Rómska Samária 2/2017 - Page 18

v skratke
✥ V sobotu 14.10.2017 sa v kláštore otcov redemptoristov konal kurz o okultizme spojený s modlitbami oslobodenia . Bol to výnimočný čas , ktorý už v nasledujúcich dňoch spôsobil mnohé uvoľnenia a zmeny v živote účastnikov kurzu .
Centrum v Krížovej Vsi oslávilo 10 . výročie
Krížová Ves - „ 10 rokov po …“ — tak znel oficiálny názov spomienkovej slávnosti na uplynulých 10 rokov aktivít v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi , ktoré bolo oficiálne otvorené a požehnané 14.9.2007 . Spomienková časť slávnosti bola spojená s modlitbou vďaky za všetkých , ktorí pomohli a pomáhajú i za všetko , čo sa podarilo s Božou pomocou zrealizovať , ako aj s vystúpením detí
a mládeže z miestneho Cirkevného centra voľného času . Počas slávnostnej sv . omše vkladaním rúk otca biskupa Štefana Sečku prijalo 18 mladých ľudí z nášho spoločenstva v Krížovej Vsi sviatosť birmovania . Tešíme sa s nimi a podporujeme ich na ceste kresťanskej zrelosti . Veríme , že mnohí z nich poslúžia v budúcnosti aj v našom centre .
Ľubomíra Pitoňáková Snímka autorka
✥ V piatok 4 . augusta 2017 vystupovala na najväčšom kresťanskom festivale na Slovensku – Campfest-e aj detská kresťanská rómsko-slovenská kapela Fil3 . Svojím vystúpením priniesla mnohým mladým odvahu nasledovať Ježiša Krista . Svoje vystúpenie zopakovala aj o niekoľko dní neskôr v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli . správy
✥ Dňa 27 . októbra 2017 sa mladí Rómovia z Vranovského okresu zišli v Pastoračnom centre pre Rómov v Soli na modlitbovoedukačnom stretnutí , ktoré sa nieslo v duchu hesla : „ Aby si nestratil smer ...“ Zúčastnilo sa ho okolo 100 mladých . Mládež si mohla overiť svoje vedomosti v krátkom kvíze a dozvedieť sa nové informácie z prednášky . Záverečným programom boli modlitby chvál , ktoré viedli členovia kapely F6 . Všetci odchádzali radostní a povzbudení programom , ako aj silou spoločnej modlitby .
V Hlinnom sa buduje nové misijné centrum
Hlinné - Pastoračné centrum pre Rómov v Hlinnom stále rastie . Vďaka Bohu a darcom , sme v stavbe pokročili . V júli sme začali pracovať na výkopových prácach . Staviame svojpomocme . Do konca roka bude centrum pod strechou . Tým sme vyčerpali aj doterajšiu finančnú podporu na túto stavbu .
Aby GRM vybudovala patričnú infraštruktúru pre jej trvalé a kvalitné pôsobenie , potrebuje a bude potrebovať šľachetnosť a štedrosť mnohých ľudí . Slovákov aj Rómov . Firiem aj jednotlivcov . Za doterajšiu podporu ďakujeme nadáciam Renovabis a Kirche in Not , firmám LiV-EPI , s . r . o . a PB- PROFIKOVO , UPSVaR vo Vranove nad Topľou , obci Hlinné a mnohým individuálnym darcom . o . Martin Mekel Snímka Miroslav Baník
10 Rómska Samária
Odpustenie kľúč k väčšej láske Moje prvé osobnejšie stretnutie s Bohom začalo, keď som mala 12 rokov a topila som sa pri záplavách, ktoré postihli Jarovnice. Vtedy ma prvýkrát preniklo, že keď mi niekto z vody nepomôže, tak zomriem. Ďakujem otcovi, že ma zachránil. Od tej chvíle som chcela, aby môj život nabral iný smer. keď nám oznámili, že sa bude stavať kostol a že prídu rehoľné sestry, ktoré budú mať modlitbové stretnutia, neváhala som a zapojila som sa. Začalo ma to viac ťahať k Bohu a rozhodla som sa navštevovať aj spevácky zbor, ktorý viedla v kostole pani katechétka. Učila som sa dobre, a tak rodina usúdila, že by som mala študovať na strednej škole. Boli sme chudobní, ale otec sa postaral, aby som na štúdium mala peniaze. Chcela som byť síce krajčírkou, no nakoniec som sa stala mäsiarkou. Školu som skončila s vyznamenaním. Po jej 18 Ró ms k a S a m á r i a ukončení som si našla chlapca a zamilovala som sa. Bol veriaci, ale keďže sa nechal odradiť zlým príkladom iných, do kostola nechodil, a tak sme žili spolu bez sviatosti manželstva. Po desiatich rokoch, keď sa začali častejšie objavovať jeho zlé stránky, zistila som, že ho vlastne poriadne nepoznám. Spoznala som bližšie sestry Congregatio Jesu, ktoré sú v našej farnosti a uvedomila som si, že sa chcem viac vrátiť k Bohu a vyriešiť svoju ťažkú situáciu s Bohom. Rozmýšľala som aj nad odchodom a so sestrami som si bola pozrieť azylový dom pre ženy v Žakovciach. Keď som sa vrátila, čosi mi hovorilo, aby som ešte počkala, a tak som zostala. V našom vzťahu sa to striedalo: raz bolo dobre, raz zle. Zhoršovalo sa to hlavne vtedy, keď sa opil. Kričala som na neho, prosila ho, aby sa viac o nás staral a začal p Ʌه)9ɕѼͽ)ɽٽ)͵԰؁ѽɕͽ)٥ͭ)[ѭͽٕɥ) 鬁ͽ)̈́ ɥ٥)ɑٻѽɻ)ѕԸ́٥+ѼѭѨ)ՠɽɕѼ)ɕم٥ͭ䁄)魽Ѥѽ聽ٽ)م)хѼɥ))!̈́Ʌ)鹽ԁ鄁ѵ)̈́؁̈́)ѥ=)聑ԁ)ȸ)ٽ͕Ʉ)Ʌ饱)孱Ѥхͽ̈́)ѕͽ)鄁9͵)٤є<)͵ٽͅѭԸA)ɽ5)ͽх)ɥم)ͽٕɧѕ5ٕ)ѽɕԁ)Ѩ Ѽɔ)!ї)ٕɥї!<ͽͤ)57чͽɔ)ɽ٥)ͽ)ѥ聑ԁɗ4)ͽԁ酉)聑԰4ѽ)͕̈́ч)-<)Ѽ́х͵)̈́鄁)Ʌ[ѭ̈́ټ)5ѭ䰁)Ʌ)-?ͽ))ԁѧQԁͽ)ٕͤѼ٥+5ͽɔ)ɽɥ٥)ɭٻԁԸ)-<ԁ)ѥٳ)ѕ؁͵)9ͽٕɧ)Ѽ ͽ؃԰+5̈́ٱѹхѼ)ɗ5ԁѼɽ)ԁя)9ɽه)ٕͽѭ)ٻ5թ)٥ͽѼ!) ͽ)́ɽԁ) ́ͽ̈́)􁑗 )9ͥͽ)ټٽ)ɤѕͽ)ɽمѭ5)͵ԁ5)їԁ)Ցɔ)̈́х5ٕ)<ɤٽɥ)齵Ʉ)ͽͤѼ)ɥѧYɥͽ) 聵ԁ٥)5ԁѽѼͥ)ͤٹє)ḯɽ鱧5ͽ)щ԰ѕɧԃ55)԰ͽԁم׊)Aɥ̈́ٽͥ)Փ̈́Mٕͭԁ鵕)ѽͯ=ѕ)Cͱɽѻ؁ԁ)͵ͭɽAѼͥ)ܹթͥɄͬ)щѤ)ѼLٕɥ Ց)я́ч٥)ͭ䰁Ѽ聽ԁ)Ѽ5ՑՑ)ѥ))!<ͽ)ɤ!͕ѱ5)խԸAͽ+ѕ)ѭ)9́ͽԁٕ+ԁѭ+̈́Ց鄁)Aɽͥͽ)ѕ))ɽٻ䁡酽ɥ)٥ѽCȁ)ɥ٥ѽ͵̈́)鹽ԁх٧)ѽٽ)齵ɕ)=) ѥɤ͕)ɽщԸ)хԁɽթ)ٕх)Ʌ聉Ց)Ѽ)ͽͤѼɕхٽم) 5հ+9թѯ5)ɤ́щ)聭ѽ)ͽѼٗ)ٳ́٥)ѕ5)7ͭٔ)ɤɕ酻)ٗ5Ѥ)ѱѕ)1ٗ#)%ɇ5ͻ)ѻѥٽ)؁)ɽٹ)ɍ؁͕ѥ) ɕѥ))))ѻѽهɥ䰁ɥ)饔 ͥ5 )AɅّ5ͥ)ɽ鉕Mٕͭԁ䁷)5Ԅ)9ɑɽԀԁɥɔ)ͥԁ؁͵ͭɽS)ѕٻѽɹɅٕѽѼ)ɽS鵥ɕ)K͵؁MظY؁鵕)ѽٹ5)H́ͭLȁ