menia ich srdcia a ako rastie ich láska aj k tým , ktorí ich kritizujú , ako ochotne prijímajú ponúkanú pomoc .
Gréckokatolícka cirkev sa pohýna . Na archieparchiálnom zhromaždení bola témou misia medzi Rómami . Čo vás k tomu viedlo ?
Skúsenosť . Spočiatku som dal veľkú šancu o . Martinovi Mekelovi , u ktorého som videl schopnosti pracovať s Rómami a nesklamal som sa v ňom . Ide premyslene a s vierou dopredu a výsledky sú jasné , pozitívne . Prekopal už dosť dlhú cestu , vychoval si spolupracovníkov z radov Rómov , získava si kňazov pre túto službu a Pán mu žehná pre dobro všetkých Rómov . Centrum v Čičave už prerástlo miestnu komunitu , ba aj blízke okolie a s pomocou Božou a s mojim požehnaním zakladá aj ďalšie misijné centrá pre Rómov v Prešovskej archieparchii a ja sa tomu ozaj úprimne teším . Naša cirkev je v takom výnimoč-
pokračovanie na nasledujúcej strane ➔ rozhovor
Rómska Samária 13