Rómska Samária 2/2017 - Page 23

Obrátenie Rómov je na obzore našich dní ,

Rozhovor s Prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons . Jánom Babjakom SJ o jeho vnímaní rómskej misie na Slovensku
Odpoveď nie je jednoduchá . Ale predsa Cirkev robí to najzákladnejšie , vedie Rómov k viere – k živej viere . Takto s obrátenými Rómami sa dá už celkom dobre pracovať . Dajú sa usmerniť , nemajú už v duši hnev na nikoho , žijú sviatostným životom a už táto skutočnosť je pre nich veľkým liekom a povzbudením . Takto cítia , že im svitá na lepšie časy .
Páči sa mi aktivita , ktorú v Hanušovciach nad Topľou vyvíja pán Štefan Straka , ktorý s nimi obrába zem , kde si vedia všeličo dopestovať a vidia zmysel svojej námahy . Nadobúdajú vzťah k zemi , ktorú vo väčšine nemajú . rozhovor
Otec arcibiskup , ako vidíte Rómov a ich situáciu v našej spoločnosti a v Cirkvi na Slovensku ?
Všetkých čitateľov časopisu Rómska Samária srdečne pozdravujem a jedným dychom dodávam , že si vás , Rómovia , vážim a ešte viac tých , ktorí vám podávajú pomocnú ruku a žijú pre vás . Situácia Rómov v Cirkvi na Slovensku nie je ešte stále dobrá . Mnohí kňazi sa štítia pracovať medzi Rómami , čo netvrdím , že je ľahké . Ale na druhej strane som hlboko presvedčený , že situáciu Rómov nedokáže vyriešiť žiaden štát , žiadne sociálne zriadenie , ale iba Cirkev . Rómovia sú od prírody veriaci ľudia , ale pokiaľ nespoznajú Ježiša Krista , veria rôznym poverám a bájkam . Keď však spoznajú Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa , zahoria k nemu vášnivou láskou a sú ochotní priniesť preňho nie jednu obetu z lásky .
12 Rómska Samária
Na východnom Slovensku sú okresy , kde Rómovia tvoria 20 - 30 % obyvateľstva . Jestvuje aj isté napätie v spoločnosti , aký postoj by mala k tomu Cirkev a veriaci zaujať k tomu ?
Napätia boli a budú . Sú akýmsi normálnym prejavom spolužitia Rómov a majority . To napätie vzniká z tej priepastnej zlej situácie : väčšina Rómov je bez práce a majoritná spoločnosť ich považuje za príživníkov . Nevýhoda Rómov je v ich slabom vzdelaní , v ťažkých životných podmienkach a v nedostatku práce . Technický pokrok , ktorý stále napreduje obral Rómov o ich typické zemné práce – kopanie základov pre stavbu domov , kopanie rigolov pre káble , potrubia a pod . Tiež zanikli JRD , tým sa ešte viac umenšili pracovné možnosti Rómov .
Ako by mala Cirkev prispieť k riešeniu týchto napätí ?
Mnohí ( aj veriaci ) majú veľmi kritický postoj voči Rómom a často nevidia dôvod , ho zmeniť . Viete im poradiť ?
Ako sa Rómovia potrebujú obrátiť , tak sa potrebujú obrátiť aj tradiční kresťania , ktorí sa potom nebudú kriticky stavať k Rómom , ale naopak , budú sa im snažiť rôznymi spôsobmi pomôcť . Viete , kritizovať je veľmi ľahké , ale povedzte , čo sa tým vyrieši ? Nič . Naopak , iba zatvrdnú srdcia na obidvoch stranách . Praktický kresťan , ak vidí brata v núdzi , má mu pomôcť . Nemyslím iba na almužnu , to je hádam to posledné , ale v prvom rade treba zaujať voči núdznemu láskavý postoj . A ak mu chcete niečo dať , nech má pocit , že si to zaslúžil , či zarobil . Pozvite ho urobiť nejakú malú prácu a potom ho odmeňte . Radosť bude na obidvoch stranách . Ženy , čo by sa vám stalo , keby ste trochu poučili rómske ženy či dievčatá , ako sa varí , robí poriadok , gazduje s peniazmi ? A keď máte niečo prebytočné : šaty , koberce či topánky , posuňte ich niektorej núdznej rómskej rodine . Nevyhoďte to do kontajnera , aby sa tam museli prehrabávať rómske deti či dospelí . To je nedôstojné . Namiesto toho im danú vec ponúknite s láskou .